Ledare: En plåtslagarmästares sista tid i livet

Denna gång tillåter jag mig bli en smula personlig i ledaren eftersom våren och framförallt sommaren för min del inneburit otaliga besök till min svårt cancersjuka far i hemmet och från och med den 8 juni på hospice eller som det i dag heter den palliativa vården i livets slutskede. Jag kan försäkra att den palliativa är en underbar plats för både den sjuka och en väldig trygghet för de anhöriga, där finns en mycket proffsig personal.

Att se sin far (och kompanjon sedan 30 år tillbaka) som alltid klarat sig själv vara bunden till sjuksängen och hela tiden beroende av hjälp från andra för att exempelvis resa sig från liggande till sittande är väldigt frustrerande och plågsamt. Efter en dryg vecka på hospice dömdes min far ut som döende av ansvarig läkare och vid tre tillfällen under sommaren har personalen på den palliativa avdelningen ringt in familjen för att ta ett sista farväl, men min far den gamle plåtslagaremästaren har på något mirakulöst sätt fram till nu ”lurat” döden och vaknat till liv igen om än något svagare och bräckligare för varje gång och med tilltagande smärtor på grund av sin cancersjukdom.

I månadsskiftet juli/augusti blev jag därför mycket förvånad när den ansvarige läkaren kontaktade mig per telefon och berättade att min far skulle skrivas ut från hospice för hemgång med motiveringen att man inget mer kunde göra för honom. Min omedelbara reflektion blev ”är han för frisk för en plats på palliativa men för sjuk för att vara hemma – hur gör vi nu?”. Tillsammans tvingades vi delta i en vårdplanering för hemgång. Biståndshandläggaren från kommunen där min far bor såg nästan chockad ut när hon såg honom i sitt sjuka och svaga tillstånd.

Till sist hittade man fram till en tillfällig lösning på ett korttidsboende. Snart väntar en ny vårdplanering om inte systemet hunnit ta död på ”gamle mäster” innan dess. Sommarens erfarenheter har således gett mig en liten inblick i det politiska spelet där patienter efter ett långt och strävsamt liv och som i min fars fall efter 54 år som egen företagare i plåtbranschen kan hamna mellan två stolar, kommunen på den ena sidan och regionen på den andra. Det är inte värdigt utan ett svek mot våra äldre som arbetat och byggt upp den välfärd vi alla kan åtnjuta i dag.

Varje år dör cirka 90 000 svenskar. Av dessa skulle en tredjedel behöva tillgång till palliativ vård enligt uppskattningar som gjorts av specialister på området. Tidigare undersökningar har visat att det inte är döden i sig som skrämmer utan den ibland utdragna, smärtsamma och ensamma vägen dit. En rädsla som kan vara befogad beroende på var i landet man bor och vad man har för diagnos.

Trots att döden drabbar oss alla är det lågt intresse för forskning om vårdbehoven i detta sista skede av livet. Palliativ medicin är tydligen ingen egen specialitet och blivande läkare får bara ett par timmars undervisning i hur man behandlar en döende människa.

Enligt min uppfattning har politikerna inte förstått hur stora vårdbehoven är. Fortfarande satsas det alldeles för lite för att stimulera forskning och utveckling på området. Läkarkonsten kommer aldrig att kunna bota alla sjukdomar. Men den får heller aldrig abdikera bara för att den botande behandlingen inte längre gör någon nytta, för då har vården och omsorgen en viktig uppgift i att lindra.

Inget är enkelt i livets slutskede, varken för den sjuke eller för de som står bredvid och ingen kan göra mer än att vårda och vara starka. Med mina nyvunna erfarenheter önskar jag att politikerna sätter sig ner och diskuterar frågan och gemensamt hittar en lösning i stället för att låta dessa patienter hamna mellan två stolar. Det behövs en kvalificerad plats för de som inte är i livets slutskede just i dag utan har några månader/år kvar i livet men inte kan vara hemma eller får vara kvar på hospice.

I ett land som vårt måste vi kunna ge alla förutsättningar att leva ett värdigt och meningsfullt liv även när det närmar sig sitt slut.

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*