HSB:s nya FTX-lösning

Lösningen är så enkel att den inte går att patentera. Ändå sparar HSB:s FTX-lösning uppskattningsvis 8 kWh/år och m2 bostadsyta. Systemet ska nu installeras i två nya flerbostadshus i Nacka strax utanför Stockholm till hösten.

Det HSB har gjort är att utnyttja den redan energisnåla FTX-tekniken. Ett FTX-aggregat minskar energiåtgången med cirka 85 procent jämfört med mekaniska frånluftsystem, eftersom det återvinner en stor del av värmen i frånluften. Men när det blir riktigt kallt minskar verkningsgraden med hälften. HSB har löst detta genom att placera batteriet så att uteluften förvärms innan den når ventilationsaggregatet.
– På det här sättet undviker vi också påfrysning, det vill säga isbildning, i aggregatet, säger Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund.
HSB kommer att dimensionera effekten på batteriet efter antalet timmar som det är kallare än minus 5 oC. Luften förvärms till någonstans mellan fem och sju minusgrader.
IV Produkt har tillverkat aggregatet, där alltså förvärmningsbatteriet är integrerat. Men alla tillverkare kan göra samma sak, menar Roland, som ser tekniken som en ”jättechans” för ventilationsbranschen.
Jag tror att tekniken kommer att bli väldigt vanlig i alla typer av hus framöver. Att kunna erbjuda bra inomhusluft till en väldigt låg kostnad måste ju rimligen vara en konkurrensfördel, säger han.

Fjärrvärme, producerad med olja eller el, är dyr både för bolagen som levererar den och för användarna. Det var en av anledningarna till att HSB började fundera på alternativa, energieffektivare lösningar i sina fastigheter. En annan att HSB Riksförbund har som mål att halvera sina koldioxidutsläpp fram till 2023 då förbundet firar sin 100-årsdag. Ambitionen sjösattes 2008.
Tillsammans med fjärrvärmeleverantören satte sig HSB ned och diskuterade vad de kunde göra för att undvika inköp av onödigt kostsam spetsvärme under de kallaste perioderna.
– Med HSB FTX – som vi kallar vår ventilationslösning – undgår vi en del av oljeberoendet, minskar miljöbelastningen och får ett bättre pris på köpet! säger Roland Jonsson nöjt.
– Vi räknar med att spara cirka 90 000 kronor per år med HSB FTX, fördelat på de 9 000 kvadratmeter där vi installerar den. Investeringskostnaden är 150 kronor per kvadratmeter och då är bergvärmehålen inräknade. Eftersom energianvändningen går ned med 8 kWh/m2 och år, så får hyresgästen en lägre driftskostnad på sikt, fördjupar han.

HSB använder sig av geoteknisk värme (bergvärme utan värmepump) i sammanhanget. Vätskefyllda rör ”plockar upp” värmen från ett antal borrhål i berggrunden och för den vidare till förvärmningsbatterierna. Vid en utomhustemperatur på minus 12°C värmer förvärmningsbatteriet utomhusluften till 0°C. Uteluften växlas mot drygt 20 °C varm inomhusluft och kan tas in som 18 °C. Men blir det kallare än tolv minusgrader kan både avfrostning och eftervärmningsbatteri behövas, då räcker inte borrhålens värme till.
– Vår ambition är naturligtvis att klara även riktigt låga temperaturer utan att toppa med fjärrvärme, men det får vi inte till i Nacka just nu. Det skulle kräva alltför stora batterier. En tänkbar möjlighet, senare i processen, är att koppla på en värmeväxlare för avloppsvatten och på så sätt öka förvärmningseffekten, säger Roland.
När det gäller underhåll och ljudnivåer är HSB FTX lika bra eller bättre jämfört med vanliga FTXaggregat, anser han.
– Underhållsbehovet är inte större, möjligtvis med undantag för cirkulationspumpen mellan bergets borrhål och batteriet – vi får se. Å andra sidan bildar den varma och fuktiga luften sommartid kondens som tvättar batteriet rent på ett naturligt sätt.
HSB eftersträvar ljuddämpning i lägenheterna, men Roland menar att buller från ventilationen inte har med vilket aggregat man väljer att använda, utan med kanaldimensionenerna. Han vill generellt se större diameter på ventilationskanaler, för att på så sätt få en behagligare ljudbild.
Den som vill erbjuda och installera ett liknande FTX-system som HSB använder i Nacka ska inte tveka, menar Roland:
– Självklart måste man räkna noga på antalet borrhål med mera. Men egentligen är det inte konstigare än att dimensionera för en värmepump. Det är inte särskilt svårt för den som är van att arbeta med sådant.


Text: Susanne Kilje

Foto och illustration: HSB

KURIOSA/FAKTA
HSB:s interna förstudie visar att många har svårt att tro att HSB FTX fungerar. Lösningen är helt enkelt för enkel.
HSB-projektet i Nacka omfattar 85 lägenheter. Energin som ska förse FTX-aggregaten med kraft utvinns ur sex borrhål som är 230 meter djupa. Aggregaten har ett flöde på 3 200 liter luft per sekund.

 

 

 

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*