Kunskapslyft och konkurrensfördel

Foto: Björn Petrén

I början av året lanserades den sedan länge efterfrågade auktorisationen för byggnadsplåtsföretag. Sedan dess har ett 70-tal medlemsföretag gått utbildningen och 17 av dem har hittills auktoriserats.

I andra branscher, exempelvis kyla och VVS har auktorisation och certifiering länge varit en självklarhet. Men i plåtslageribranschen har detta saknats. Det ändrades dock i början av 2017 då äntligen villkoren för den efterlängtade auktorisationen för byggnadsplåtsföretag var klar. Plåtkonsult Stefan Lardner är en av utbildarna på den två dagar långa kursen som är en del av auktorisationen. Han menar att en auktorisation är oerhört viktig för att bidra till att höja branschens status och skapa förtroende och trygghet hos beställarna.

– Vi måste höja ribban i vår bransch och kunna visa att duktiga, pålitliga plåtslagare jobbar på ett visst sätt. En beställare ska kunna skilja en bra plåtslagare från en dålig och veta att de anlitar ett kunnigt företag. Auktorisationen blir en kvalitetsstämpel helt enkelt, säger han och tillägger att det är allt mer viktigt ur ett konkurrensperspektiv att kunna visa upp att man är auktoriserad, till exempel i upphandlingar.

Men det är inte bara en kvalitetsstämpel. Auktorisationen gör även att företagen kan bli mer kostnadseffektiva och öka sin lönsamhet.

– Min del av kursen handlar mycket om hur man jobbar med dokumenterad arbetsberedning och kommunicerar med sina anställda så att jobbet blir rätt utfört. Ofta uppstår fel när ledningen inte har haft ordentliga genomgångar. Jag går även igenom en kortare uppfriskning av entreprenadjuridiken och har en grundgenomgång i AMA hus plåtkapitel.

Dessutom ingår en genomgång av det webbverktyg som Plåt och Ventföretagen har tagit fram för att kunna göra en enklare arbetsberedning. Utöver detta går kursens andra lärare, Plåt & Ventföretagens Patrik Calén, igenom teorikunskap kring anbud, rutiner och hela kedjan fram till avlämning av entreprenaden. Detta sker under dag ett av utbildningen.

Stefan Lardner, Roslagens Plåtkonsult.

Efter tvådagarskursen gör deltagarna ett prov för att visa vad de har lärt sig. Därefter ska företagen ta fram sin egen kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy. Ett antal dokument ska fyllas i av företaget och skickas in till det oberoende företaget INCERT, som arbetar med certifieringar och auktorisationer inom installations- och byggbranschen. När allt är i sin ordning kan företaget få sin auktorisation.

– Jag vill uppmana alla medlemsföretag som ännu inte har anmält sig till kursen att göra det. Och de som har gått kursen men inte hunnit skicka in sina dokument till INCERT än – gör det! För det är först när vi börjar få upp en viss volym på auktoriserade plåtslagerier som det verkligen är till nytta, för både beställare och entreprenörer, säger Stefan Lardner.

Kurserna går av stapeln cirka en till två gånger i månaden, och i höst kör vi i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Sundsvall.

– För större företag som ligger på andra orter finns det även möjlighet att vi kommer och håller kursen på plats hos dem. Det har vi gjort för vissa av våra medlemsföretag, säger Stefan Lardner.

Responsen från de deltagare som har gått kursen har varit positiv.

– De jag har träffat tycker det är bra och kunskapshöjande. Flera säger att de har vaknat till och fått upp ögonen för sådan som de antingen inte kände till innan eller som hade fallit i glömska. Så det märks verkligen att utbildningen behövs.

Text: Karin Cedronius

Faktaruta
Vill du också bli auktoriserad? Gå in på pvforetagen.se, läs mer och anmäl dig!

1 kommentar