Jobbet ur ett helikopterperspektiv

Torbjörn Winther.

I takt med att tekniken utvecklats och priserna sjunkit har obemannade luftfarkoster, så kallade drönare, blivit en allt vanligare syn. Fler och fler upptäcker också hur en kameraförsedd minihelikopter kan vara ett verktyg som underlättar i arbetet. Torbjörn Winther är en av de som snart hoppas få möjlighet att använda drönare i arbetslivet.

För bara en handfull år sedan fick den hågade punga ut med femsiffriga belopp för att lägga beslag på en funktionell drönare. Tekniken har dock utvecklats i rasande takt samtidigt som priserna gjort farkosterna tillgängliga för de flesta. Att flyga drönare har kanske inte blivit en folkhobby ännu men de flesta av oss har råkat ut för ovanligt stora surrande insekter under parkpromenaden. Ännu har dock inte de obemannade farkosterna slagit genom på bred front som arbetsredskap, det lär dock bara vara en tidsfråga innan de flesta arbeten på hög höjd förbereds och kontrolleras med hjälp av drönare. Det finns dock en hel del att hålla reda på för den som funderar på att utöka företagsflottan, flera lagar styr flygandet och tillstånd krävs för kommersiell användning.

Torbjörn Winther, som driver Winther Bygg i Örnsköldsvik, är en av dem som intresserar sig för den, i dubbel bemärkelse, nya flugan. Dels av rent egoistiska skäl, för att det helt enkelt är roligt att flyga, men dels har han också idéer om att kunna använda drönaren som ett hjälpmedel i arbetet.
– Till största delen är det ett privat intresse, berättar han. Jag har alltid varit flygintresserad. Men jag har även börjat fundera över hur man skulle kunna använda sig av den här tekniken i jobbet. Torbjörn Winther är övertygad om att det finns många användningsområden för en drönare i takbranschen.
– Före och efter-bilder till exempel. Bra ur reklamsynpunkt men också för att kunna visa kunden vad som behöver göras och efteråt vad som faktiskt utförts.
I vissa fall kan det också vara svårt och dessutom dyrt att förbereda ett arbete på rätt sätt.
– Oftast når man dit man ska på vanligt sätt men det finns jobb som skulle underlättas om man kunde fotografera och filma i förberedelsearbetet. Slipper man hyra skylift eller kranbil för att kolla in ett kyrktorn trettio meter upp i luften så sparar man mycket pengar.

Den kamerautrustade drönaren är av modellen Walkera QRX350 Pro.

Torbjörn Winther har ännu inte kommit så långt att han börjat använda sin drönare i jobbet men på fritiden har han undersökt hur den skulle kunna förenkla de uppdrag han har.
– Jag testade på just ett kyrktorn och bilderna blir fantastiska. Jag är övertygad om att vi kommer att få se allt fler i branschen som använder sig av den här tekniken. Dit är det dock en bit kvar, inte för att drönaren i sig själv är svårmanövrerad eller att kostnaden för hög utan för att flygandet kringgärdas av regler som måste följas.
– Ska du flyga kommersiellt, alltså i jobbet, så krävs det en licens och dessutom måste du vara noga med vilka regler som gäller just där du jobbar. Att flyga i tättbebyggt område är ett exempel som kan vara känsligt , säger Torbjörn Winther.

Text: Niclas Kindvall
Foto: Winther Bygg


Vad gäller?
Regelverket som omfattar obemannade luftfartyg hanteras av Transportstyrelsen och oavsett vad syftet med flygningen av det obemannade luftfartyget är så gäller följande generella regler:

  • Luftfartyget får inte manövreras på ett så vårdslöst eller hänsynslöst sätt att andras liv eller egendom utsätts för fara. Att till exempel flyga över folksamlingar kan vara att utsätta andras liv eller egendom för fara och ska därför undvikas.
  • Luftfartyget måste alltid vara väl inom synhåll för föraren. Detta innebär att luftfartyget inte får vara längre bort eller högre upp än att dess position och färdriktning tydligt kan observeras av föraren själv, utan hjälp av kamera, kikare eller andra hjälpmedel. Den maximala avstånd rekommenderas inte överstiga 500 meter i sidled och är begränsad till 120 meter i höjdled om man inte har tillstånd från Transportstyrelsen. Det omgivande luftrummet ska övervakas visuellt för att föraren ska kunna avbryta en flygning i god tid om något annat luftfartyg närmar sig området.
  • Flygning utom synhåll får endast ske efter tillstånd från Transportstyrelsen och inom avgränsat luftrum (restriktionsområde), som säkerställer separation till annan trafik. Detta gäller både i kontrollerat luftrum (kontrollzoner och terminalområden, samt luftrum över 2900 m) och i okontrollerat luftrum.
  • Så kallad FPV-flygning, eller annan flygning där föraren endast ser det som filmas från luftartyget, är endast tillåten under förutsättning att flygning sker med dubbelkommando och att luftfartyget hålls inom synhåll med blotta ögat för föraren.
  • Flygning inom synhåll i kontrollerat luftrum (exempelvis en kontrollzon vid en flygplats, när trafikledningen är öppen) kräver tillstånd från flygrafikledningen.

Kommersiella tillstånd
Tillstånd från Transportstyrelsen krävs för obemannade luftfartyg som används eller är konstruerade för:

  • Utprovning eller forskning.
  • Kommersiella ändamål, det vill säga all sorts verksamhet där ersättning erhålls för utfört arbete.
  • Uppdragsflygning och liknande, som inte är att betrakta som nöje eller rekreation.
  • Flygning utom synhåll för piloten.

Obemannade luftfartyg som faller inom ovanstående punkter benämns av Transportstyrelsen som UAS och får en särskild registreringsbeteckning.

Källa: Transportstyrelsen

Bjurholms kyrka strax utanför Luleå.

Bjurholms kyrka strax utanför Luleå.

Mer att tänka på
När det gäller publicering och spridning av flygfoton krävs att man följer Försvarsmaktens krav. Film och fotografering från drönare kan också kräva tillstånd enligt Kameraövervakningslagen.

Mer information finns på följande hemsidor:
www.transportstyrelsen.se
www.forsvarsmakten.se
www.datainspektionen.se

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*