Ledare: Ska vi springa ännu fortare för att få kalkylen att gå ihop?

Det har verkligen hänt mycket i förbundet det senaste året. Vi har fått många nya medarbetare. Vi har tillsammans med leverantörer, grossister och plåtslagare skrivit historia i byggbranschen när vi bildade branschorganisationen Svensk Byggplåt. Syftet med organisationen är att aktivt arbeta för att stärka och lyfta fram plåtens unika och förträffliga fördelar som byggnadsmaterial i framtidens byggande som ställer högre krav på miljö, hållbarhet och flexibilitet. Tanken är också att underlätta hela projekterings- och byggprocessen för den som väljer byggnadsplåt. Besök gärna hemsidan, www.svenskbyggplat.se.

I slutet av september lanserar Svensk Byggplåt ett nytt arkitekturmagasin med fokus på metall i arkitekturen, MIA. Målet är att inspirera och informera arkitekter, fastighetsägare och byggherrar om byggnadsplåtens möjligheter och fördelar så att det blir mer plåt på svenska byggnaders tak och fasader.

Vi är också i fullgång med auktorisationen och skapandet av projektportalen som vi kommer att informera mer om senare i höst och som du kan läsa mer om här.

Vad är GCP Europe?

Den 10 till 12 september representerade jag tillsammans med vår vd, Johan Lindström, förbundet på GCP Europes årsmöte i Edinburgh i Skottland. GCP Europe företräder och främjar intressen inom installationstekniksektorn, det vill säga vs och ventilation, på EU-nivå med mål att bana väg för en politik som främjar en stabil affärsmiljö där medlemsnationerna är verksamma. Målet är att bli EU:s främsta samtalspartner för en smartare, en mer hållbar och innovativ EU-politik för installationstekniksektorn.

Det tog en stund att förstå strukturen i mötena men jag kan se nyttan av att vara med i GCP, inte minst när det gäller att bygga nätverk som exempelvis våra medlemsföretag inom ventilation kan ha nytta av inom områden som Ecodesign med mera. Medlemskapet i GCP ger oss också en möjlighet till snabbare information om EU:s olika direktiv som berör våra branscher. Framförallt är det en organisation som kan och vill påverka genom lobbying inom EU.

Det finns många svåra och viktiga frågor där vi i förbundet kan vara med och påverka såsom -Hur kan vi hjälpa till med klimatutmaningen? Hur får vi branschen att utvecklas? Hur kan vi bidra till att minska utanförskapet – och skapa nya vardagsjobb som leder till en bättre integration?

Om mindre än ett år ska nya avtal för stora delar av den svenska arbetsmarknaden vara undertecknade. Redan nu börjar det hetta till och olika parter formerar såväl sina argument som sina styrkor. Jag har en djup respekt för att motparten lyfter fram problemet med att det i dag finns medarbetare som upplever sina jobb som stressiga och har svårighet att hitta balans i livet mellan jobb och fritid. Det är naturligtvis inte bra, men jag ser inte att kraftiga löneökningar är vägen att gå för en ökad trygghet. Risken är att vi tvingar branscher, enskilda företag och dess anställda att springa ännu fortare för att få kalkylen att gå ihop.

Förbundet har blicken ständigt riktad framåt. Om bara några veckor är det återigen dags för ordförandekonferens. Den här gången träffas vi den 22 oktober på Nova Park, några kilometer norr om Arlanda. Jag kan lova er att vi kommer ha många intressanta diskussioner och grupparbeten. Det kommer att stärka Entreprenörföretagen och vår roll som det visionära och synliga förbundet!

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Entreprenörföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddep

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*