Ledare: Ett samarbetsområde med god lönsamhet

Även om juni månad var i blötaste laget så blev det en rätt bra sommar ändå. Därför hoppas jag att ni inte behövde jobba hela sommaren utan fick möjlighet att ta det lite lugnt och ladda batterierna också. Men nu är det hög tid att kliva upp ur solstolen och börja arbeta igen.

I västvärlden har bostadsbyggandet alltid varit en viktig motor i samhällsekonomin och eftersom vi verkar i en liten bransch i ett litet land är det viktigt att vi inom byggbranschen samverkar och tillsammans försöker lösa de problem som uppstår.

Under Almedalsveckan lanserade PLR, VVS Företagen och Svensk Solenergi ett samarbete där vi ska satsa på att få fart på solenergin på allvar. Förnybar energi är nämligen den marknad som har snabbast tillväxt just nu och våra medlemsföretag har stor erfarenhet av installationer och arbeten på tak. I kombination med VVS Företagens kunskap om hur man omsätter solvärme till varmt tappvatten eller till ren energi, blir solenergin ett perfekt samarbetsområde för alla våra medlemsföretag.
Denna gemensamma satsning på solenergi presenterades på ett välbesökt seminarium i Almedalen med bland annat Maria Wetterstrand och centerpartisten Roger Tiefensee.

” Förnybar energi är nämligen den marknad som har snabbast tillväxt just nu och våra medlemsföretag har stor erfarenhet av installationer och arbeten på tak.”

Energivänliga bygglösningar var för övrigt ett mycket vanligt tema i många av de seminarier som arrangerades under Alemdalsveckan. För det finns många organisationer och företag som anser att Sverige bör satsa mer på att bygga klimatsmarta hus och byggnader och även här har PLR:s medlemmar mycket att tillföra.
Sverige behöver bygga nya och energisnåla hus men det handlar också om omfattande renoveringar av de bostäder som byggdes för 20-30 år sedan. För även om det hela tiden pågår energismarta renoveringar i våra flerbostadshus så händer det alldeles för lite. Både PLR och VVS-branschen har kunskapen, tekniken och materialet och vi är beredda att medverka i renoveringsarbetet. För att få bättre lönsamhet när det gäller sådana uppdrag behöver vi också ta en tydligare plats som totalentreprenörer i renoveringsprocessen och driva hela projekt. Och min personliga uppfattning är att våra medlemsföretag faktiskt gör just detta i allt större utsträckning.

Vårt mål inom PLR och Entreprenörföretagen är att skapa ett så stort mervärde som möjligt för medlemsföretagen. Vi behöver därför bredda vår kompetens för att kunna leverera de tjänster och den service som medlemsföretagen efterfrågar. Därför har vi en målsättning om att fördjupa vårt samarbete med VVS Företagen, bland annat genom ett gemensamt servicebolag som effektivare kan möta medlemmarnas behov.

Detta samarbete har redan satts på hårda prov under vårens tuffa avtalsförhandlingar med Byggnads. Det var främst vår gemensamma förhandlingsdelegation samt kommunikationsavdelning som fick möjlighet att jobba tätt tillsammans och resultatet blev att personalen på respektive kansli kom varandra närmare och dessutom fick vi till ett bra avtal.
Att vi har valt att samverka med just VVS Företagen hänger bland annat ihop med att vi har ett gemensamt branschintresse i ventilation och att våra medlemsföretag har en liknande föreningstradition baserad på gedigen yrkeskunskap och entreprenörsanda.

Tillsammans med VVS Företagen blir vi en starkare förhandlingspart, vilket bland annat stärker våra avtalsområden. Är vi en större organisation har vi också större möjlighet att driva våra branschfrågor mot politiker, myndigheter och andra beslutsfattare.

Exakt hur detta samarbete kommer att se ut kommer vi att lösa under hösten och vintern och under tiden får ni gärna höra av er till oss i styrelsen eller till Thomas Dahlberg med frågor eller synpunkter som rör detta. För, som alltid, är det medlemsnyttan som går i första hand.

Per Andersson
förbundsordförande i PLR,
Ström & Andersson Plåtslageri AB, Skövde
email: strom.andersson@telia.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*