Tagg: Plåtbranschen

Ledare: Framtidens rekryteringsbehov måste lösas i dag

Att berätta hur vi gått från att vara en yrkesgrupp som kom när byggaren ropade, till att vara en kunnig part av hur fasader och tak skall utformas.

Värdefulla möten i rosornas och ruinernas stad

Under PLR:s kongress finns det alltid möjlighet till intressanta diskussioner och möten. Så blev det också fallet då kongressen var förlagd till Visby på Gotland, den 25 maj.

Framtidens industrilokal – ljus, öppen och energismart

Ett 350 kvadratmeter stort trähus i Oskarshamn är det nya samtalsämnet i bygden. Här huserar medlemsföretaget Kolberga Plåtslageri AB.

Ett hyllat hus i bara mässingen

Under PLÅT12 i Malmö delades hederspriset Plåtpriset ut för andra gången. I år gick priset till Wingårdh Arkitektkontor för Sven-Harrys mässingsklädda konstmuseum.

Flexibel arbetstid möter medarbetare och kunders behov

I pågående avtalsrörelse tar Byggnads upp ett avtalskrav som handlar om att avtala bort beordrad beredskap med argumentet att även byggnadsarbetare måste kunna ha en fritid och ett fungerande familjeliv. VVS Företagen tillsammans med Plåtslageriernas Riksförbund kan inte se att beordringsrätten är ett problem i medlemsföretagen. Istället förespråkar vi ökad flexibilitet i att förlägga arbetstiden […]