Flexibel arbetstid möter medarbetare och kunders behov

I pågående avtalsrörelse tar Byggnads upp ett avtalskrav som handlar om att avtala bort beordrad beredskap med argumentet att även byggnadsarbetare måste kunna ha en fritid och ett fungerande familjeliv. VVS Företagen tillsammans med Plåtslageriernas Riksförbund kan inte se att beordringsrätten är ett problem i medlemsföretagen. Istället förespråkar vi ökad flexibilitet i att förlägga arbetstiden för att bättre kunna möta medarbetares och kunders behov.

Medarbetarna och företagen inom VVS, plåt- och ventilationsbranschen behöver moderna och flexibla kollektivavtal. Det är kundernas efterfrågan som styr ett företags produktion och såväl ägare, chefer som medarbetare måste ha det som utgångspunkt när man planerar produktionen. Sätter man inte kundens behov i centrum för verksamheten så kan varken lönsamhet eller anställningstrygghet skapas. När Byggnads angriper den kollektivavtalade beordringsrätten vid övertidsarbete och beredskap visar de på en bristande förståelse för hur ett modernt företag i realiteten fungerar.

Att vara tillgänglig

Våra medlemsföretag bedriver sin verksamhet för att skapa lönsamhet, samt ge trygga och bra villkor för sina medarbetare. Byggnads får det i sin artikel att framstå som om en arbetsgivare fem i fyra beordrar sina medarbetare att arbeta övertid utan bakomliggande planering eller dialog. Att ett behov av övertid skulle kunna uppstå med kort varsel kan vara troligt, men med större sannolikhet är det ett undantag. Beordrad övertid och beredskap är troligen inte det som påverkar medarbetarnas möjligheter att planera sina familjeliv. Inte heller får man glömma att en medarbetare, precis som en företagare, har sitt uppehälle från sin anställning i ett företag. Därmed kommer också en lojalitet och ett ansvar att vara tillgänglig för att producera ett mervärde till en kund.

Beordringsrätten inget problem

VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund kan inte se att beordringsrätten för övertid och beredskap, som också ersätts utöver ordinarie ersättning, är ett problem i våra medlemsföretag. Däremot är Byggnads motstånd mot en mer flexibel arbetstidsförläggning ett problem. En större flexibilitet att förlägga arbetstiden skulle inte bara möta kundernas behov utan också skapa bättre möjligheter för medarbetarna att planera sin fritid och sitt familjeliv.

Robert Jakobsson, Förhandlingschef VVS Företagen Henrik Boman, Förhandlingschef Plåtslageriernas Riksförbund

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*