Ledare: Ökat byggande via sänkt moms främjar tillväxten

Ett nytt styrelseår började när kongressen i Halmstad var avslutad. Onsdagen den 11 juni hade vi vårt första styrelsemöte med den nya förbundsstyrelsen. Jag konstaterar med glädje att styrelsen var fylld med energi inför mötet och det blev en rivstart där kongressbesluten följdes upp.

Strategi- och målsättningar för förbundet diskuterades och uppdaterades och dessa kommer vi att redovisa på ordförandekonferensen i oktober. Förbundet kommer att delta under politikerveckan i Visby med ett eget arrangemang. Naturligtvis ska vi också försöka lobba på många andra områden, så också i kontakterna med våra ledande politiker.
Bristen på bostäder skadar hela Sverige. Bostadsköerna växer, ungdomar kommer inte in på marknaden. Många människor kan inte förverkliga sina framtidsplaner. Segregationen tilltar. Sysselsättning och tillväxt drabbas. Ökat bostadbyggande ger fler jobb!

Enligt Bokriskommittén går vägen till en väl fungerande bostadsmarknad längs två spår: Dels måste rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden ökas och dels måste byggandet av nya bostäder ta fart. Bostadsbyggandet kan stimuleras genom att kommunernas planering snabbas upp och blir mindre byråkratisk. Sverige har sammantaget ett mycket högt skattetryck på varor och tjänster. Byggandet beskattas hårdare än de flesta andra varor och tjänster genom ett system med dels direkt beskattning av fastigheter dels indirekt beskattning genom mervärdesskatt samt energi- och miljöbeskattning.

En sänkt byggmoms skulle vara ett sätt att sänka kostnaderna för att bygga bostäder. Min personliga uppfattning är att momsen också är en viktig anledning till att det byggs så lite till breda grupper i samhället. Ökat byggande via sänkt moms främjar dessutom tillväxten. Halverad moms på byggande skulle troligen kosta ungefär lika mycket som den redan genomförda sänkningen av restaurangmomsen, men ge fler jobb och samtidigt minska bostadsbristen. Sänkt byggmoms ger dessutom garanterat fler jobb och effekterna blir långsiktiga.
Låsningarna i bostadspolitiken skapar stora samhällsekonomiska problem. De kan lösas genom en klok helhetspolitik där hyresregleringen, vissa skatter och kommunernas plan- och tillståndsprocesser, reformeras samtidigt. Detta förutsätter en bred politisk överenskommelse som sträcker sig över flera mandatperioder.

Många av våra medlemsföretag står dagligen inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen så som att hitta personer med rätt kompetens till de arbetsuppgifter som behöver utföras. För att åtgärda den bristande matchningen och bekämpa arbetslösheten på allvar krävs mer långtgående reformer på arbetsmarknaden som sänker trösklarna och ger fler möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Även här krävs insatser från politiken.

Ett av de första säkra tecknen för sommarens intåg i mitt hem är att grillen täcks av och jag får grilla min första tacoburgare för säsongen. Nu hoppas jag verkligen att vi alla får njuta av en riktigt härlig årstid som bjuder på det bästa av det bästa som bara en svensk sommar kan ge. Passa nu på att ha det skönt och trivsamt. Vila ut både kropp och själ och låt er inspireras av värmen och goda vänners lag.

Jag och styrelsen önskar er alla en trevlig sommar!

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i PLR,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*