Liten ort, stora planer

PERSTORP, SVERIGE - 18 AUGUSTI 2016 : Annika Olesen framför datorn på sitt kontor på Perstorps Bleck-& Plåtslageri AB, Svetsaregatan 2 i Perstorp den 18 Augusti ( Foto: Mats Javerud / MEDAX Production ) Nyckelord Keywords: Kindvall Media AB, Perstorps Bleck-& Plåtslageri AB, ,

Annika Olesen framför datorn på sitt kontor på Perstorps Bleck-& Plåtslageri AB.

Annika Olesen, som driver medlemsföretaget Perstorps Bleck- & Plåtslageri AB, blev ny ordförande för Företagarnas lokalförening i Perstorp i mars. Och på tre månader fick Företagarna i Perstorp fem nya medlemmar.

– Det är spännande! Jag vill få i gång en vi-känsla bland företagen i Perstorp, genom att ordna träffar där vi kan lära känna varandra. Att informera om vad styrelsen gör är också viktigt, säger hon. När vi sedan har kännedom och kunskap om varandra kan vi alla rekommendera våra kunder att välja företag i Perstorp. Det är en liten kommun. Ska vi överleva måste vi visa att det går att driva företag här.

Annika hoppas och tror att åtgärder av denne typ ska ge det lokala näringslivet en knuff framåt och locka fler till kommunen. Och hittills är reaktionerna väldigt positiva, både från kommunen och från företagen på orten, säger hon. Lokalföreningen har nyligen haft ett första studiebesök på Esab, där 25 representanter för det lokala näringslivet deltog tillsammans med kommunpolitiker och kommunala tjänstemän.

På en liten ort är det dessutom nödvändigt att hjälpa till där det behövs och att anpassa inriktningen på verksamheten, även om det handlar om att skruva upp hyllor eller annat som normalt inte går in under plåt- och ventilationsverksamheten, menar Annika.

Det kunden behöver är det kunden får
-Vi gör det kunden vill att vi ska göra. Visst kan det vara en balansgång för att inte trampa någon på tårna konkurrensmässigt. Man får tänka sig för innan, och framförallt prata med varandra. Att prata är något man ofta missar, säger hon.

Perstorps Bleck- & Plåtslageri AB gör smidesarbeten, plåtslageriarbeten, isoleringsjobb, injusteringar av ventilationsanläggningar samt OVK och ventilation. Ventilationsuppdragen är flest. Vintertid skottar företaget tak, om det finns någon snö, vill säga. Snön lyser ofta med sin frånvaro på Perstorps milda breddgrader.

Christer Lundh svetsar på verkstaden.

Christer Lundh svetsar på verkstaden.

Men luft finns det året om och behovet av frisk luft är något som alltid är närvarande. Därför tror Annika att ventilationsyrket har stor potential. Perstorps Bleck- & Plåtslageri har sin överlägset största andel av totalomsättningen på cirka 15 miljoner kronor årligen inom detta verksamhetsområde.

– Frisk luft är ett hett ämne. Vi både tillverkar och monterar, vilket absolut underlättar när det gäller att få uppdrag inom ventilation. När det kommer till byggnadsplåtslageri handlar det om att lyfta fram materialet som hållbart och att plåtslageri är ett hantverksyrke, säger Annika.

Perstorps Bleck- & Plåtslageri har ett antal fasta kunder inom en radie på ungefär fem mil från Perstorp. Industrin Perstorps AB, samt dess fastighetsbolag är ett par av kunderna. En av de anställda på Perstorps Bleck- & Plåtslageri jobbar heltid med ventilation åt fastighetsbolaget. Några dagar i veckan hyrs personal ut till ett annat företag, för att göra lite olika saker utanför det renodlade plåt- och ventilationsområdet.

”Könet har ingen betydelse”
Att vara kvinna i en mansdominerad bransch tycker inte Annika är något problem alls. Hon tonar ner betydelsen av kvinnonätverk som exempelvis Stålkvinnorna som är Plåt & Ventföretagens nätverk för ledare inom plåt- och ventilationsbranschen.

