Bred satsning på solenergiteknik

Ökande miljöproblem och stigande energipriser har gjort att solen som energikälla, blir allt viktigare för såväl småhusägare som för fastighetsförvaltare. Men det krävs politiska incitament och även en satsning från företagen i branschen för att solenergin lönsam ska kunna bli riktigt lönsam.
Under Almedalsveckan lanserade PLR, VVS Företagen och Svensk Solenergi ett samarbete för att bidra till utvecklingen och göra solvärme till en självklar miljösatsning. Intresset för de förnybara energislagen har nämligen ökat kraftigt de senaste åren och förnybar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt.
– Solenergi är ett mycket spännande område. Inte minst för att medlemsföretagen inom både PLR och VVS Företagen kan samarbeta och hitta god lönsamhet kring solenergi, säger Thomas Dahlberg, vd i Entreprenörföretagen.
– Svenska företag inom solenergi håller över lag en hög kvalitet men vi har svårt att nå ut till en bred allmänhet. Det vill vi ändra på med detta samarbete.

Under ett välbesökt seminarium i Almedalen den 4 juli diskuterade Maria Wetterstrand, samhällsdebattör, Marja Lundgren, arkitekt och miljöspecialist på White arkitekter, Lars Tirén, seniorkonsult på EKSTA Bostads AB, Lars Andrén, ordförande i Svensk Solenergi samt Roger Tiefensee, (C) riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson varför inte satsningen på solenergi tar fart på allvar.

– Den energiomställning som behövs i dag är inte så svår att genomföra som man tror. Med rätt incitament kommer vi att se snabb effekt. Vi kan jämföra med Tyskland som med olika typer av politiska incitament blivit ett föregångsland när det gäller solenergi, säger Maria Wetterstrand.
– Det finns en enorm potential i det här, men utvecklingen går för sakta. Intresset finns och med en bred satsning från branschen så kan det här gå.
Vi lever i en omvärld där klimat och miljö är i fokus. Intresset för solvärme är därför stort och det ökar också hela tiden, så självklart finns det en enorm potential i solvärme.
– Det vi behöver fråga oss är hur vi möter våra mänskliga behov och samtidigt minskar energiåtgången. Det innebär att vi med rätt teknik måste omvandla våra byggnader så att de förbrukar mindre energi och istället genererar förnybar energi, säger Marja Lundgren.
– Vi vet att en satsning på solenergi återbetalar sig, men för att kunna minska energiåtgången i byggnader behöver vi hårdare och tydligare byggregler och lagar från våra politiker. Städerna vi planerar i dag ska byggas för att fungera lång tid framöver.
– Vi får ekonomi i solenergi om vi zoomar ut från den enskilda byggnaden och istället satsar på att bygga smarta system. Solcellernas placering måste till exempel planeras utifrån tidpunkt på dagen och på året. Kan man matcha detta så att flödet fungerar kan man få energin att fungera på nationell nivå. Solenergin kan komma att stå för cirka en fjärdedel av efterfrågan av det totala behovet, säger Marja Lundgren.
– Statens normer, föreskrifter och lagar behöver utformas för att stödja detta. I dag sker planeringen för sig och målsättningen för sig och det fungerar inte. Även fastighetsägarna är försiktiga, de vill se att det fungerar innan de tar till sig nya produkter och lösningar.

– Installationsbranschen installerar inte så länge det inte finns en marknad att installera på och marknaden vill inte köpa så länge det inte finns färdiga lösningar, och därför krävs ytterligare politiska incitament och mål, säger Lars Andrén.
– Med draghjälp från branschen som tar till sig ny teknik och kunskap, med incitament och målsättning från myndigheter att våga tänka nytt, kommer vi snabbt att se resultat.
Lars Tirén anser att om man jobbar man med långsiktiga investeringar behövs långsiktiga perspektiv.
– Låt inte den kortsiktiga ekonomin styra de långsiktiga besluten. Vi måste lämna fossilberoendet och istället använda förnybar energi. Fokus på att bygga energieffektivt och minska energianvändningen måste alltid vara centrala utgångspunkter men tyvärr är bygg- och installationsbranschen lite konservativa. Man har svårt att ta till sig nytt. Det finns inget systemtänkande utan man tittar bara på enskilda byggnader., säger Lars Tirén.
Lars Andrén menade att det finns många anledningar till varför man ska satsa på solvärme.
– Det finns inget dåligt med solvärme, den är helt gratis, och i omvandlingen från solstråle till värme är kostnaden noll. Det här är en energikälla det är dumt att inte konkurrera med. Systemnyttan med ett klokt resursutnyttjande är viktigt. Samtidigt räcker inte solen till allt, men det gör ingen annan energikälla heller, säger Lars Andrén.

Den gemensamma uppmaningen till politikerna blev att skärpa reglerna. Boverket och Energimyndigheten behöver samverka mer konkret.
– Vi har dessutom tappat en industriell utveckling och därmed arbetstillfällen genom att inte ta solenergin på allvar. Det finns sysselsättning i solenergi och som politiker kan man inte bortse från den potentialen, menar Lars Andrén.
Roger Tiefensee håller med om den bild som ges och konstaterar att solenergi är smart och enkelt.
– Man blir dessutom glad av solen, det är klimatsmart och det fungerar. Varför vänder vi då inte bara våra byggnader mot solen? Jo, jag tror att vi måste omsätta kunskapen i alla led, sätta politiska mål och omsätta direktiven i praktik. Kommunansvariga, byggbolagen och branschen som helhet behöver samverka.

Text & foto: Tomas Skagerlind

FAKTA
Eftersom en solenergianläggning inte har någon driftskostnad att ta hänsyn till bestäms energipriset av kapitalkostnaden. Till skillnad från andra energislag har solenergin endast en fast kostnad under avskrivningstiden och är helt gratis när anläggningen är betald.
En solfångare genererar värme och är främst intressanta där värmebehoven överensstämmer med tillgänglig solinstrålning. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är bra tillämpningsområden.

Ett solvärmesystem består i princip av solfångare, cirkulationspump, varmvattenberedare eller ackumulatortank och styrutrustning. Tekniken är enkel med få rörliga delar och kräver ingen omfattande tillsyn eller skötsel, men en årlig kontroll av värmebäraren i solfångaren rekommenderas. Den årliga driftskostnaden är i det närmaste försumbar, i storleksordningen 100 kronor per år för elenergi till cirkulationspumpen i en typisk småhusanläggning som kan ge från 1 500 till 8 000 kWh solvärme per år (beroende på storlek och typ av solfångare).

Det finns i dag cirka 15 000 solvärmesystem i Sverige och det installeras drygt 2 000 system per år. De flesta solvärmesystem finns installerade i småhus men det finns också flera tillämpningar i anslutning till flerbostadshus, mindre fjärrvärmesystem, utomhusbad och idrottsplatser.

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*