Förändringarna i nya kollektivavtalet

Nu har plåtslageri- och ventilationsbranschen fått nya kollektivavtal för branschens cirka 8 000 anställda. Med Byggnadsarbetareförbundet har förhandlingarna präglats av en ömsesidig respekt för varandras åsikter och en vilja att hela tiden hitta lösningar på de problem som fanns. Det skriver Claes Arenander, förhandlingschef och förbundsjurist på Plåt & Ventföretagen.

Ventplatbilder31Problemen var initialt många då parterna i förhandlingarnas tidiga skede stod långt ifrån varandra. Byggnads fick en stor del av sina yrkanden från den gemensamma avtalsplattformen från den så kallade 6F-grupperingen och en något mindre del från den egna plåt- och ventilationsdelegationen. Bland annat ville Byggnads att branschens individuella lönesättning skulle utmönstras samt att ackordet skulle bli huvudlöneform. Därutöver ville Byggnads att vetomöjlighet för arbetstagarna skulle införas vid införandet av elektroniska övervakningssystem – typ GPS i bilarna samt att arbetsgivarna till Byggnads skulle behöva rapportera in exakt vilka arbetstagare som närvarar på en arbetsplats.

PLR å sin sida ville att den så kallade stupstocksregeln vid val av löneform – som innebär att om arbetstagarna och arbetsgivaren ej är överens vid val mellan tidlön och ackord så blir det rakt ackord – skulle utmönstras och att arbetsgivaren skulle få bestämma vilken löneform, ackord eller tidlön, som ska gälla på företaget. PLR ville även att individuell fördelning skulle införas vid ackordsarbeten.

_MG_7986_Plåt_Plåt 1Samtliga yrkanden som omnämns ovan konstaterade parterna efter långa och bitvis svåra förhandlingar att det helt enkelt inte gick att komma framåt i. För PLR:s del är det otänkbart att acceptera inskränkningar i arbetsledningsrätten – den rätt som arbetsgivaren har att leda och fördela arbetet. PLR kommer heller aldrig att acceptera att branschens vanligaste löneform, den individuellt avtalade tidlönen, ska utmönstras till förmån för ackordet. Varför Byggnads envisas med att driva detta rent ut sagt dumma yrkande är för mig en gåta. Sannolikt är det runt 85 procent av branschens arbetstagare som har individuellt avtalad tidlön och sannolikt är nöjda med detta. Låt detta få fortsätta vara så. Plåtslageri och ventilationsbranschen är en bransch präglad av hantverket och kompetensen hos den som utför det. Arbetsgivarna måste tillåtas att premiera och erlägga individuellt avtalad lön utifrån den arbetsprestation som utförs. Detta är viktigt både vid tidlön, men även vid ackord där en individuell fördelning är det enda rimliga från både ett arbetstagare och arbetsgivarperspektiv.

I slutändan blev årets avtalsförhandlingar för PLR:s del ändock lyckad. Även om vi inte nådde framgång med frågorna ovan lyckades vi för arbetsgivarsidans räkning få igenom flexiblare arbetstidsregler, en ny beräkningsregel för ATF som innebär att exempelvis föräldraledighet och längre sjukfrånvaro inte längre berättigar till ATF. Vi lyckades även få igenom att permitteringslön vid permittering ska utgå med avtalets lägsta lön – ej som idag utgående lön.
Kom ihåg detta i vinter när det blåser kallt –  kanske för kallt! Därutöver har kombi och premieackordet utmönstrats och lärlingar kan numera provanställas i sex månader.

Från ett arbetsgivarperspektiv fick vi så klart släppa igenom ett par yrkanden som hellre hade lämnats utanför avtalet. De två som är värda att lyfta fram är den garanterade utbetalningsnivån på ackordsförskott och friskvårdsbidrag om 2 500 kronor per anställd och år mot uppvisande av kvitto och ensligt skatteverkets regler.

Claes Arenander, förhandlingschef och förbundsjurist på Plåt & Ventföretagen.

Claes Arenander, förhandlingschef och förbundsjurist på Plåt & Ventföretagen.

Till de arbetsgivare som ser friskvårdsbidraget som något negativt skulle jag vilja säga följande. Kostnaden på avtalsområdet för friskvårdsbidraget har självklart avräknats från löneutrymmet. Detta är en självklarhet vid dylika reformer. Jag skulle även vilja poängtera att man faktiskt ska se denna reform som något positivt som man till skillnad från många andra branscher nu ska erbjuda sina anställda. Det kan bli en konkurrensfördel för att locka folk till branschen – en fördel. Dessutom finns det ur ett arbetsmiljöperspektiv sannolikt inget bättre sätt att hålla sin personal frisk, kry och hel än att uppmuntra till fysisk träning. Så ta nu tillfället i akt och få er personal att träna och investera i sin hälsa – det kommer även ni arbetsgivare att tjäna på.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*