Föreningen Väst: Vi är starkare tillsammans

Från fyra mindre föreningar till en stor. När lokalföreningen Väst skapades för fyra år sedan blev synergierna många. Fler medlemmar på mötena, större medlemsnytta och en starkare förening är några av fördelarna.

I januari 2011 såg den nya lokalföreningen, Föreningen Väst, dagens ljus för första gången. Föreningen, som samlar cirka 170 företag i västra Götaland, är resultatet av en sammanslagning av de tidigare föreningarna Göteborg, Borås, Skaraborg och Västra Sverige. Idén till sammanslagningen kom från ordföranden Jan-Olof Larsson, som tidigare var ordförande i Göteborgsföreningen, och Karl-Olof Olsson, som tidigare var ordförande i Västra Sverige.

Janne Larsson

Jan-Olof Larsson driver familjeföretaget Jannes Plåt AB tillsammans med sonen Daniel Larsson.

– Jag hade länge tyckt att det fungerade ganska dåligt med dessa mindre föreningar, där aktiviteten var extremt låg och få, om några, medlemmar kom till mötena. Så jag tog upp frågan i vårt regionråd och vi beslutade oss för att gå samman i en större förening, säger Jan-Olof Larsson.

Starkare förening

Resultatet lät inte vänta på sig. På Föreningen Västs möten och tillställningar är uppslutningen numera betydligt bättre än innan. De är starkare som förening, har större utbyte av varandra och får betydligt mer respons från medlemmarna. Att slå samman flera mindre föreningar till en större är något som Jan-Olof Larsson tycker att fler borde göra.

– Vi är sju regioner i Sverige därför borde vi också vara sju lokalföreningar. Det underlättar för alla parter och skapar bättre förutsättningar för engagemang från medlemmarna om vi blir större och färre, säger han och tillägger att medlemsnyttan blir mer påtaglig ju större man är.

– Man får bland annat ett större nätverk och fler bollplank, vilket är en trygghet för firman.

Intressant agenda lockar

Förutom årsmötet, som ju är den huvudsakliga sammankomsten för Föreningen Väst, träffas de ytterligare ett par gånger per år. Senast var det ett mycket uppskattat julbord på Marstrands Havshotell, som lockade ett 50-tal medlemmar med respektive. Ibland ordnar föreningen även med studieresor till olika leverantörer. Men att ta ledigt från firman en hel dag för att delta i föreningsmöten kan vara svårt som småföretagare.  Hur gör ni för att locka era medlemmar till mötena?

– Vi försöker erbjuda intressanta agendor och föredrag i samband med mötena. Under 2015 är vårt mål att involvera leverantörerna ännu mer och få chansen att åka på fler studieresor och liknande, säger Jan-Olof och tillägger:

– Alla medlemmar som går på mötena säger samma sak – att det är väldigt givande att träffa sina kollegor och prata om branschämnen och de utmaningar man har som plåtslagare. Visst kan man hitta mycket på nätet i dag men att träffas i verkligheten ger ytterligare en dimension.

För Föreningen Väst är huvudfrågorna ungefär desamma som för landets övriga föreningar, nämligen nyrekryteringen till branschen, marknadsföring av plåtslagaryrket och att samarbeta med skolor och Plåt-SM.

– Vi har ett mycket gott samarbete med skolorna i vår region, vilket vår företagsrådgivare Magnus Fredman ansvarar för. Bland annat tar flera av våra medlemmar emot elever från gymnasiets byggprogram för att introducera dem för plåtslagaryrket under ett par dagar, innan de väljer inriktning. Det är en verksamhet som har slagit väldigt väl ut, säger Jan-Olof Larsson.

Text: Karin Cedronius
Foto: Boel Ferm

Styrelsemedlemmar i Föreningen Väst:

Jan-Olof Larsson, ordförande, Jannes Bleck & Plåt

Karl-Olof Olsson, Wosab Plåt

Lars-Göran Nelander, Bohusläns ventilationstjänst

Bengt Modig, IB Villaplåtslageri

Daniel Larsson, Jannes Bleck & Plåt

Pål Gelang, Gelangs Bleck & Plåt

Mikael Hjortman, Plåt & Tak i Borås

Jan Åsberg, IV Väst

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*