Avtalsyrkande med Byggnads utväxlade

Fredagen den 27 januari i år, växlade VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund yrkanden med Byggnads inför förhandlingar om nya kollektivavtal för anställda i Plåtslageriernas Riksförbunds cirka 900 medlemsföretag och VVS Företagens drygt 1 450.

VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund ser det som en av sina huvuduppgifter att åstadkomma modernare kollektivavtal för sina medlemsföretag.
Moderna kollektivavtal är en förutsättning för företagen att möta kundernas krav på effektiv produktion, teknik, affärslösningar i ständig förändring och kundvärde.
Kraven i nuvarande förhandlingar handlar därför bland annat om större flexibilitet och fler individuella delar. Dessutom vill många arbetsgivare, inom avtalens ramar, hitta flexibla lösningar i både ersättningsmodeller och anställningsvillkor.
Byggnads yrkanden var på det hela taget kända och innehöll inga direkta överraskningar. Vi ser gärna ytterligare utbyggnad av avtalens individuella delar baserade på kompetens.
Även faktisk tid måste öka och därför vill vi avveckla dagens arbetstidsförkortningssystem. Byggnads kräver en löneökning om 3,5 procent på 12 månader (mot satt märke om 2,6 procent på 12 månader). Avtalets lägsta löner skall höjas med minst 860 kronor/månad, ytterligare arbetstidsförkortning om minst 7 timmar (till 40 timmar/år), dubblerad föräldraledighet från dagens 3 månader till 180 dagar och höjd semesterlön till 13,8 procent.

Även långtgående krav på arbetsmiljö­området samt angrepp på våra individuella lönedelar i avtalet har yrkats.
Från PLR:s sida har vi bland annat – förutom att ha konstaterat att Byggnads krav är för höga och omfattande – yrkat att arbetstidsförkortningssystemet skall avvecklas/nedtrappas, ytterligare individuella inslag och högre grad av flexibilitet i våra avtal, anpassning av resereglerna till Skatteverkets regler, utökad provanställningstid för lärlingar och avveckling av Semesterkassan.
Av dessa bägge organisationers intressen ser man snabbt att flertalet yrkanden är diametralt motstridiga.
Vi kommer således med stor sannolikhet att få en bitvis turbulent avtalsrörelse 2012. Var det slutar i för avtal vet vi ej; bara att vi skall ge järnet för att försöka nå våra mål!

Henrik Boman, chefsjurist och
förhandlingschef Entreprenörföretagen

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*