Ledare: Strategi för kompetensförsörjning inom branschen

Den 29 augusti deltog jag på Svenskt Näringslivs företagardag där vår statsminister Stefan Löfvén inledde dagen med ett tal som gick ut på att flörta med oss företagare. Som vanligt pratade statsministern om vikten av ordning och reda, infrastrukturen, bostadsbyggande ed mera. Dessvärre saknades konkreta förslag i hans tal på hur förutsättningarna för oss företagare och företagandet skall förbättras. Dagen fortsatte med två givande temasamtal, LOU och kompetensförsörjning för min del. Överlag var det en mycket bra dag med stor inspiration från alla medverkande härliga och företagsamma människor!

När jag satt på planet hem kunde jag inte låta bli att reflektera över dagen och samtiden. Utifrån betraktarens ögon känns det förbryllande när alla politiker (mer eller mindre) pratar om att Sverige befinner sig mitt i en brinnande högkonjunktur, där hjulen snurrar allt snabbare. Likaså pratas det om den rådande bristen på anställningsbara personer från oss företagare. Inte minst har vår egen bransch ett stort behov av kompetensförsörjning. Även vården har ett starkt behov av nya reformer och ökade reurser. Det obegripliga blir att när hjulen snurrar för fullt och konjunkturen går på högvarv, då står fortfarande många långt i från sitt första jobb, väntetiderna till vård ökar och klyvningen av Sverige växer och blir ännu större.

Nu är det bråttom att ta fram konkreta beslut för ”nya” jobb med lägre ingångslöner eftersom vi vet att detta kommer att leda till att fler får jobb som kan bidra till välfärden. Lika viktigt är det att korta väntetiderna, öka tillgängligheten och öka tryggheten i vården. I stället för att regeringen med statsministern i spetsen bekämpar välskötta vårdföretag som både ger vård av bra kvalitet och ett ekonomiskt överskott.

Vi närmar oss sakta ett nytt valår och det skall bli intressant att se om våra politiker vågar snegla på hur man gjort i andra länder. I vår omvärld har en rad smarta reformer för bättre företagsklimat införts. Problemet är att svensk självgodhet präglar analysen om vad som krävs. Hållningen är att vi i Sverige vet bäst och mest justerar befintliga och föråldrade modeller för att skapa goda villkor åt växande företag. I dag ser verkligheten mycket annorlunda ut. Enligt uppgift har vårt tidigare fattiga grannland Estland genomfört ett system för e-demokrati där allmänheten och företagare kan sköta olika ärenden smidigt digitalt. Georgien har markant minskat krånglet med att få bygglov genom garanti om handläggningstider. Och det är Makedonien som faktiskt lyckats pressa ned regelbördan genom en systematisk genomgång av lagstiftningen.

Ovan är bara ett axplock av pragmatiska reformer som Sverige skulle kunna inspireras av. Många av dessa smarta reformerna kan säkert också införas i Sverige och därmed förbättra företagsklimatet och påtagligt främja jobbskapandet. Vad som behövs är insikten om att förändring måste till och en ödmjuk inställning till att lära av andra goda exempel.

Förbundstyrelsens uppgift är att hela tiden lyssna till medlemmarna. Det är ingen funktion som vi slår av och på. Vi ska finnas där hela tiden för att skapa medlemsnytta. Därför håller vi alltid ett kombinerat strategi- och styrelsemöte i september för att diskutera och fastställa mål på kort och på lång sikt för hur förbundet skall utföra sitt uppdrag och därmed öka medlemsnyttan. Denna gång träffades styrelsen på Arlanda Sky City den 12 och 13 september för att fastställa strategin för förbundets framtid och hur vi fortsatt skapar ökad medlemsnytta. På ordförandekonferensen den 12 oktober kommer förbundsstyrelsen att redovisa, diskutera och förankra målen med våra lokalordföringar för att tillsammans skapa ett starkt förbund för framtiden!

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*