Blomstrande ventilationsverksamhet

Ulf Hallvede, vd och en av tre delägare till Miljöventilation AB.

Ulf Hallvede, vd och en av tre delägare till Miljöventilation AB.

För att vara ett företag beläget inom det så kallade ”svältbältet” går det riktigt bra för medlemsföretaget Miljöventilation AB i Sundsvall. I våras påbörjades företagets största projekt någonsin, nämligen ventilationssystemet i det som ska bli Europas modernaste operationscentrum vid Sundsvalls sjukhus. Ett riktigt prestigeprojekt.

”Svältbältet” är en vanligt förekommande benämning, skämtsam men med en underton av allvar, inom ventilationsbranschen för det område som omfattar Västernorrlands och Jämtlands län. Namnet antyder en usel marknad. För tillfället gör emellertid den här regionen inte alls skäl för namnet. Det är nämligen riktigt bra fart på byggandet i Sundsvall med omnejd, konstaterar Ulf Hallvede, vd och en av tre delägare till Miljöventilation AB.

– Och det märker vi verkligen av. Nu känner vi inte pressen att vi måste vara med och lämna pris på vartenda projekt, och det tror jag aldrig har inträffat förut.

– Miljöventilation bildades 2008 genom en sammanslagning av två andra bolag. Två av delägarna, vd Ulf Hallvede och Anders Garneij, har båda gedigen ventilationsbakgrund, medan den tredje, Leif Martinsson, är styrtekniker. Ulf berättar att ansvarsfördelningen blir rätt naturlig.

– Jag tar fram olika tekniska lösningar utifrån de behov som finns. Sedan är det Anders som håller i projekten ute på fältet, vilket han är väldigt duktig på.

img_8792Företaget har totalt 16 anställda, av vilka nio är ventilationsmontörer. Fyra personer jobbar med styr och el. En av dessa är behörig elektriker. Elkompetensen är betydelsefull, påpekar Ulf.

– Oftast handlar det om eljobb i samband med styrentreprenader, men det händer också att vi gör mindre elentreprenader.

I januari påbörjade Miljöventilation sitt hittills största projekt som kommer att pågå till juni 2018. Det handlar om ventilationssystemet i de 14 nya operationssalar som byggs vid Sundsvalls sjukhus. Det är ett partneringprojekt där Miljöventilation har en budget på nästan 30 miljoner kronor.

– Väldigt höga renlighetskrav, stora luftmängder och många speciallösningar, sammanfattar Ulf Hallvede. Eftersom det är ett partneringprojekt så är det beställaren, landstinget, som står för projekteringen, även om det sker i samråd med oss.

Miljöventilation har valt att koncentrera sina krafter till i första hand Sundsvall, samt i någon mån ådalskommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Ett nyligen avslutat bostadsprojekt i Uppsala gav inte mersmak.

– Ska man ta uppdrag långt hemifrån måste man ha en organisation på plats, och det hade inte vi. Det var i och för sig bra under den period när vi hade för lite att göra här hemma, men i dag är det inte aktuellt.

Med den tillströmning av uppdrag som Miljöventilation har just nu, så kommer man att behöva utöka arbetsstyrkan till hösten. I det sammanhanget är det ett problem att man i likhet med många andra ventilationsföretag har svårt att rekrytera yngre personer till montörssidan.

– Vi har redan påbörjat processen med nyrekrytering. Som tur är har vi bra kontakt med ett antal lokala ventilationsfirmor, som vi har använt oss av tidigare och som vi kan hyra in igen. På så sätt klarar vi oftast topparna, men den här toppen ser ut att bli så stor att vi även måste nyanställa.

I den situation som Miljöventilation nu befinner sig så skulle Ulf Hallvede gärna ha sett att den tidigare sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar upp till 26 år hade behållits.

– När den fanns använde vi oss visserligen inte av den, men det berodde på att vi inte hade så mycket jobb som nu. I dagsläget skulle en sänkning av arbetsgivaravgiften underlätta för oss att rekrytera ungdomar. Vårt företag är uppbyggt så att montörerna har ett stort eget ansvar. Ute på projekten har vi inga arbetsledare, utan förste montören har ansvaret för det mesta. På de flesta ventilationsjobb är det en eller två man som sköter monteringen. Då blir det väldigt svårt att få in en ung oerfaren person i arbetet.

img_8808Av de 16 anställda på Miljöventilation finns en kvinna, och hon sköter administrationen. Ulf Hallvede tycker det är synd att man inte har några kvinnliga montörer.

– Det finns inte en enda kvinnlig ventilationsmontör i Sundsvall. Orsaken är nog att vi som bransch syns för dåligt, och att ventilationsmontör för de flesta unga kvinnor är ett ganska diffust yrke. Det finns heller ingen gymnasial ventilationsutbildning i Sundsvall.

Den framtid som oundvikligen nalkas tänker Miljöventilation möta bland annat genom att digitalisera det mesta av administrationen, för att komma ifrån så mycket pappershantering som möjligt.

Text & foto: Björn Lundbeck

Fakta
Företag: Miljöventilation AB
Ort: Sundsvall.
Ägare: Ulf Hallvede, Anders Garneij och Leif Martinsson.
Fokus på: Arbetsmiljö.
Antal anställda: 16 inklusive de tre delägarna.
Startår: 2008.
Omsättning: 35 miljoner kronor.

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*