Rehabansvaret tillbaka till arbetsgivaren

Under 2018 införs förändringar i socialförsäkringslagen. Den största skillnaden mot i dag är att arbetsgivaren måste upprätta en rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukskrivning. Om det tydligt framgår att medarbetaren i fråga inte kan återgå i arbete behövs ingen plan. Från den 1 juli blir det obligatoriskt att göra en rehabiliteringsplan för medarbetare som har varit […]

Enklare med webbaserat kalkylprogram

Affärsmässigt, professionellt och lönsamt, men ändå enkelt och flexibelt. Plåt & Ventföretagens nya, webbaserade kalkylprogram för byggnadsplåt, PV Kalkyl Byggplåt Webb, gör det lättare att snabbt få fram noggranna kalkyler, oavsett om du arbetar på PC, Mac, mobil eller läsplatta.  Vid årsskiftet lanserades Plåt & Ventföretagens nya, webbaserade kalkylprogram för byggnadsplåt, PV Kalkyl Byggplåt Webb. […]