Ledare: Det gäller att välja sina strider

I skrivande stund pågår det strejk mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier och sedan tidigare även mellan Byggnads systerförbund Svenska Målareförbundet i 6F och Måleriföretagen. Den pågående avtalsrörelsen har varit rörig ända sedan samordningen inom LO bröt samman.

Flera förbund inom LO-kollektivet har vägrat att godta industriavtalets lönenormerande roll. Däribland Byggnads som krävt löneökningar en hel procentenhet över det så kallade märket på 2,2 procent, vilket är cirka 45 procent mer än de förbund som har accepterat märket. Ofta när det höjs krav på att överskrida märket handlar det om yrken med låga inkomster. Men i det här fallet rör det sig genomgående om förhållandevis välavlönade yrkesgrupper. Därför blir krav på denna nivå orimligt höga och orättvisa.

Inte minst kan konsekvensen bli att Byggnads i spetsen för 6F genom att begära större löneökningar än vad de anställda i industrin får slår sönder den modell som har främjat både reallöneökningar, ansvars-fulla lönerörelser och exportföretagens konkurrenskraft som tillsammans bidragit till vårt lands välfärd. En sådan utveckling skulle vara mycket bekymmersam för Sverige med hänsyn till de utmaningar som vi står inför med hänsyn till exempelvis flyktingvågen. Enligt min uppfattning gäller det istället att öppna upp arbetsmarknaden så att fler kan vara med och bidra exempelvis genom att skapa nya enkla vardagsjobb. I genomsnitt tar det 457 dagar från att ansökan registreras till beslut om asyl. Denna process måste snabbas på så att även asylsökande kan jobba, få lön och betala skatt i Sverige medan de väntar på Migrationsverkets beslut.

Även korta uppdrag kan ge asylsökande kontakt med samhället, möjlighet att göra något utanför sysslolösheten på boendet och den frihet som egna inkomster ger. Men det behövs flera stora förändringar för att det ska vara praktiskt möjligt för asylsökande att bidra till sin försörjning.

En akut uppgift för våra beslutsfattare är just att hjälpa asylsökande och nyanlända att gå från att vara bidragstagare till bli skattebetalare. Det går, men inte om vi gör deras väg onödigt svår. Inte minst behöver Byggnads förändra sin syn på skråmentaliteten som först och främst gynnar förbundet självt, inte deras medlemmar och behovet av nya bostäder, skolor, sjukhus och en ny infrastruktur. Byggnads syn på att man ska ha lika lön omöjliggör att man kan premiera en medarbetare som gjort ett extra bra jobb. Förutom att det är dålig personalvård blir det inget incitament till den som vill ta ansvar och bidra till företagets lönsamhet och Sveriges utveckling.

Nej, kollektivism är ledordet – hela arbetslaget ska få en lika stor del av kakan.

En annan baksida med konflikter på arbetsmarknaden är att det alltid uppstår ett ”krig” om verklighetsbeskrivningen. Det gäller att framställa motparten som den hopplöst omedgörlige istället för att ägna all kraft och energi till att lösa konflikten snabbt och effektivt genom att ”tänka utanför boxen” och hitta kreativa lösningar som är bra för Sverige ur ett långsiktigt perspektiv.

Även den som vill vara lojal med fackföreningsrörelsen borde kunna hålla med om att det finns lägen när strejkvapnet är illa valt. Den i skrivande stund pågående konflikten inom byggsektorn är ett sådant exempel, men den insikten bör inte få överskugga det viktiga arbete för individens rättigheter och god arbetsmiljö som också görs från fackligt håll.

Byggnads måste bara välja sina strider och ägna sig åt rätt saker!

Den 20 maj är det dags för årets kongress och denna gång träffas vi i Göteborg på Eriksberg. Kongressen är tillfället då vi sätter agendan för hur förbundets arbete ska se ut det kommande året.

Jag ser fram emot kongressen och alla kloka beslut som vi gemensamt kommer att fatta – hoppas att ni känner likadant för nu kör vi.

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.se

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*