Ledare: Kongress med tankar om framtiden!

Årets kongress på Globen Hotell i Stockholm präglades av en varm och kollegial ton med intressanta presentationer och fokus på framtiden. Inte minst var det en trevlig samvaro där ett öppet samtalsklimat med positiv dialog genomsyrade dagarna. ”Leverantörernas afton” återuppstod till mångas glädje. En rad motioner inom olika områden behandlades och en ny förbundsstyrelse valdes.

I mitt inledningstal pratade jag om att världen förändras i snabb takt och här följer ett kort sammandrag. Att världen förändras, det påminns vi om hela tiden. Men varför förändras världen? Och hur kommer världen att se ut om 25 år? Det talas det mindre om. Ändå är det relativt enkelt att se vilka processer som förändrar världen och då är det kanske inte mycket svårare att se vart världen är på väg.

Minst tre mäktiga processer förändrar vår värld: industrialisering, globalisering och rationalisering. Industrialiseringen innebär att småskaligt hantverk ersätts av automatiserad, storskalig verksamhet. Globalisering innebär att världen växer samman och skillnader mellan olika delar av världen minskar. Rationalisering innebär att gamla vanor ifrågasätts, analyseras och konkurrensutsätts, vilket också gör sig gällande i våra branscher.

Tekniken spelar en viktig roll i alla dessa processer och en allt snabbare teknisk utveckling leder till att samhället förändras allt snabbare. Den industriella revolutionen förvandlade på 1900-talet Sverige från fattigt bondesamhälle till välmående industrisamhälle med stora städer, utbildning och sjukvård. Den digitala revolutionen kommer på 2000-talet att förvandla Sverige till ett digitalt tjänstesamhälle med ett överflöd av fantastiska tjänster. Där bland annat Projektportalen, Optimala skal (vårt interaktiva läromedel i byggnadsplåtslageri) och personalliggaren är bidrag från vår bransch.

Vidare botaniserade jag lite kring hur våra yrken inom plåt och ventilationsbranschen ser ut om 25 år och hur vi kompetensförsörjer branschen på kort och lång sikt. I en global ekonomi blir det allt viktigare att kunna rekrytera och behålla talanger samt ge dem möjligheten att utveckla sin potential.

En annan tanke som jag berörde var frågan: ”Vad är en entreprenör och hur kommer man att se på entreprenörer i framtiden?” Även om det inte finns någon enhetlig definition av vad en entreprenör är, så är de flesta överens om att det rör sig om individer som skapar nya möjligheter, introducerar innovationer och idéer på marknaden under osäkerhet och som drivs av en vilja att växa eller göra en vinst. En viktig skillnad mellan att vara entreprenör och anställd är att entreprenören till skillnad från den anställde är mer benägen att ta risker och agera under osäkerhet.

Det finns flera anledningar till att inte likställa entreprenörens insats med en anställds insats, vilket kan motivera att skattesystemet särbehandlar entreprenörer. Exempelvis skiljer sig entreprenörens insats från den anställdes när det gäller den risk som tas. Det finns även forskning som visar på att entreprenörskap leder till positiva spridningseffekter och rent av kan betraktas som en egen tredje produktionsfaktor som skiljer sig från arbete och kapital och borde därför beskattas annorlunda, enligt Universitetslektor Åsa Hansson vid National-ekonomiska institutionen i Lund.

Thomas Fürth, forskningsledare på Kairos Future avslutade kongressdagen med att prata om ungdomar och framtidens arbetsmarknad. Det Tomas Fürth med bestämdhet klargjorde om framtiden var; ”att det blir inte som det har varit”!

I samband med val är det alltid ett antal personer som lämnar sina förtroendeuppdrag. Jag vill passa på och tacka er för det engagemang och den tid ni lagt ner för förbundets bästa. Ingen nämnd och ingen glömd. Jag är mycket glad och djupt tacksam för förnyat förtroende som förbundsordförande! Förbundsarbete är ett lagspel och jag är stolt över att leda ett starkt lag som drar åt samma håll för att öka medlemsnyttan.

Till sist vill jag framföra ett stort tack till förbundets alla anställda för ert engagemang och era arbetsinsatser i samband med årets kongress!

Nu tar vi oss framtiden an med spänd förväntan och ett nytt treårigt avtal att arbeta efter!

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*