Ledare: Vad hände med regeringens regelförenkling?

Vi inom PLR strävar alltid efter att underlätta och förbättra vardagen för alla medlemsföretag. För vi vet att om det går bra för dig, för mig och för alla andra svenska småföretagare så fortsätter vi att vara loket som transporterar landets ekonomi framåt.
Men om vår verksamhet ska kunna fungera friktionsfritt krävs det också att vi får rätt stöd och hjälp från vår regering. Tyvärr känns det just nu som vi jobbar i politisk motvind. För vad hände egentligen med de förenklade reglerna som regeringen, och framförallt centern, utlovade för flera år sedan. Jag har åtminstone inte märkt något av den satsningen och det har inte Riksrevisionen heller gjort. I mars granskade nämligen Riksrevisionen regeringens regelförenklingsarbete under åren 2006–2010. Undersökningen visade att regeringen inte har uppnått det övergripande målet med det arbetet, vilket var att: ”företagen ska uppleva en märkbar positiv förändring i sin vardag”.

”En majoritet av företagen tycker inte att regelbördan har lättat, utan snarare blivit tyngre, eftersom regeringens åtgärder inte har satts in där de får störst effekt.”

Regeringens delmål, att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent, har inte heller uppnåtts.

En politisk åtgärd som däremot har haft en märkbar effekt är ROT-avdraget, som återinfördes den 8 december 2008. Hösten 2009 gjorde vi en egen undersökning som visade att PLR:s medlemsföretag hade gynnats av ROT-avdraget. Av de företag som utförde arbeten där avdraget var möjligt hade andelen utförda jobb och förfrågningar ökat sedan avdraget infördes.
Men samtidigt visade också vår undersökning att det finns ett utbrett missnöje med regelverket och att det fanns önskemål om förändringar i ROT-avdraget. Framförallt på den administrativa sidan.
För ROT-avdraget regleras av ett system som inte riktigt är anpassat för oss småföretagare. Då tänker jag främst på det snedvridna faktureringssystemet där vi som företagare får tio dagar, inklusive helger, att svara skattemyndigheten på en fråga medan det kan ta upp till tre månader innan vi själva får svar, och pengar, från skattemyndigheten.

Den 25 maj i år var en betydelsefull dag i vårt förbunds långa och anrika historia. Dels för att vi, efter en fem veckors konflikt, fick ett nytt avtal med Byggnads (vilket du kan läsa mer om på sidan 9). Och dels för att årets kongress gick av stapeln i Visby just denna dag. För trots att kongressen inleddes med en del transportproblem, med anledning av flygbolaget Skyways konkurs, så blev det ändå en mycket lyckad tillställning.
De frågor som kom upp och de motioner vi behandlade kommer att ge en bra grund att jobba vidare på. För även om vi får en del kritik så tycker jag trots allt att all personal och samtliga styrelsemedlemmar gör ett riktigt bra jobb. Men visst finns det alltid delar som vi kan förbättra, bland annat när det gäller informationsarbetet och tillgängligheten så det är alltid bra att få konstruktiv kritik från er.
Det blev många bra diskussioner i positiv anda vilket jag tycker visar att det finns ett starkt engagemang för vilka frågor vi bör driva.
En av de frågor som diskuterades gällde kursutbudet och det visade sig att det finns ett stort intresse för utbildning men samtidigt verkar det dessvärre inte som om medlemsföretagen har tid att vara med på de kurser som vi arrangerar. Ett problem som vi måste se över så det kanske är något att fundera på för alla under den kommande semestern.

Slutligen vill jag passa på att önska en riktigt skön sommar vilket förhoppningsvis även innehåller en avkopplande ledighet. Så hörs och syns vi igen i augusti.
En majoritet av företagen tycker inte att regelbördan har lättat, utan snarare blivit tyngre, eftersom regeringens åtgärder inte har satts in där de får störst effekt.

Per Andersson
förbundsordförande i PLR,
Ström & Andersson Plåtslageri AB, Skövde
email: strom.andersson@telia.com

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*