Ledare: Var samhället tryggare förr?

När jag skriver denna ledare är det mindre en ett dygn sedan det misstänkta terrordådet i Stockholm inträffade klockan 14.53 fredagen den 7:e april. Mina tankar går till alla dom familjer och personer som drabbats av en svår förlust. För egen del hann jag precis lämna Stockholm innan det förfärliga inträffade och landade på Sturup klockan 15.15, helt ovetande om att en att kapad lastbil kört in i varuhuset Åhléns bara några minuter tidigare i centrala Stockholm.

Självklart blir man chockad när attentat av denna magnitud inträffar men rädslan får inte vinna. Det inträffade gör att frågor som vi i vanliga fall håller högt på agendan i skrivande stund får mindre betydelse, därför utelämnar jag de ämnen som jag tänkt skriva om såsom

AVTAL17, mötet i Nordiska förbundet, Arbetsförmedlingen med mera Jag väljer istället att fundera över om det var bättre förr och om vi då levde i ett tryggare samhälle.

Var det bättre förr?
Den senaste tidens nyhetsflashar om tågolyckor, militärkupper och terror känns som ”en nedräkning till apokalypsen”. Jag kollade några fakta på nätet för att se om det var bättre förr och fann då bland annat följande:

  • EU-statistiken visar att bara sedan 2007 dör ungefär 500 européer färre i tågolyckor varje år tack vare bättre säkerhet.
  • Turkiska militärer försökte genomföra en kupp 2016 men militärkupper var mycket vanligare förr. I mitten av 1960-talet genomfördes hela 15 kuppförsök om året. Under 2000-talet har det minskat till ungefär fem om året.
  • Antalet terrorattacker har ökat rejält i Västeuropa de senaste två åren men antalet offer är ungefär hälften av vad de var på 1970-talet. Dessvärre inträffar attackerna nu mer slumpmässigt och drabbar oftare civila. Enligt Anders Bolling Dagens Nyheter löper européer ungefär 30 gånger större risk att dödas i ett ”vanligt” mord.

Det här betyder förstås inte att vi lever i en lugn och trygg tillvaro där allt är till det bästa. Det finns mycket ondska, terror och olycka i vår värld. Men i alla fall betydligt mindre än under de åren på 1970-talet då jag växte upp, som vi nu minns som lyckliga och fridfulla år. Kanske för att vi inte hade nyhetsflashar på den tiden.

Ökad social oro
Bilbränder, utanförskap och ökad social oro. Så ser ofta bilden ut av landets mest utsatta förortsområden. Ny sta­ti­stik från SCB som Dagens Nyheter tagit fram visar att bak­om alla larm­rap­porter och upp­blos­san­de hän­del­ser är ut­vecklingen fak­tiskt po­si­tiv i näs­tan alla utan­för­skaps­om­rå­dena. Fler har jobb och fär­re lever på för­sörj­nings­stöd.

Visst finns det ock­så ne­ga­tiva fak­torer, fram­för allt den höga brotts­lig­heten som drabbar de lag­ly­diga med­bor­ga­rna i de här om­rå­dena. Men den to­tala ut­vecklingen är allt­så po­si­tiv.
Det var inte bätt­re förr – här hel­ler.

Så att allt har blivit så elän­digt då­ligt nu för tiden och att det var bättre förr är en van­lig upp­fattning. För en en­skild per­sons livs­si­tu­a­tion kan det na­tur­ligt­vis vara sant, men för sam­häl­let, ja världen som hel­het har, det mesta trots allt blivit bätt­re trots det som hände den svarta fredagen i Stockholm 2017. Så det finns hopp för mänskligheten.

Vi ses på kongressen den 11:e maj i Stockholm!

lp13-portr_jorgen_rasmusson_010_v2Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
e-post: jorgen@loddeplat.com

 

 

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*