Friskare luft ger ett extra dygn i månaden

Med bättre ventilation ökar produktiviteten till en sådan nivå att vi skulle kunna frigöra upp till ett dygn per månad. Vilket alltså skulle ge svenska folket 24 extra timmar – tolv gånger om året! Den här extratiden skulle de flesta svenskar använda för att komma ikapp. Det visar en undersökning som Entreprenörföretagen har låtit genomföra.

MaxIV_Pamako_ventilation_DSC_6409

Ett dåligt inomhusklimat eller för kallt eller för varmt på en arbetsplats, är förutsättningar som minskar koncentrationen och prestationerna. Enligt Arbetsmiljöverket kan till exempel dålig ventilation sänka produktiviteten på en arbetsplats med 15 procent. Omräknat i tid innebär det att vi med bättre ventilation skulle kunna få 24 timmar i månaden över.

 

Ett extra dygn

Med bättre ventilation ökar produktiviteten, vilket skulle kunna ge oss upp till ett extra dygn per månad. De flesta skulle använda extratiden till sådant de aldrig hinner med.

Entreprenörföretagen har i en enkät frågat 1 000 svenskar vad de skulle göra om det fick ett extra dygn. På första plats svarar både män och kvinnor att de helst vill ägna det extra dygnet åt att göra färdigt sådant de aldrig hinner med. Resultatet skiljer sig dock mellan könen när det kommer till det näst mest populära svarsalternativet. Då svarar kvinnorna att de vill ge sig själva ett spadygn medan männen svarar att de vill tillbringa ett kärleksdygn med sin käresta. På tredje plats svarar både män och kvinnor att de vill tillbringa de extra 24 timmarna med familjen.

OVK fungerade inte

– Vi valde att göra undersökningen om extradygnet eftersom det är ett bra sätt att nå ut till allmänheten med information om att det finns stora brister i ventilationen på många av våra arbetsplatser.

Det säger Annika Brännmark, ansvarig för branschutveckling på Entreprenörföretagen.Ett extra dygn

– Det finns tyvärr alldeles för många exempel på både kommunala och statliga inrättningar, såväl som kommersiella fastigheter och lokaler där den dåliga inomhusluften medför huvudvärk och trötthet för de som vistas där, vilket klart försämrar arbetsprestationerna, och dessutom ökar risken för allergi eller astmareaktioner. Att det är så här beror på att lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) som har funnits i drygt 20 år, inte fungerar. Något som en annan undersökning, som vi lät genomföra förra året, tydligt visar, fortsätter Annika Brännmark.

Upprepade anmärkningar

platbilder01

Sedan 1991 ansvarar fastighetsägarna för att genomföra OVK-kontroller, under kommunal tillsyn, men systemet har aldrig riktigt fungerat.

I den OVK-undersökning som Annika refererar till tillfrågades medlemmar i Funktionskontrollanterna i Sverige (FunkiS), som samlar Sveriges OVK-kontrollanter. Resultatet visade att 70 procent av kontrollanterna anser att det kommunala tillsynsansvaret fungerar dåligt och 73 procent har varit med om att fel som upptäckts under OVK:n inte åtgärdats, trots upprepade anmärkningar.

– Sedan 1991 ansvarar fastighetsägarna för att genomföra OVK-kontroller, under kommunal tillsyn. Men tyvärr har systemet aldrig riktigt fungerat och det är exempelvis vanligt att brister i ventilationslösningarna inte åtgärdas.

Entreprenörföretagen har därför kommit fram till tre åtgärder som radikalt kan förbättra inomhusluften i landet:

För det första behövs det en nollvision i kommunerna så att inga byggnader som ska kontrolleras, slipper undan. Med en nollvision tydliggörs ambitionen att Sverige ska ha inomhusluft i världsklass.

För det andra vill OVK-inspektörerna inrätta ett liknande nationellt register som energideklarationsregistret. Ett nationellt register skulle synliggöra alla processer och tydliggöra de brister som finns i fastigheter och om de följs upp.

Den tredje förändringen som behöver göras är att ändra OVK-reglerna så att de anpassas efter modern standard. På så sätt kan vi få en likvärdig luftkvalitet i samtliga fastigheter. Gamla byggnader kan vara fantastiska, men en skolgång i ett äldre hus ska inte betyda sämre luftkvalitet och därigenom risk till lägre skolprestationer.
Text & foto: Tomas Skagerlind 

Om OVK-undersökningen

  • Undersökningen beställdes av Entreprenörföretagen och genomfördes av Westander PR under förra året.
  • Den representerade målgruppen består av medlemmar i Funktionskontrollanterna i Sverige (FunkiS), som samlar Sveriges OVK-kontrollanter.
  • Urvalsstorlek: 504 respondenter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 44 procent.

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*