Ledare: Tillsammans har vi ställt in siktet på 2017

Kollegor runt i landet, vilken fantastisk och historisk ordförandekonferens vi har haft. Under två intensiva dagar, den 9 och 10 november, på Happy Tammsvik vid Mälarens strand cirka 40 minuter från Stockholm och Arlanda, precis i övergången mellan höst och vinter, flyttade Plåt & Ventföretagen fram positionerna i en rad frågor.

När jag skriver historisk tänker jag främst på två saker. För det första var det den första Ordförandekonferensen sedan förbundet bytt namn till Plåt & Ventföretagen. För det andra så var det ett snöoväder som sällan skådats i Stockholm. Det hade tydligen inte snöat i Stockholm så här tidigt på vintern sedan SMHI startade statistiken 1905. Så jag vill passa på och rikta en stor eloge till alla tappra lokalordföranden och övriga deltagare som kämpade sig
fram till Happy Tammsvik under dessa besvärliga och svåra väderförhållanden som rådde under våra dygn i Stockholm.

Vi har nu tillsammans ställt in siktet på 2017 med bland annat följande målsättningar:
•    Få in fler ventföretag samt F-skattare
•    Digitalisering av auktorisationsprojektet genomfört
•    Instruktion till sektionerna skall skapas
•    Nyrekrytering till Framtidsgruppen ska ske
•    Ny utbildningsplattform skall skapas, ”Plåt & Ventakademin”
•    Antalet sålda kalkylprogram skall öka med 10 procent
•    Fortsatt slå vakt om en fungerande, transparent demokrati i förbundet

Vårt gemensamma uppdrag, oavsett om du finns på lokal, regional eller central nivå, är att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemmarna i vårt förbund att driva företag och att utvecklas oavsett ambitionsnivå. Så vår gemensamma förmåga att varje dag, 365 dagar om året, arbeta mot målen är helt avgörande för om vi kommer vara där vi vill vara år 2017.

En annan historisk händelse som inträffade i november var när fastighetsmagnaten Donald Trump blev vald till USA:s nästa president. Eftersom ingen som bekant kan förutspå framtiden chockar valet av Donald Trump som USA:s president Europa på samma sätt som britternas val att lämna EU gjorde i juni. Vi är säkert många som känner att det osannolika har inträffat och det trots allt var ganska sannolikt att det kunde hända. Det är alltid lätt att vara efterklok. Valet har lärt oss många saker om vårt samhälle och om samhällen runt om i världen idag. Det understryker på sätt som vi verkar ha varit pinsamt omedvetna om hur uppdelade våra samhällen är. Dessa uppdelningar är något vi måste erkänna och ta på allvar.

Inte minst kan bilbränderna runt om i landet vara en tydlig signal till våra poitiker om att att samhället är uppdelat och ojämlikt. Klyftan går som jag tidigare skrivit om mellan dom som har jobb och dom som står utanför arbetsmarknaden. Men vad är alternativet till enkla jobb för dem som inte kan språket och knappt har grundskola? Bidragsförsörjning? Omfattande lönesubventioner? Självklart ska Sverige satsa på utbildning, inte minst vuxenutbildning för de nyanlända som är lågutbildade. Men det är inte en fråga om antingen eller, utan om både och. De som vill försvara och förbättra den svenska välfärden har inte råd att rynka på näsan åt enkla jobb. Fler enkla jobb behövs – bidrag är ingen lösning. En ny världsordning är på plats – låt oss förhålla oss till det och utifrån detta skapa de bästa förutsättningrna för Sverige och vårt förbund.

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till er alla ute i landet. Stort tack för det stöd och den värme jag känner ifrån er och för det jobb Ni gör lokalt såväl som regionalt och nationellt. Tillsammans tar vi nu oss an det roligaste uppdraget av alla att verka för ökad medlemsnytta!Det han inte nämnde var att det främsta hotet mot den kommer inifrån arbetarrörelsen.

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*