Ledare: Ett intressant år i auktorisationernas tecken!

Förhoppningsvis har ni hunnit njuta av en avkopplande jul- och nyårsledighet! Ett nytt år fullt med möjligheter och utmaningar har precis tagit sin början, där vi har mycket att se framemot. Nämnas kan bland annat lanseringen av auktorisationerna för byggplåt och ventilation i början av året.

2016 präglades av många oväntade händelser som gav tvära kast inte minst på de finansiella marknaderna. Exempelvis fick Brexit pundet att falla, räntor föll och kronan försvagades. Donald Trumps valvinst gav högre räntor och starkare dollar. I båda fallen såg vi inledningsvis börsfall som snabbt återhämtade sig. Den ekonomiska utvecklingen har bevisligen puttrat på till synes oberörd av den politiska turbulensen och svängningarna på marknaden. Är vår tids ekonomi möjligen immun mot politisk turbulens eller är det till och med så att Brexit och Trump kan vara positivt för jobb och tillväxt? Under 2017 är jag övertygad om att svaren börjar komma.

Vad som står utom allt rimligt tvivel är att såväl Brexit som Trump ändrar de långsiktiga förutsättningarna för företag och hushåll. Att vi ser en liten effekt hittills på den ekonomiska utvecklingen är inte för att effekterna är små utan för att förändringar tar tid. Företag och hushåll vet ännu inte vad de ska anpassa sig till och när väl de nya förutsättningarna är på plats så ändras inte våra beteenden över en natt.

Vad som också är säkert är att 2017 är ett nytt avtalsår. Vilket gör att det nu är hög tid att tänka långsiktigt och att göra en rejäl omvärldsanalys värd namnet, vilket naturligtvis är en både tuff och svår uppgift. Inför årets avtalsrörelse är det därför extra viktigt enligt min uppfattning att arbetsmarknadens parter inte förblindas av den något varmare konjunktur som råder just nu i branschen. Det är lätt att krav om högre löner och ersättningar för icke arbetad tid ökar. Här har vi ”parterna” ett gemensamt ansvar genom att verka tillsammans så att det inte drar iväg. Fokus måste ligga på lön kopplat till ökad produktivitet annars straffar det sig när konjunkturen vänder. Jag har respekt för att ”man ska ta vad man kan i en så kallad högkonjunktur” men när så småningom lågkonjunkturen kommer – och det gör den alltid – blir oftast effekterna förödande och mycket negativa. Det är här som parterna tillsammans måste ta ett långsiktigt ansvar för löneutvecklingen och därmed också sysselsättningen.

Självfallet ska lönesänkningar för lågutbildade som redan har jobb med alla medel undvikas. Lägg istället gemensam kraft och hitta vägar för att öka sysselsättningen genom att skapa nya yrkeskategorier för enkla instegsjobb med rejält lägre minimilöner. Här är jag övertygad om att företag inom de flesta branscher har behov av att anställa olika avlastningsfunktioner såsom exempelvis i vår bransch ”bodtomtar”, hantlangare, med flera. När vi nu inte längre har en arbetsmarknad med små variationer i kunskaper och färdigheter är det utifrån min uppfattning en absolut nödvändighet att hitta gemensamma lösningar. Målet måste vara att främja vårt fortsatta samhällsbygge så att fler får möjlighet att vara med och bidra till vår gemensamma trygghet och välfärd.

Men som vanligt när parterna skall tolka frågan om vad samhällsekonomin och konkurrenskraften tål så kommer vi att få en mängd olika svar och vinklingar. Hur man än räknar så ger även måttliga och långsiktigt ansvarstagande lyft reallöneökningar. Så har de varit de senaste 20 åren och 2017 lär inte bli annorlunda.

Jag är rädd för att diskussionen i vår tids politiska vänsterklass om begränsningar av vinstintresset för en lång lista av välfärdstjänster i värsta fall bara är början. Risken är nämligen stor för att om vinster kan begränsas i en bransch så kan det lätt ge förutsättningar för en ideologisk språngbräda för att utvidga begränsningen till andra områden. Jag hoppas därför att 2017 är året då förståelsen för att vinster i näringslivet är nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera ökar. Inte minst eftersom vinst möjliggör expansion och investeringar i nya idéer. Vinsten är ett kvitto på att en verksamhet skapar värden och ger gott hopp om framtiden!

Under 2017 kommer vi att fortsätta vårt arbete med att utveckla förbundet och medlemsnyttan, så jag ber er att fortsätta bidra med ert engagemang och att komma på våra träffar och möten runt om i landet.

Tillsammans gör vi skillnad 2017!

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.com

 

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*