Företaget där ingen går över ån efter vatten

Håkan Törnberg och Peter Lindberg.

Håkan Törnberg och Peter Lindberg.

Den ene delägaren är gift med den andre delägarens syster, vars bokföringsbyrå i sin tur sköter företagets löpande räkenskaper. På Höga Kusten Plåtslageri är familje- och släktbanden tätt sammanflätade med företaget.

Höga Kusten är benämningen på det område inom Kramfors och Örnsköldsviks kommuner som ligger öster om E4:an och norr om Ångermanälven. Här har landhöjningen sedan den senaste istiden varit större än någon annanstans i Sverige, cirka 800 meter. Därav det säregna landskapet med höga, branta klippor och djupa vikar.

Mot den bakgrunden är det helt logiskt att även Höga Kusten Plåtslageri i Härnösand allt sedan starten 1998 har haft en uppåtgående utvecklingskurva. Man behöver heller inte tillbringa alltför lång tid i de båda delägarnas sällskap för att förstå att Håkan Törnberg, 52, och Peter Lindberg, 51, är sällsynt väl samkörda, såväl i jobbet som privat. Här behövs inte många ord för att de ska förstå varandra.

Båda är härnösandsgrabbar från begynnelsen och känner varandra från de tidiga ungdomsåren. De körde motorcykel tillsammans och båda började sina plåtslagerikarriärer i det företag som drevs av Håkan Törnbergs pappa. Så småningom uppstod dessutom ett så omfattande och ömsesidigt tycke mellan Peter och Håkans syster Lotta att det blev giftermål. Att Håkan och Peter sedan så småningom tillsammans köpte plåtslageriet och drev det vidare, fulländar bara denna solskenshistoria om den livslånga vänskapens inneboende utvecklingsmöjligheter.

Den här typen av mangelkåpor i rostfritt aluminium svetsar Håkan Törnberg ihop mängder av under vissa perioder.

Den här typen av mangelkåpor i rostfritt aluminium svetsar Håkan Törnberg ihop mängder av under vissa perioder.

De startade försiktigt 1998 med ett par anställda. Därefter har man växt i lagom takt och idag har företaget sju anställda inklusive Håkan och Peter.  Den huvudsakliga inriktningen är byggplåt, medan ventilationsdelen är rätt oansenlig. Omsättningen ligger i intervallet 6,5 – 7 miljoner kronor och Håkan Törnberg berättar att orderboken är välfylld inför den närmaste framtiden.

– Vi är fulltecknade hela sommaren och vi har för övrigt aldrig haft någon brist på jobb sedan vi startade. Snarare blir det för mycket ibland. Vi skulle ha behövt ytterligare ett par personer till sommaren, men vi vet ju att det är omöjligt att få tag på duktiga plåtslagare. Så istället får vi jobba en del kvällar och helger.
Svårigheten att nyrekrytera är företagets största problem. Håkan ser det som en stor brist att den enda renodlade plåtslageriutbildningen för vuxna i landet idag är Plåt & Vent Forum i Katrineholm.

– Vi samarbetar med gymnasiet här i Härnösand och tar emot praktikelever som har valt byggnadsplåtslageri som inriktning i årskurs två. Utbildningen är bra, men tyvärr är det alltför få som väljer den. Det måste skapas fler utbildningar till det här yrket. Det finns väldigt många ungdomar som har sin begåvning i händerna och som inte mår bra av att sitta i en skolbänk största delen av tiden.

IMG_8970Samtidigt tycker Håkan Törnberg att det brister en hel del när det gäller gymnasieelevernas arbetsdisciplin, inte minst beträffande en så självklar sak som att komma i tid på morgonen. Och han påminner sig ett exempel från ett eget sommarjobb i ungdomen.

– Jag körde moped till jobbet, men så en morgon blev det motorkrångel och jag kom för sent. Chefen kallade då in mig och förklarade att om detta inträffade en gång till så behövde jag inte komma dit mer. Det hände aldrig igen, men om jag skulle använda mig av samma metod i vårt företag i dag så skulle det nog bli ett väldigt liv från olika håll.

Ungefär hälften av företagets omsättning kommer från uppdrag åt byggföretag och bostadsrättsföreningar, medan den andra halvan handlar om privatkunder. Från den offentliga sektorn i form av kommuner och landsting är det emellertid minimalt med beställningar.

Varken Peter Lindberg, eller kollegan Håkan Törnberg, några pappersmänniskor. Fakturering och offerter är det enda pappersjobb som de gör själva. Resten överlämnas till en bokföringsbyrå som drivs av Peters fru – tillika Håkans syster.

Varken Peter Lindberg, eller kollegan Håkan Törnberg, är några pappersmänniskor. Fakturering och offerter gör de själva. Resten överlämnas till en bokföringsbyrå som drivs av Peters fru – tillika Håkans syster.

Förutom de traditionella plåtjobben har företaget även en specialitet i form av svetsning av rostfritt aluminium. Det är Håkan Törnberg som under vissa perioder av året är sysselsatt med att legotillverka mangelkåpor (säcktömmare) åt ett företag som gör måleri- och blästerutrustning. Vid sprutspackling läggs säcken med spackel i mangelkåpan och manglas ner i behållaren.

Ytterligare en legoprodukt som man har tillverkat ända sedan starten av företaget är motorvärmare som används för att värma upp försvarets JAS-plan.

Varken Håkan eller Peter är några pappersmänniskor. Plåten är deras livselexir varför de oftast är ute på fältet eller i verkstaden. De enda kontorsgöromål som de utför själva är fakturering och att räkna på offerter. Resten läggs ut på en bokföringsbyrå, som för övrigt drivs av Peters hustru Lotta – som alltså är Håkans syster.

På Höga Kusten Plåtslageri behöver ingen gå över ån efter vatten.

Text & foto: Björn Lundbeck

FAKTA
Ort: Härnösand.
Ägare: Håkan Törnberg och Peter Lindberg.
Fokus på: Byggnadsplåtslageri.
Specialitet: Svetsning av rostfritt aluminium.
Startår:1998.
Antal anställda: Sju inklusive ägarna.
Omsättning: 6,5 – 7 miljoner kronor.
Aktuellt problem: Att nyrekrytera.

 

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*