”För oss är det en jättegrej!”

Michael Billmer, vd, går igenom en ritning med plåtslagaren Andreas Ramlinger.

Plåt Lars AB i Falun är först ut med att auktorisera företaget med Plåt & Ventföretagens nya ledningssystem för byggnadsplåt. Förhoppningen är att kunna ta bättre betalt och att medarbetarna ska känna större glädje och stolthet över det de gör.

– Nu har vi en stämpel på att vi vet hur vi ska göra ett bra jobb, att vi följer branschens normer och reglerna i AMA. För oss är detta en jättegrej som också underlättar för våra plåtslagare, säger Michael Billmer, vd för Plåt Lars AB och de två dotterbolagen, Falu Mekaniska AB och Västerdala Tak AB.

Plåt Lars och dotterbolagen arbetar redan efter ISO 1090 vad gäller kvalitet och miljö och Falu Mekaniska är certifierade enligt 1090-1, det vill säga har stålcertifikat. Men en särskild auktorisation på området byggnadsplåt, som bevisar att företaget följer branschnormer med mera, har länge efterfrågats av kunderna, berättar han.

­- En auktorisation inom byggnadsplåt har blivit allt mer aktuell i takt med ökande miljö- och kvalitetskrav. Vi har ofta offentliga upphandlingar som kräver mycket kvalitetskontroll, därför har vi jobbat aktivt med olika system för verksamhetsledning och att ha de certifieringar som behövs, säger han.

Tydliga instruktioner
Michael har gått tvådagarskursen som krävs för auktorisation och har nu en pärm med material för att alla på företaget ska bli klara på vad auktorisationen innebär, vad som behöver göras och vilka mål som ska uppnås. Plåt Lars har alltid veckovisa möten med arbetsledarna och månadsmöten med de övriga medarbetarna, men nu kommer de närmaste veckorna att präglas av täta genomgångar av det nya ledningssystemet, som i praktiken är en förenkling av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet.

– Killarna är stolta och tycker detta är jätteroligt. I projektpärmen sitter tydliga anvisningar och man slipper bläddra i AMA. Det sparar tid och gör arbetet mycket enklare. Instruktionerna är lättfattliga och går att implementera enkelt i verksamheten. Jag tycker att Plåt & Ventföretagen har gjort ett väldigt bra jobb med att ta fram materialet för auktorisationen, säger han.

Michael Billmer.

Kvalitetsstämpel som efterfrågas
Auktorisationen ser han som en kvalitetsstämpel – en konkurrensfördel – som förhoppningsvis leder till att Plåt Lars kan ta bättre betalt för jobben genom att beställare direkt ser att företaget är dugligt, kunnigt och ambitiöst och tar alla jobb ytterst seriöst. Men han tror att det skulle gynna hela branschen om fler företag valde att auktorisera sig.

– Våra kunder har visat stort intresse för auktorisationskursen. De flesta beställare efterfrågar ett bevis på att det företag som anlitas verkligen kan byggnadsplåtslageri.

Och det finns ännu fler fördelar med auktorisationen, avslöjar Michael.

– Det verkar som om vi kan få rabatt från Länsförsäkringar och eventuellt kan vi också utverka förlängd garantitid på de jobb vi utför.

Auktorisationssystemet finns för både byggnadsplåt och ventilation. I båda fallen är det Incert som utfärdar auktorisationen efter ansökan.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Lars Dahlström

Läs mer om Plåt & Ventföretagens nya auktorisationssystem på Pkåt & Ventföretagens hemsida, www.pvforetagen.se/branschinfo/auktorisation.

Michael Billmer och Andreas Ramlinger.

FAKTA
Plåt Lars arbetar inte bara i Dalarna, utan har många uppdrag i Stockholm och Uppsala för offentliga uppdragsgivare och byggare. Företaget – som fyller 50 i år – grundades av Lars Erik Fix som än idag är delägare tillsammans med Patrik Källander. Det har 17 anställda plåtslagare.

 

 

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*