Avskärmande aluminium skyddar mot magnetstrålning

Även sett från insidan är MaxLab IV en imponerande inrättning. Vid första anblicken skulle vi kunna befinna oss i innandömet av en jättelik idrottsarena, men här finns flera byggtekniska lösningar som inte hör hemma i en sådan anläggning. Bland annat tre rum helt klädda i aluminium, där metallen gör att magnetstrålningen stoppas och sänks till så låga värden att människor riskfritt ska kunna vistas utanför rummet. Ett arbete utfört av medlemsföretaget Pamako.

 

MaxIV_Pamako_DSC_6429

Pamako har tagit fram en metod för magnetfältsreduktion genom virvelströmsskärmning med av aluminium. Metoden tillämpas i byggandet av MAX IV.

MAX IV kommer att innehålla två nya lagringsringar för synkrotronljus. Ett oerhört intensivt ljus som är lika energirikt i alla våglängder och som används för mycket avancerad forskning på nanotekniknivå. Med laser skapas extremt korta pulser av elektroner och med en lång accelerator når sedan elektronerna en hastighet nära ljusets. Därifrån skickas de in i MAX IV-ringen vars kraftfulla magneter böjer elektronbanan till en cirkel. Men magnetstrålningen går att jämföra med röntgenstrålning och är därför direkt livsfarlig för människor, och det är ungefär där som Pamako kommer in i bilden.

MaxIV_Pamako_Per Andersson_DSC_6494

Per Andersson, vd på Pamako.

– Vi har tagit fram en metod för magnetfältsreduktion genom virvelströmsskärmning med av aluminium. Den går ut på att vi klär rummet, från golv till tak, i aluminium med en konstruktion som tätsvetsas på plats. Det kallas AL-inklädnad och används bland annat för att avskärma magnetstrålning från ställverksrum. En metod vi har tillämpat i MAX IV, berättar Per Andersson, vd på Pamako.

Tänker utanför boxen

Pamako, som startades av Per Andersson, Michael Annerfeldt och Kent Oskarsson 1995, är ett industriplåtslageri specialiserat på rostfritt och aluminium. Verksamheten kretsar kring unika tillverkningsuppdrag och legoarbeten efter kunders ritningar och önskemål. Främst åt läkemedelsindustrin och livsmedelbranschen och man kan lugnt säga att affärsmodellen handlar om att ”tänka utanför boxen”. Per Anderssons uppfinningsrikedom har lett till att Pamako inte bara anlitas som tillverkare och installatörer, utan även som en problemlösande instans.

– Det händer ofta att beställare ringer mig och berättar att det har ett problem någonstans i deras produktionskedja som de ber mig att lösa. Och oftast har jag en idé som ibland kan vara avgörande för deras affärslösning. Det kan handla om alla möjliga detaljer, från infästningar till större förvaringslådor. Vi brukar fixa det mesta och det gör också att många av våra kunder återkommer, berättar Per Andersson.

Avancerad metod utan konkurrens

Pamakos rykte när det gäller tekniken för avskärmning mot magnetstrålning är således också mycket gott. Metoden är dessutom så avancerad att det än så länge inte finns någon större konkurrens på marknaden.

– När elström ska byggas in i en större fastighet görs det vanligtvis genom att man leder in starkström till ett ställverksrum längst ned i källaren. Här transformeras strömmen ned till 400 volt eller mindre och leds via ställverk ut i byggnaden, men i ställverksrummet bildas kraftiga magnetfält som man inte vill ska komma ut ur rummet.

MaxIV_Pamako_DSC_6385

Väggar, tak och golv har ”tapetserats” med tjock aluminiumplåt för att avskärma strålningen.

”Tapetserar” med plåt

För att minska magnetstrålningen till så låga värden att människor riskfritt ska kunna vistas utanför rummet avskärmas strålningen genom att väggar, tak och golv ”tapetseras” med så tjock aluminiumplåt så att den kan leda och därmed stoppa elektriciteten. Aluminiumet tätsvetsas, vilket gör att ställverksrummet kapslas in med hjälp av metallen.

– Magnetstrålningen, som vill tränga ut, träffar aluminiumet och viker av inuti eftersom metallen leder bättre än omgivningen. Det skapas en virvelström i plåten som i sin tur blockerar strålningen så att den inte kommer utanför rummet, säger Per Andersson.

– Ett sådant rum blir därmed hermetiskt tillslutet då plåten fungerar som en skyddssköld när magnetfältet ”fastnar” i aluminiumet, berättar Jan Hermansson, projektledare på APQ EL AB, som ansvarar för alla elinstallationer.

– Det finns tre sådana rum i hela byggnaden och det är extremt viktigt att det är helt tätt i dessa utrymmen. Men Pamako har verkligen gjort ett bra jobb. För att undvika hål i aluminiumet har till exempel alla fästanordningar, som användes av el- och ventilationsinstallatörerna, svetsas på plats av plåtslagarna.

Text & foto: Tomas Skagerlind

FAKTA

MAX-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värd. Under 30 års tid har MAX utvecklats till ett ledande centra för synkrotronljusforskning, vilket kortfattat innebär att man med laser skapar extremt korta pulser av elektroner som med hjälp av en 250 lång linjär accelerator får elektronerna att nå en hastighet nära ljusets. Därifrån skickas de in i en lagringsring som böjer elektronbanan till en cirkel med kraftfulla magneter. Vid denna avböjning skapas ett så kallat synkrotronljus. Ett oerhört intensivt ljus med den unika egenskapen att det är lika energirikt i alla våglängder. Synkrotronljuskällan används sedan för mycket avancerad forskning på nanotekniknivå kring exempelvis materialvetenskap, bioteknik, medicin och miljörelaterad forskning. Nästan 1 000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt.

I dag består MAX-laboratoriet av de tre lagringsringarna MAX I, MAX II och MAX III. Den nya anläggningen, MAX IV, kommer att bli den mest avancerade röntgenkällan i världen när den öppnar för användare nästa höst. Det kommer att finnas två lagringsringar i MAX IV. Den mindre av ringarna kommer att ha en elektronenergi på 1500 MeV och en omkrets på 96 meter. Den stora lagringsringen kommer att ha en elektronenergi på 3000 MeV samt en omkrets på 528 meter.

 

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*