Ledare: Ett spännande år ligger framför oss

Lågkonjunkturen börjar bli allt mer påtaglig i landet och både privatpersoner och företag ser över sina omkostnader och försöker spara in på det som går att spara in på. Några färska tecken på det är att SAS har varit nära konkurs och SSAB och Ericsson har varslat delar av sin personal. Men än så länge märks inte någon större avmattning bland våra medlemsföretag. Faran är dock inte över än och det skadar inte att vara förberedd på att krisen kan fördjupas ytterligare.

Med det menar jag inte att vi ska lägga oss platt och tro att allt är kört. Nej, vi ska rusta för de tider som kommer och våga kompetensutveckla vår personal. För nu, när trycket inte ligger på 120 procent, så finns det ju till exempel möjlighet att ha med en lärling ut på jobb och så vidare. Vi ska se möjligheterna och helt enkelt förbereda oss för nästa högkonjunktur.

De affärsmässiga förutsättningarna för företag verksamma inom byggnadsplåt och ventilation har varit mycket goda de senaste decennierna. Jag tänker då främst på att det bland annat råder brist på duktiga och pålitliga ventilationsmontörer och – inte minst på – plåtslagare.
Samtidigt vet både du och jag att det sannerligen inte är någon lätt match att driva ett företag i dag – oavsett vilken bransch du verkar i. För förutsättningarna för en modern arbetsgivare är tuffa. Inte minst med tanke på att han eller hon (förutom yrkeskunskaperna) även behöver ha kunskap om ekonomi, företagande, juridik, teknik, personal och skattefrågor. Samt en hel del annat också.

Och det är här som PLR kommer in i bilden. För huvudsyftet med ett medlemskap i vårt förbund är att du ska få det stöd och den hjälp och information som du behöver för att bedriva ditt dagliga arbete. Vi hoppas att du tycker att medlemskapet i PLR har gett dig större trygghet, kunskap, nytta och styrka.

” Vår uppfattning är i alla fall att allt fler företag tycks inse fördelarna med att vara medlem i en bransch- och arbetsgivareförbund som Plåtslageriernas Riksförbund.”

Ett tecken på det är att medlemsantalet har växt det senaste året. I skrivandets stund passerar vi snart 900 medlemsföretag, vilket innebär att vi även har passerat en miljard i lönesumma och att våra medlemsföretag totalt har runt 6 500 anställda. Något som är väl värt att fira.
I detta nummer skriver vi bland annat om Frisk Luft som du säkert förknippar med en kurspärm som kan leda till titeln certifierad ventilationsplåtslagare. Nu har materialet uppdaterats och gjorts om till en interaktiv webbutbildning. Läs mer om det i reportaget på sidan 16.
Avslutningsvis vill jag påminna dig om att alla som har tänkt jobba med takskottning i vinter först bör ha genomgått vår utbildning för att bli licensierad takskottare, enligt Skotta säkert.


Per Andersson

förbundsordförande i PLR,
Ström & Andersson Plåtslageri AB, Skövde
email: strom.andersson@telia.com

1 kommentar