Ledare: Framtidens rekryteringsbehov måste lösas i dag

När vi har nått fram till år 2014 är plåtslagarinriktningen i landets Bygg- och anläggningsprogram känd som en bra utbildning som leder till jobb, både när det gäller ventilation och byggplåt. Eleverna känner stolthet över sitt yrkesval och allt fler söker sig till utbildningen. Föräldrar till eleverna är trygga i att deras barn kommer att få ett spännande och utvecklande arbete. Och arbetsgivarna har gott om medarbetare med hög kompetens och därmed utrymme att göra bättre och lönsammare affärer.
Riktigt så här ser det inte ut i dag men det är så vi vill vi att plåtslagaryrket ska uppfattas när vi når fram till år 2014. Vi kan komma dit. Men för att lyckas behöver vi i branschen hjälpas åt att ta oss över ett antal hinder på vägen.
Vi vet att det finns ett stort behov av plåtslagare, både på kort och på lång sikt. Vi vet också att alldeles för få ungdomar utbildar sig till plåtslagare och att det här är ett problem som vi inte löser på en dag. Det kräver ett långsiktigt arbete med mycket aktivitet fram till 2014. Här är vi arbetsgivare viktiga eftersom vi är trovärdiga ambassadörer för branschen. Det är vi som har erfarenhet och kunskap om yrket. Om vi kan visa på både framgång och vilja till utveckling kan vi också locka unga till branschen.

Detta kräver att vi orkar engagera oss hela vägen. Det är lätt att låta vardagen komma emellan, att hög arbetsbelastning gör att man som företagare inte orkar med att prioritera ett långsiktigt arbete när man har arbete att göra nu. Men utan vårt engagemang når vi inte dit vi vill. Branschen måste göra jobbet tillsammans, och vi måste vara uthålliga.

Vi kan påverka i varje möte. Det kan vara när vi träffar en förälder vars barn ska välja inriktning till gymnasiet, när våra barns kompisar pratar om vad de vill göra när de blir stora eller när vi träffar en kund som inte riktigt vet vad en plåtslagare gör. I alla dessa möten kan vi agera ambassadörer genom att bättre beskriva vårt yrke.
Nu behöver vi lyfta guldkornen så att fler ser det viktiga jobb vi gör. Det finns många exempel men vi är för dåliga på att visa upp dem med stolthet.

För min egen del innebär det att jag kommer att tänka ännu mer på att lyfta fram berättelser som beskriver all den framgång som vår bransch står för. Det är något jag är stolt över och något som jag ser jag fram mot att få göra.

” Att berätta hur vi gått från att vara en yrkesgrupp som kom när byggaren ropade, till att vara en kunnig part av hur fasader och tak skall utformas.”

Att se till att våra medarbetare jobbar rätt och säkert och med moderna hjälpmedel utan att ge avkall på den hantverkstradition vi har. Allt detta för att fortsatt kunna leverera en hög kvalitet på det vi utför med välutbildad och kvalificerad personal. Personal som vi själva är med och rekryterar.
Därför har PLR, tillsammans med PVF och Byggnads, startat projektet ”Strålande utsikter”. Målet är att höja statusen och öka kännedomen om yrket och på så sätt öka rekryteringen i branschen. Mer om denna satsning kan du läsa om på sidan 12.

Ett annat viktigt projekt som vi jobbar med inom PLR just nu är licensierad takskottare. För både du och jag vet ju att det finns alldeles för många oseriösa aktörer i takskottarbranschen, vilket vi – som följer alla säkerhetsrutiner och branschregler – blir lidande av. Med största sannolikhet kommer försäkringsbolagen snart att kräva att varje företag som sysslar med takskottning har personal som är licensierade. Utbildningsmaterialet för den nya licensieringen för takskottare är klart och den första utbildningen av handledarna är genomförd. Läs mer om det på sidan 16.
Det var något av det som du kan läsa mer om i detta nummer. Men det finns betydligt mer än så och därmed önskar jag dig trevlig läsning.


Per Andersson

förbundsordförande i PLR,
Ström & Andersson Plåtslageri AB, Skövde
email: strom.andersson@telia.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*