Ledare: En härlig höst fylld av arbete, inspiration och framtidstankar!

Hösten är här och med den drar en mycket en intensiv period igång när alla uppdrag startar upp. Extra intensivt blev det i år eftersom Svenskt Näringsliv klubbade nya stadgar på stämman i maj. Innebärande att Svenskt Näringsliv numera har två styrelser med delat ansvar: Styrelsen och Verksamhetsstyrelsen. Styrelsen fokuserar på långsiktiga strategier och inriktningsbeslut, samt övervakar att verksamhetsstyrelsen och VD sköter sina uppgifter i enlighet med stadgarna. Verksamhetsstyrelsen fattar beslut i verksamhetsnära ärenden, som till exempel den årliga budgeten och verksamhetsplanen, samt har ansvaret för att löpande följa upp föreningens arbete.

Det nya stadgarna för Svenskt Näringsliv syftar till att uppnå:

  1. Fokus på långsiktiga strategier genom inriktningsbeslut i styrelsen.
  2. Beslutseffektivitet i löpande verksamhetsfrågor.
  3. Tydliga regler för arbetsgivarfrågor.
  4. Samverkan kring andra arbetsgivarfrågor och näringspolitiska frågor, och därtill hörande opinionsbildningsfrågor.
  5. Tydlig arbetsfördelning för bästa möjliga gemensamma resursutnyttjande.

En annan förändring är att fördelningen av platser till SME-kommittén förändrats utifrån storleken på respektive sektor. Bygg- och installationssektorn hade tidigare sju platser i SME-kommittén. I den nya ordningen fick sektorn bara tre platser som skall fördelas mellan de sju medlemsorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Elektriska Installatörsorganisationen, VVS-företagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen och Glasbransch-föreningen. SME-kommittén representeras i år av följande medlemsorganisationer från sektorn; Sveriges Byggindustrier, Måleriföretagen och vårt förbund, Plåt & Ventföretagen. Denna förändring i kombination med att kalendariet för mötena inom Svenskt Näringsliv ändrats gjorde att jag inte kunde delta på ordförandekonferensen den 12 oktober. Medan viceordförande Leif Pettersson på ett magnifikt sätt ledde ordförandekonferensen företrädde jag förbundet och sektorn i höstens första möte i SME-kommittén.

Än så länge kan valåret 2018 kännas avlägset. Men det är mindre än ett år kvar till politiska valmanifest ska skapas och valkampanjer ska börja synas på gator och torg. Men för byggsektorn och vårt förbund är det hög tid att gå in i uppladdningsfas inför valet för att hinna rikta ljuset på Bygg- och Installationssektorns viktigaste frågor.

Fortfarande ser vi en opinion som sällan varit så rörlig som i dag, samtidigt som vi befinner oss i en situation där den politiska kartan inför valåret ännu är långt ifrån fastlagd. Det är alltså nu som de politiska partierna börjar positionera sig och prioritera vilka frågor som ska få ta plats i deras valmanifest och den följande valkampanjen.

Det är därför hög tid att vi i Bygg- och Installationssektorn börjar arbeta intensivt för att se till att sektorns högst prioriterade frågor finns med på agendan när valrörelsen drar igång, och partierna ska söka sina mandat för det de vill göra inför nästa mandatperiod.

Dessvärre hamnade bostadspolitiken i skymundan när finansminister Magdalena Andersson presenterade budgetpropositionen för 2018. Regeringen satsar istället 40 miljarder på välfärdsreformer och lika mycket på att betala av på statsskulden. Varken bostadspolitik eller infrastruktursatsningar fick något större utrymme i budgeten.

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*