– Jag är visserligen ledare och med i Stålkvinnorna, men tror samtidigt inte att det är bra att särskilja oss kvinnor från männen. Jag har sju killar anställda och en förman och har aldrig märkt att jag behandlas dåligt eller nedlåtande eller har det svårare än män. Dessutom tycker jag att Stålkvinnorna är för Stockholmscentrerade, säger hon.

Annikas föräldrar flyttade från Stockholm på 1970-talet till Perstorp, där de köpte ett plåtslageri, utan att ha någon bakgrund inom plåt eller ventilation.

-Mamma var den drivande och hon har alltid varit chefen, så jag har lärt mig att könet inte har någon betydelse, säger Annika.

Hon tycker att kunskap och delaktighet är viktigare än kön, för att lyckas och få respekt.

– Redan för cirka femton år sedan bildades en grupp av kvinnor som arbetade inom olika områden på plåtslagerier runtom i Sverige. Men då låg fokus på lärande. Det var – och är fortfarande – ont om riktigt bra utbildningar för vår bransch, säger hon.

PERSTORP, SVERIGE - 18 AUGUSTI 2016 : Christer Lundh svetsar på Perstorps Bleck-& Plåtslageri AB, Svetsaregatan 2 i Perstorp den 18 Augusti ( Foto: Mats Javerud / MEDAX Production ) Nyckelord Keywords: Kindvall Media AB, Perstorps Bleck-& Plåtslageri AB, ,

Digitalisering motor i utvecklingen
Dialog med personalen är en nyckel för att alla ska må bra och företaget utvecklas, säger hon. Därför har hon tät kontakt med medarbetarna och försöker involvera dem så mycket som möjligt när det gäller saker som händer i företaget och i planeringen av framtida jobb.

Perstorps Bleck- & Plåtslageri satsar just nu på att utveckla datoriseringen och sin mobila teknologi. Bland annat har tre av de anställda kommit igång med att redovisa tid per telefon, något som har lett till större arbetsglädje. Annika ser digitalisering som en ypperlig möjlighet att öka engagemanget hos de anställda.

-Killarna som har provat tidredovisning via telefon upplever det som väldigt positivt. De får större egenkontroll över sin tid och sitt arbete och är jättenöjda. Att redovisa tid digitalt tror jag blir en enorm utveckling för företagen, säger hon.

Internetutbildning bra för mindre orter
Hon lovordar Plåt & Ventföretagens anställda, som hon tycker är lätta att nå och få hjälp av vid behov. Hon uppskattar också förbundets uppmärksamhet på ventilationssidan under senare tid. Ventilationsföretag har ofta många anställda, högre omsättning och behov av stöd. Därför tror hon att satsningar på ventföretag kan vara en av vägarna till att få fler medlemmar till Plåt & Ventföretagen. Och hon välkomnar den nätbaserade utbildningen Certifierad ventilationsmontör.

– En jättebra utbildning från Plåt & Ventföretagen – tre av våra anställda har gått den. Internetbaserad utbildning passar väldigt bra för oss som ligger utanför tätorterna, säger hon.

Annika som är utbildad sjuksköterska ångrar aldrig att hon bytte bana och tog över företaget efter sina föräldrar för 13 år sedan.

-Detta är en helt annan frihet än att jobba som sköterska på fasta tider. Dagens digitala teknik gör att jag inte ens behöver sitta på plats på kontoret hela tiden. Det enda jag kan sakna ibland är arbetskamrater.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Mats Javerud

Annika Olesen framför den röda jeep som många förknippar med företaget.

Annika Olesen framför den röda jeep som många förknippar med företaget.

Fakta
Perstorps kommun har 7 000 invånare och ligger fem mil från Helsingborg. 1971 köpte Annika Olesens föräldrar Perstorps Bleck- & Plåtslageri. Annikas pappa var arbetsledare och arbetade i produktionen. Plåtslageriyrket lärde han sig efter hand. Mamman ledde företaget. Annika hoppade tidigt in och hjälpte till med bland annat bokföringen och lärde på så sätt känna personalen. När hennes föräldrar inte orkade driva företaget längre tog hon över. Det finns totalt två plåtslagerier i Perstorp idag.

 

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*