Ledare: En ny verklighet råder

I skrivande stund är hela världen chockad över dåden i Paris. Frankrike stänger gränserna och i Sverige har vi infört gränskontroller för att få bättre kontroll över flyktingsituationen. Man kan verkligen undra vart Sverige och världen är på väg. Vårt trygga Sverige, det så kallade Folkhemmet, är för alltid borta. Nu lever vi i en ny verklighet. Hur mycket vår regering än vill så kommer vi aldrig tillbaka till en situation där staten kan och skall ta det totala ansvaret för vår trygghet och välfärd. Det moderna välfärdssamhället blir aldrig som det gamla Folkhemmet. Det finns många skäl till detta, bland andra:

• det föds allt färre barn, vilket gör att allt färre unga ska ta hand om allt fler äldre
• vi arbetar under en allt kortare tid av våra liv, eftersom vi kommer ut senare
i arbetslivet, pensioneras tidigare och lever längre
• globaliseringen gör det omöjligt att upprätthålla välfärdssystemen med hjälp av högre skatter än i omgivande länder.

Sverige förändras i snabb takt och befolkningen ökar för varje dag som går. SCB räknar till exempel med att det år 2021 kommer att finnas 8–10 procent fler 19–21-åringar i Sverige än vad SCB bedömde i maj i år. Det kan betyda fler händer i vården, fler lärare, plåtslagare och bilmekaniker. Detta under förutsättning att skolorna klarar sitt utbildningsuppdrag och att det där jobben finns också finns bostäder med goda kommunikationsmöjligheter.

”Det krävs en politik för nya enkla vardagsjobb, bostäder och infrastruktur.”

I dag har vi en arbetsmarknad med få låglönejobb, få jobb för den som inte har yrkesutbildning och där det inte heller betalar sig speciellt bra att satsa på en högre utbildning. Det räcker inte med att Arbetsförmedlingen förändrar sitt arbetssätt. Det krävs reformer på arbetsmarknaden. Det behövs nya snabbspår in på arbetsmarknaden, nya sätt att validera kompetens, nya praktikplatser. Det behövs också fler RUT-jobb och bättre lönsamhet när det gäller att utbilda sig. Det krävs en politik för nya enkla vardagsjobb, bostäder och infrastruktur.

Reformerar regeringen arbetsmarknadspolitiken kan nyanlända på lång sikt bidra till ekonomisk utveckling och tillväxt, vilket enligt min uppfattning är ett mycket bättre alternativ än påtvingat bidragsberoende och passivitet. Varken den förra regeringen eller den nuvarande har visat tillräckligt intresse för satsningar på utbildning och reformer på arbetsmarknaden, infrastruktur och bostäder. Allt detta måste på plats för att ta vara på de möjligheter som ligger i att befolkningen nu växer snabbt. Alternativet är ett ökande utanförskap och en ökad press på välfärden. Vilket kommer att skapa ett otryggt Sverige. Tänk på att från och med den 1 januari 2016 träder en lagändring i kraft som innebär att det blir obligatoriskt med elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser i Sverige. Detta medför skyldigheter för både byggherren och den som bedriver byggverksamhet. Syftet med lagändringen är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen.

Sist men inte minst vill jag tacka för en bra och väl genomförd ordförandekonferens på Nova Park!

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Entreprenörföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@lo

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*