”Branschen behöver riktlinjer för hantering av ozon!”

Luftbehandling med ozon ger imkanaler med mindre fett och mindre lukt i frånluften. Men ozon är samtidigt en mycket farlig gas, så den som hanterar den både i text, verbalt och fysiskt bör ha en stor kunskap i sakfrågan.
– Tyvärr finns det varken regler eller föreskrifter för hur ozon ska hanteras i ventilationssammanhang. Dessutom får installatören eller användaren mycket sällan några tydliga instruktioner eller beskrivningar och det är ett mycket stort problem.
Det säger Jan Åsberg, vd i medlemsföretaget IV Väst AB samt vice ordförande i Entreprenörföretagens Ventilationsförening.

Vid matlagning i storkök och restauranger bildas ofta både små och stora mängder fett som hamnar invändigt i ventilationskanalerna. Med tiden byggs fettlagret på och ventilationens effektivitet minskar successivt samtidigt som brandrisken ökar på grund av fettet. Men genom att tillföra ozon i kanalerna reduceras problemen, eftersom ozongasen bryter ner fettet. Ozon bidrar också till att ta bort stor del av lukten från matos eftersom matoset oxiderar.

szf4de7d (2)

Ozon är en gas som har använts i industriella reningsprocesser för luft och vatten i över 100 år.

– Ozonrening är en oerhört effektfull metod, om den hanteras på rätt sätt, men det är viktigt att i alla lägen tänka på att installationen utförs på ett säkert sätt med lämplig övervakning då gasen är mycket farlig för människan, säger Jan Åsberg vars företag nyligen har installerat ett ventilationssystem för luftrening med ozon, i en stor galleria med sju restauranger.Vid användning av ozon renas frånluften i ventilationskanalerna så bra att det även är möjligt att använda frånluften i ett värmeåtervinningssystem med plattvärmeväxlare

– Men då är det mycket viktigt att tänka på att det finns risk för återföring av ozon, orsakat av eventuellt läckage i aggregatet eller annan typ av växlare. Att återföra ozon till utrymmen där mäniskor vistas motsätter vi oss med bestämdhet. Ozon i stora mängder kan också påverka olika typer av material korrosivt och därför bör man också tänka på sitt materialval.

Jan Åsberg har hört talas om fall där bostadsrättsföreningar och andra funderat på att installera ventilationslösningar med ozonrening i ett flerbostadshus. Vilket han anser vara ett klart felaktigt beslut.

– Det är något jag absolut inte kan rekommendera. Det får inte finnas någon risk överhuvudtaget att ozon skall kunna spridas till eller via läckflödes till utrymmen där människor vistas. Luftrening med ozon i vår bransch är som sagt främst avsett för ventilationsanläggningar i storkök och i restauranger och i dessa miljöer rekommenderar vi alltid att ozonsensorer används, som vid ett eventuellt läckage stänger av ozongeneratorn.

Regelverk saknas

– Rening med ozon är ingen ny teknik men den blir allt vanligare eftersom det är en mycket effektiv och väl fungerande metod som, främst i ventilations-anläggningar, används i storkök och i restauranger. Jag har själv arbetat med ozon i flera år och jag och mina kollegor i Ventilationsföreningen, anser att vi måste se över regelverket när det gäller ozon, innan kontrollen över den här marknaden tappas fullständigt och något allvarligt händer, fortsätter Jan Åsberg.

Branschdag ventilation_Janne_Martin_2015-01-22 12 59 25

Jan Åsberg, vd i medlemsföretaget IV Väst AB samt vice ordförande i Entreprenörföretagens Ventilationsförening.

– Konsulterna som jobbar med eller i ett projekt där ozon skall ingår måste till exempel ta ansvar för att säkerheten följs och tydligt beskriver hur installation och driften skall ordnas i sina beskrivningstexter. Om kunskapen inte finns hos oss måste vi också kunna säga nej om beställaren vill ha luftrening med ozon i en miljö där det av någon anledning skulle vara olämpligt.

– Framförallt saknas det tydliga regelverk och föreskrifter för hur ozon ska hanteras i storköksanläggningar. Det är ett mycket stort problem.

Lönsamma ventilationslösningar

Förra året tog därför Entreprenörföretagens Ventilationsförening initiativ till att bilda Ozongruppen, med syfte att se över ozonhanteringen och sedan ta fram mer information och riktlinjer. I gruppen finns bland annat representanter från installatör-, service- och kemisidan samt från Boverket, Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och SSR. Det främsta målet är att sprida kunskap om ozon inom branschen, men i förlängningen kan Jan Åsberg tänka sig att någon form av auktorisation eller certifiering för ozon inrättas.

– Gruppen har på kort tid redan uträttat väldigt mycket och kommit en bra bit på väg i sitt arbete. Om vi skulle jämföra vårt arbete när vi startade som om vi stod i kvicksand upp till hakan, så har vi idag åtminstone fått fast mark under fötterna. Vi lägger ned stort arbete på det här, eftersom det känns mycket viktigt för oss att hjälpa våra medlemsföretag att använda sig av effektiva, miljövänliga och lönsamma ventilationslösningar.

Text: Tomas Skagerlind
Foto: Tomas Skagerlind & TT Bild

1 kommentar