Ledare: Tack för en bra ordförandekonferens!

Under två intensiva och gemytliga dagar på Tammsvik Herrgård diskuterades vad som gör att förbundet står väl rustat för framtiden. Vi måste vara beredda att utvecklas och se möjligheter för att kunna möta förändringar i vår omvärld, såsom globalisering och digitalisering men framför allt för att kunna möta förväntningar och behov hos våra medlemsföretag. Vår organisation och våra arbetssätt måste underlätta ett jämlikt stöd och service för alla medlemmar oaktat vilken av våra branschföreningar man är medlem i – det ska heller inte spela någon roll var man som medlem är verksam i landet.

En av många bra diskussioner handlade om prioriterade områden fram till kongressen och kommande tre år – alltså det som ska styra förbundets verksamhet och styrelsens agenda fram till nästa kongress. Även om det finns många betydelsefulla frågor så är det viktigt att göra en gemensam prioritering. Det ger oss en större gemensam kraft att påverka och driva i den riktning vi vill.

Några av de nya målen för 2015:
•    Utbildningsprogrammet för certifieringen av byggplåt ska vara sjösatt.
•    Ny VD på plats innan kongressen.
•    Entreprenörföretagen ska vara certifierade enligt FR2000.
•    Kommunikationsplan för intressenter fastställd.
•    200 certifierade montörer vid kongressen, totalt 400 under året.
•    Auktorisationsunderlag för takentreprenörer framtaget.
•    Minska medlemsföretagens försäkringsskador med 50 procent
•    Satsning på Stål- & lättbyggnadsföreningen

En annan sak som berördes under ordförandekonferensen var hur digitaliseringen sköljer över vårt samhälle med full kraft och förändrar hur vi kommunicerar, interagerar och konsumerar. Överhuvudtaget leder utvecklingen till att det vi under lång tid har vant oss vid att betrakta, som givna gränser nu luckras upp på olika sätt med den pågående digitaliseringen av vår omvärld. Detta påverkar alla delar av näringslivet, på bransch- och företagsnivå, liksom förutsättningarna för den ekonomiska politiken.

”När förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar – Kinesiskt ordspråk”.

Många branscher och företag är chockade över den förändringstakt som digitaliseringen innebär och har få verktyg att möta digitaliseringen och krav på ökad innovationstakt. Vi i byggbranschen ligger i dagsläget efter andra branscher vad det gäller IT-användning. Även om vi i branschen nu ser IT som viktigt och satsar så har vi inte kommit så långt när det gäller styrmodeller.

Konferensen avslutades med ett grupparbete där deltagarna fick ge sin syn på vilka områden och frågor som blir viktigast att prioritera i förbundets verksamhet och fortsatta utvecklings-arbete. Nu behöver vi alla våra förtroendevalda ute i lokalföreningarna för att skapa ett engagemang kring förbundets prioriterade frågor.

Efter en lyckad ordförandekonferens är jag riktigt taggad att fortsätta utvecklingsarbetet i förbundet och visa vad vi går för. Jag ser bara möjligheter för oss i förbundet att utvecklas. Hoppas att ni känner likadant!

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i PLR,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*