Tagg: Ventilationsbranschen

Ronnys upplyftande luftväxlingar

Det ser ljust ut för ventilationsbranschen. Leverantörer och entreprenörer jobbar för högtryck för att försöka mätta en nytänd marknad. Det här är något som även medlemsföretaget Gnesta Ventilationsmontage i högsta grad har märkt av.

”Branschen behöver riktlinjer för hantering av ozon!”

Luftbehandling med ozon ger imkanaler med mindre fett och mindre lukt i frånluften. Men ozon är samtidigt en mycket farlig gas, så den som hanterar den både i text, verbalt och fysiskt bör ha en stor kunskap i sakfrågan.

Föreningen Väst: Vi är starkare tillsammans

Från fyra mindre föreningar till en stor. När lokalföreningen Väst skapades för fyra år sedan blev synergierna många. Fler medlemmar på mötena, större medlemsnytta och en starkare förening är några av fördelarna.

Friskare luft ger ett extra dygn i månaden

Med bättre ventilation ökar produktiviteten till en sådan nivå att vi skulle kunna frigöra upp till ett dygn per månad. Vilket alltså skulle ge svenska folket 24 extra timmar – tolv gånger om året! Den här extratiden skulle de flesta svenskar använda för att komma ikapp.

Avskärmande aluminium skyddar mot magnetstrålning

Även sett från insidan är MaxLab IV en imponerande inrättning. Vid första anblicken skulle vi kunna befinna oss i innandömet av en jättelik idrottsarena, men här finns flera byggtekniska lösningar som inte hör hemma i en sådan anläggning. Bland annat tre rum helt klädda i aluminium.

En världsunik byggnad med plåten som signum

Den nya synkrotronljusanläggningen MaxIV som just nu byggs upp i Brunnshög i nordöstra Lund är spektakulär på många vis, både till det inre och till det yttre. Två medlemsföretag, Plåtexpressen och Pamako, har bidragit till den prisbelönta byggnadens utseende och funktion.

”Ventilation är som lego”

Medlemsföretaget Holstein Bygg arbetar inom en sektor som har fått stort uppsving de senaste åren: ventilation. Med stort engagemang och glädje över möjligheterna bygger de vuxenlego med ventilationsdelar på arbetstid.

Ledare: Vad hände med regeringens regelförenkling?

Vi inom PLR strävar alltid efter att underlätta och förbättra vardagen för alla medlemsföretag. För vi vet att om det går bra för dig, för mig och för alla andra svenska småföretagare så fortsätter vi att vara loket som transporterar landets ekonomi framåt. Men om vår verksamhet ska kunna fungera friktionsfritt krävs det också att […]

Företaget där alla är en familj

Med en obearbetad orderstock på 30 miljoner kronor och en omsättning på 2,5 miljoner kronor per anställd montör och plåtslagare är medlemsföretaget Plåtslageri och Rostfritt i Vetlanda ett företag det kan sägas gå bra för.

Flexibel arbetstid möter medarbetare och kunders behov

I pågående avtalsrörelse tar Byggnads upp ett avtalskrav som handlar om att avtala bort beordrad beredskap med argumentet att även byggnadsarbetare måste kunna ha en fritid och ett fungerande familjeliv. VVS Företagen tillsammans med Plåtslageriernas Riksförbund kan inte se att beordringsrätten är ett problem i medlemsföretagen. Istället förespråkar vi ökad flexibilitet i att förlägga arbetstiden […]