Ledare: Skärpta regler för takarbete

God fortsättning på det nya året! Eller blev vi redan innan 2015 hann börja ”snuvade på konfekten”? Hoppas att alla trots allt är redo att ta sig an 2015 på bästa sätt med allt vad det innebär av stort och smått! Den 3 december utlovade Stefan Löfven ett nyval i Sverige, som skulle hållas den 22 mars i år. Så blev det inte. Den 27 december tog han tillbaka sitt ord. Istället fick vi DÖ, det vill säga ”Decemberöverenskommelsen”. En överenskommelse mellan sex riksdagspartier om att ”avskaffa demokratin”. Nu har vi fått ett system där politiken till stor del redan är avgjord åtta år i förväg, där den demokratiska oppositionen upphör och där landet styrs av en mindre och mindre minoritet!

Det som nu har hänt kan med fog kallas historiskt. Men de demokratiska konsekvenserna av Decemberöverenskommelsen kan bli mycket allvarliga, och är av sådan dignitet att det hade varit på sin plats att väljarna fått säga sin mening om denna konstitutionella förändring av de demokratiska spelreglerna.

Istället känns det nu som uppgörelsen innebär att partierna fram till 2022, om de inte sitter i regering, förbinder sig till att inte försöka få igenom sin egen politik i riksdagen. Särskilt gäller det budgeten, ekonomisk politik och allt som hänger samman med detta. Oppositionen ska tydligen inte ens försöka få till mindre eller enstaka förändringar i budgeten vilket medför en stor risk för en vänsterorienterad budget där bland annat överenskommelsen med Vänsterpartiet om vinster i välfärden ligger fast. Där höjda arbetsgivaravgifter för unga enligt utsago från Stefan Löfven finns med i den kommande vårbudgeten som läggs fram i april vilket sannolikt kommer att leda till att unga får än svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Naturligtvis är det bra med breda samtal och överenskommelser kring landets viktiga frågor såsom en ekonomisk politik som skapar förutsättningar för jobb, jobbskapare och resurser till vår gemensamma välfärd men det måste ske i ”god demokratisk ordning”.

Nytt år innebär också skärpta regler för takarbete. Tänk på att från och med den 1 januari i år gäller nya regler för oss som arbetar i fallriskmiljöer. Vistelse på tak är förknippat med särskilda risker. Risken för halkning och snubbling är stor då vi har ytor som ofta är ojämna, hala, sluttande och dessutom utsatta för väderpåverkan. Utan genomtänkt skydd kan halkning och snubbling leda till allvarliga fall.

”Nytt år innebär också skärpta regler för takarbete. Tänk på att från och med den 1 januari i år gäller nya regler för oss som arbetar i fallriskmiljöer.”

Arbetsmiljöverket har inför 2015 färdigställt en revidering av Byggnads- och anläggningsföreskriften som innebär att allt arbete och förflyttning på tak där fallrisken inte är förebyggd, leder till en sanktionsavgift på mellan 40 000 och 400 000 kronor beroende på företagets storlek. Finns inte skyddsräcken eller annat kollektivt fallskydd ska man vara förankrad med personligt fallskydd under hela vistelsen på tak!

Det finns alltså väldigt mycket som väntar oss i år. Jag hoppas att när vi i slutet av 2015 ser tillbaka och summerar allt som vi tillsammans åstadkommit i förbundet då med stolthet kan utbrista ”det här har varit vårt bästa år hittills”!

Jag önskar alla en riktigt härlig start på det nya året!

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i PLR,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*