Ledare: Snart går vi in i ett nytt spännande år för förbundet!

Vi går mot juletider och när man ser tillbaka på verksamheten i förbundet så har det varit ännu ett spännande och utvecklande år i förbundets historia. Sedan förbundskongressen den 12 maj har vi en delvis ny styrelse som på ett balanserat sätt arbetar för våra medlemmars bästa. Under 2017 har vi också fått några nya medarbetare i förbundet som alla kommit in i verksamheten på ett bra sätt under året.

Auktorisationen har kommit igång väl under 2017. I skrivande stund är 22 av våra medlems-företag auktoriserade, och fler är på gång. Vilket är mycket glädjande då syftet med auktorisationen är att bidra till att höja branschens status och anseende. Dels genom att den ska skapa förtroende och trygghet hos kunderna men också att den kan bidra till att företagens möjlighet att bli mer kostnadseffektiva och på så sätt förbättra lönsamheten i företaget och i branschen. Läs mer på sidan 12 och 30.

Inom Svenskt Näringsliv avslutades under året ett intensivt förnyelsearbete när de nya stadgarna antogs på stämman den 18 maj. Men även de senaste veckorna har krävt en del insatser i samband med valet av ny ordförande efter Leif Östling när han valde att lämna sitt uppdrag som ordförande i Svenskt Näringsliv mitt i mandatperioden. Fredrik Persson valdes på ett extra styrelsemöte den 27 november, till ny ordförande fram till stämman den 24 maj 2018.
Det finns naturligtvis mycket mer att berätta om när det gäller året som gått i förbundets tjänst.

Om vi istället blickar framåt så jobbar styrelsen vidare med en tydlig målbild för 2018. Målen redovisades bland annat på ordförandekonferensen i år. Nedan följer några av målen:

  • Antalet auktoriserade företag skall vara minst 80 stycken senast utgången av 2018.
  • Antal ventilationsföretag som nya medlemsföretag skall vara 25 senast utgången av 2018.
  • En styrgrupp för Framtidsgruppen ska bildas och implementeras under 2018.
  • Antalet kalkylprogram skall öka med 10 procent.

För en tid sedan träffade jag Pether Fredholm i samband med ett möte i Bygg- och Installationssektorn. Pether är ordförande i ID06-bolaget och han berättade att man under 2018 kommer att göra en uppgradering av ID06 till ID06 kortstandard 2.0 som innebär att kortstandarden byts till en mer modern och säkrare lösning, där även ett digitalt ID06-kort som kan användas i mobilen kommer att tas fram.
Det kommer även en anpassning av ID06 till EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft i maj 2018, vilken ställer mycket högre krav på hur man hanterar personuppgifter, mer om detta i senare nummer av Plåt & Ventmagasinet under 2018.

Avslutningsvis vill jag tacka er alla för ett mycket spännande och givande plåt- och ventilationsår. Ett stort tack för allt hårt arbete inom styrelsen, valberedningen, sektioner, regioner och lokalföreningar som driver förbundet framåt ­– era insatser och engagemang är ovärderliga! Stort tack även till Johan Lindström och övrig personal på kansliet och ute i landet i arbetet att förbättra och utveckla Plåt & Ventföretagen!

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande plåt- och ventilationsår 2018. Det är viktigt att styrelsen får återkoppling från er alla, så kom gärna med förslag och idéer på saker som kan förbättras.

Å styrelsens vägnar önskar vi Er en God Jul och därefter ett riktigt Gott Nytt År!

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*