Lärorikt och inspirerande om stål och plåt

I slutet av oktober träffades branschfolk, kollegor och arkitekter på den årliga Stålbyggnadsdagen. Platsen var Malmömässan i Hyllie och representanter från Plåt & Ventföretagen fanns på plats. Bland annat för att genomföra ett seminarium om plåtens miljömässiga fördelar i byggprocessen.


Huvudsyftet med
Stålbyggnadsdagen, som arrangeras av Stålbyggnadsinstitutet, är att den ska vara en mötesplats för alla som på något sätt arbetar med stålbyggande. Dagen innehåller många intressanta föreläsningar samt möjlighet för besökarna att få träffa nya och gamla vänner och kollegor från branschen.
Efter incheckning och kaffe kom dagens moderator Elise Grosse upp på scenen för att hälsa alla välkomna. Därefter drog förmiddagspasset igång av Stephan Müchler, Sydsvenska Handelskammaren, som berättade om Öresundsregionen kraftiga expansion och befolkningsökning de senaste åren. Vi fick också lyssna på Boverkets Kristina Einarsson som informerade oss om förslaget på en ny lag om klimatdeklaration av byggnader. Boverket har nämligen fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.
Temat efter lunch var morgondagens stålbyggande och i parallella seminarier avhandlades dessutom ”Brand för stålkonstruktörer”,

Bakom Malmömässan uppförs The Point som med sina 110 meter och 29 våningar år 2020 kommer att vara Öresundsregionens högsta kontorshus.

”Allmänna föreskrifter för stålbyggnader” samt en presentation av HYBRIT. Syftet med HYBRIT, som är ett samverkansprojekt mellan SSAB, LKAB och Vattenfall, är att ersätta kol och koks med vätgas, vid järnmalmsbaserad stålframställning. Resultatet kommer därmed att bli världens första fossilfria ståltillverkningsprocess utan koldioxidutsläpp. Målet är att ha en lösning på plats år 2035.
Åhörarna fick också höra att robotarna på allvar har tagit steget in i stålbyggandet. Mikael Abrahamsson från Sonstrops Mekaniska berättade till exempel om hur det går till när robotar hjälper företaget att svetsa broar.
En av de internationella gästerna som hade bjudits in var Casey Hemingway från det nederländska arkitektkontoret MX3D. Han kunde berätta mer om den 3D-printade gångbro av stål som nyligen har monterats på plats över en av Amsterdams kanaler.
För alla de som inte var mätta på stål efter dagens slut fanns det även möjlighet att dagen efter, få studera bygget av ett supermodernt höghus på nära håll. Bakom Malmömässan uppförs nu nämligen The Point som med sina 110 meter och 29 våningar år 2020 kommer att vara Öresundsregionens högsta kontorshus.

Text: Tomas Skagerlind
Foto: Peter Kroon & Lars Hamrebjörk

 

”Plåt är optimalt för återbruk och återvinning”

Under Stålbyggnadsdagen genomförde Plåt & Ventföretagen ett seminarium om plåtens hållbarhet och hur den kan användas för återbruk och återvinning. Under seminariet ”Vad är Extra lång hållbarhet?” lyftes plåtens hållbara förmågor fram genom olika exempel samt hur man kan arbeta med återbruk.

På seminariet deltog Johan Lindström, vd Plåt & Ventföretagen samt ordförande i Svensk Byggplåt, Peter Edlund, vd i medlemsföretaget Weatherproof Family samt Maria Ahlm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Johan Lindström inledde seminariet med att berätta om Svensk Byggplåt och organisationens aktuella kampanj ”Extra lång hållbarhet”. Syftet med kampanjen är att belysa plåtens hållbarhet genom att den har 100 års beständighet, 100 procents återvinningsbarhet och över 100 sätt att återbruka.
– Plåt är ett utmärkt byggmaterial som dessutom enkelt kan återbrukas och användas igen och igen. För många av våra medlemmar är det självklart att arbeta med återbruk och återvinning. Nu är nästa steg att fler inom byggbranschen får upp ögonen för fördelarna med framför allt återbruk, både ur ett ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv, sa Johan Lindström.

För att ge åhörarna en djupare inblick i återbruk berättade Maria Ahlm, projektledare och expert på digitalisering, spårbarhet och byggavfall om IVL:s forskningsprojekt ”Centrum för cirkulärt byggande”, som handlar om återbruk av kontorsmiljöer. Under sitt framförande uppmuntrade hon publiken att inspireras av forskningsprojektet för att återbruka plåt och andra byggmaterial.
Seminariet avslutades med att Peter Edlund, vd på medlemsföretaget Weatherproof Family, berättade om hur de aktivt arbetar för att öka hållbarheten i deras projekt och arbetssätt. De har bland annat utvecklat ett fasadsystem som passar utmärkt för att återbruka plåt och ett digitalt verktyg som de använder för att minska spillet i deras produktioner.

Text & foto: Ida Fredriksson

 

Prisad och populär arkitekt

Årets vinnare av det prestigefyllda priset Silverbalken, som av tradition delas ut under Stålbyggnadsdagen blev i år arkitekten Gert Wingårdh.

Gert Wingårdh – vinnare av Silverbalken.

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. I år delades Silverbalken ut för 44:e året i rad och mottogs alltså av Gert Wingårdh.
– Jag är så tacksam över att få ta emot Silverbalken. I flera av våra byggnader finns det uttryck som inte hade kunnat utföras i något annat material än stål. Det senaste exemplet är glaskupolen över ljusgårdarna i Nationalmuseum, vilken krävde exakt precision, säger Gert Wingårdh i ett pressmeddelande.
Gert Wingårdh är arkitekt SAR/MSA, utbildad vid Chalmers tekniska högskola med examen 1975. Efter anställning på Olivegrens arkitektkontor i Göteborg startade Gert egen verksamhet och är idag ensam ägare av Wingårdh arkitektkontor med cirka 150 anställda. Gert är också konstnärlig professor i form och teknik på deltid vid Chalmers tekniska högskola.

Juryns motivering: Gert Wingårdh tilldelas Silverbalken 2018 för sin förmåga att hitta nydanande, kreativa och oväntade lösningar där tyngdlagen är den största utmanaren. Det ger byggnadsverken en magnifik spänst och nerv bortom vad som är föreställningsbart. Gert låter olika material samspela varvid konstruktion och form utvecklas till en elegant odelbarhet.
Hans portfolio innehåller flera förnämliga referensprojekt. Aula Medica är en byggnad där stål används för att tänja gränser och därmed möjliggörs en sublim interaktion tillsammans med trä och glas. Emporia är ett köpcenter där de visuella stålpelarna skapar rymd i sällskap med den finurligt slingrade entrékonstruktionen i stål och glas. Det är med glädje SBI tilldelar 2018 års Silverbalk till Gert Wingårdh.

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*