Ledare: Solenergi ett strålande alternativ – eller?

Styrelsearbetet i Plåt och Ventföretagen har nu kommit igång efter sommaren och den 8-9 september hölls det första mötet för hösten som var ett kombinerat strategi- och styrelsemöte. En av styrelsens främsta uppgifter är att fastställa mål, strategier och att arbeta med förbundets framtid och hur vi skapar ökad medlemsnytta. På ordförandekonferensen den 10 november kommer vi att redovisa, diskutera och förankra målen.

Jag ska villigt erkänna att jag efter dessa två dagar var utmattad av alla intryck och alla bra diskussioner inte minst alla viktiga vägval vi gjorde tillsammans. Men samtidigt är jag fylld av energi att komma igång med förverkligandet av målen och framtidsarbetet. Det är otroligt inspirerande att arbeta i en så engagerad och dynamisk styrelse.

Apropå framtiden läste jag för en tid sedan att ett vanligt tak tar varje år emot fem gånger mer energi från solen än vad husets totala årsförbrukning är. Jag kom då att tänka på ett grupp-arbete vi hade i årskurs 9 (1979) som handlade om alternativa energikällor och då bland annat om solenergi.

Många talar fortfarande om sol som en alternativ energikälla, men det är inte helt korrekt. Solenergi är ju en högst primär och säker förnyelsebar källa, som driver nära nog allt på vår jord. Solenergin är ren. Solceller ger inga utsläpp under drift. De är tysta och luktfria och kan lätt placeras på tak och väggar utan att vara skrymmande. Den stora utmaningen är att solenergi inte går att lagra storskaligt. Konsumtionen varierar över dagen och året, men produktionen varierar ännu mer. Mängden solenergi varierar bara 10 procent från år till år. Därför känns det både viktigt och nödvändigt att vår bransch är med när denna ”nya” marknad öppnas.

Det finns redan alternativ till traditionella solfångare. Nämnas kan bland annat solfångare i form av takpannor – i rent glas, integrerade solvärmetak med mera. Det här är bara början. Jag är övertygad om att förbättrad teknik och minskade kostnader kommer att göra solenergin mer konkurrenskraftig. Solenergi väntas därför spela en avgörande roll i det framtida energilandskapet, inte minst på tak och fasader. Sedan utvecklingen av solceller påbörjades har produktionskostnaden stadigt sjunkit. Varje gång solcellernas produktionskapacitet fördubblas går kostnaden ned med ungefär 20 procent.

Varje timme ger solen lika mycket energi som hela mänskligheten använder under ett år. Solenergi är också det energislag som svenska folket tror mest på. Utmaningen är att el från sol är svår att lagra, men teknikutvecklingen gör solcellerna allt effektivare. Redan i dag finns små solceller i enkla föremål som ficklampor och ryggsäckar. I framtiden kommer vi kanske att få se solenergi produceras på vägar, vattenbassänger och till och med i flygplan.

Det finns tre sätt att ta vara på solenergin:
–    Solfångare
–    Solceller
–    Koncentrerat solljus

Naturligtvis finns det olika vägval i framtiden – ska vi satsa på solceller på taket till varje hus eller ett globalt elnät som försörjer hela världen via solpaneler i öknar? Olika vägval medför olika politiska, sociala och tekniska lösningar. Här krävs en diskussion om vilket samhälle vi vill ha. De olika varianterna av förnybar energiförsörjning har sina egna fördelar och svårigheter. Frågan är vad det finns för möjligheter och vad alternativen innebär – politiskt, ekonomiskt, socialt och tekniskt. Vad betyder de för naturen? Och vad vill vi? Vill vi ha ett helt decentraliserat system eller ett system där stora företag säljer el till konsumenterna?

En sak är säker, solenergin går en strålande framtid till mötes men vill vår bransch vara med?

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*