Krav på certifiering och CE-märkning

Nu ökar kraven på stålbyggarna. Från halvårsskiftet nästa år måste alla bärande konstruktioner vara CE-märkta. Det kräver i sin tur att verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser till byggarbetsplatser måste vara certifierade enligt SS-EN 1090-1.
Den 1 juli 2013 ska alltså många byggprodukter som säljs inom EU vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration. Det ska få handeln med byggprodukter att öka. Boverket har i en rapport till regeringen beskrivit hur svensk lagstiftning bör anpassas till EU:s nya byggproduktförordning om försäljning av byggprodukter.

EU-förordningen ska få handeln med byggprodukter att fungera bättre på den inre marknaden genom enhetliga provnings- och bedömningsmetoder. Tillverkarna slipper då att testa och märka sina produkter på olika sätt i varje land.
Den nya EU-förordningen kommer att påverka alla som tillverkar byggprodukter, som importerar byggprodukter utifrån världen, som säljer byggprodukter och givetvis alla användare. För försäljare betyder det ett utvidgat ansvar för att produkterna är CE-märkta och har en prestandadeklaration när det krävs och för att lagerhålla produkterna så de inte försämras.

Efter påtryckning från ett flertal länder i Europa har Ständiga byggkommittén (European Standing Committee for Construction, SCC) nyligen beslutat att rekommendera Europakommissionen att förlänga övergångstiden för EN 1090-1. Detta innebär att övergångstiden är förlängd med två år till 1 juli 2014. Som en konsekvens blir kravet på EU och EES-länderna att sista datum för införandet av CE-märkning av sammansatta bärverksdelar i stål är 1 juli 2014. Det är dock möjligt för varje enskilt land att införa kraven tidigare och det är viktigt att påpeka att det enbart gäller sammansatta bärverksdelar i stål som täcks av EN 1090-1. För CE-märkning av profiler enligt EN 10025-1, EN 10210-1 och EN 10219-1 samt skruv enligt EN 15048-1 och EN 14399 gäller fortfarande 1 juli 2013 som sista datum. Samma datum gäller även produkter som CE-märks enligt ETA (European Technical Assessment).

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*