Lokal närvaro viktigt för Ventilationsprojekt

Stefan Franzén, Fredrik Ljungkvist och Morgan Grönqvist menar att man ska vara det lilla bolaget med det stora bolagets resurser.

Stefan Franzén, Fredrik Ljungkvist och Morgan Grönqvist menar att man ska vara det lilla bolaget med det stora bolagets resurser.

För medlemsföretaget Ventilationsprojekt, med bas i Norrköping, är tålamod och långsiktighet nyckelorden i företagets expansion. Dessutom fäster man stor vikt vid den lokala förankringen. Även om verksamheten bedrivs på så gott som alla marknader i landet vill man verkligen hålla fast vid det personliga mötet.

Egentligen var det inte meningen. Eller, åtminstone inte på det här sättet. När Stefan Franzén startade Ventilationsprojekt i hemstaden Norrköping i början av nittiotalet handlade det om han, efter att ha arbetat åt andra, ville vara sin egen. Tanken var att syssla med det han gillade mest, och tyckte sig vara bäst på, att projektleda och kalkylera. De övriga tjänsterna som bolaget erbjöd skulle köpas in. Det gick emellertid ganska bra, nästan över förväntan, och efter bara några år fann han sig plötsligt ha både anställda och ett växande antal kunder. Ett inte enbart angenämt bekymmer, åtminstone inte rent företagsfilosofiskt.

– När vi var tio anställda så tänkte jag att vi egentligen jobbade ganska mycket med fel saker, berättar Stefan Franzén. På något sett stod jag vid ett vägskäl. Antingen skulle vi fortsätta expandera, med en tydlig plan för framtiden, eller skala ner.
Det blev det förstnämnda. Moderbolaget Ventilationsprojekt i Sverige AB startades tillsammans med tidigare kollegor från leverantörsleden. Ett tydligt mål fastställdes: Företaget skulle växa.

Det första steget blev att bryta loss den plåtslageriverksamhet som funnits i bolaget och sälja den. Strax därpå köptes Ventilationsservice i Nyköping och införlivades i det som numera är Ventilationsprojekt-gruppen.
– Vi tror helt enkelt inte på att vi ska kunna sitta i Norrköping och driva entreprenader i andra delar av landet, säger Franzén. Tidigare var det precis så det fungerade, vi utgick från Norrköping och följde våra kunder till de orter där de hade uppdrag. Men vi kände att vi ville ha den lokala förankringen för att kunna erbjuda bästa möjliga service.

Moderbolagets vice vd Morgan Grönqvist fyller i:
– Det handlade också om att renodla verksamheten. Många går åt motsatt håll och erbjuder förutom plåt också till exempel rör och el. Vi vill kunna allt inom ventilation och ambitionen är att vara bäst där.
Ventilationsprojekt finns i skrivande stund på fem orter i Mellansverige, förutom Norrköping även i grannstaden Linköping liksom i Nyköping, Södertälje och Eskilstuna. Dessutom finns systerföretaget Energi och Inneklimat i Norrköping.
– För oss har det varit viktigt med en tydlighet i hela organisationen, säger Fredrik Ljungkvist som är vd för moderbolaget Ventilationsprojekt i Sverige. med tydliga ledare och ledarskap på varje ort.

Ett ökat bostadsbyggande med höga krav på inomhusmiljön innebär mycket jobb och roliga utmaningar för ventilationsbranschen. Här ett pågående projekt i företagets hemstad Norrköping.

Ett ökat bostadsbyggande med höga krav på inomhusmiljön innebär mycket jobb och roliga utmaningar för ventilationsbranschen. Här ett pågående projekt i företagets hemstad Norrköping.

Han menar att det finns flera vinster med att strukturera företaget noggrant.
– Dels att vi verkligen kan vara närvarande lokalt där vi arbetar och dels att de partners vi fått in i några fall känt sig ensamma på sin ort. Nu har de en stark organisation i ryggen, fler kollegor till hjälp.
– Det har funnits en dold potential i de företag vi köpt, säger Morgan Grönqvist. Vi har bidragit med energi och motivation och tillsammans har vi kunnat utvecklas.
Stefan Franzén förtydligar:
– Vi ska vara det lilla lokala bolaget men med det stora bolagets resurser.
En av de viktigaste grundförutsättningarna för att lyckas med en expansion är enligt Franz´en, Grönqvist och Ljungkvist att hitta rätt människor. I den frågan är de rörande överens.
– Personkemin måste fungera, fastslår Stefan Franzén. Det är mycket viktigare att hitta rätt personer än att stirra sig blind på vilka marknader man vill in och arbeta på.

Att hitta rätt människor, framtidens medarbetare, är en nyckelfråga för ventilationsbranschen, i lika hög grad som för plåtslagerierna. Så även för Norrköpingsföretaget Ventilationsprojekt. Gymnasieskolans upplägg är omtvistat, den allmänna meningen är att det examineras alldeles för få framtida kollegor och att de som lämnar skolbänken inte alltid har den kunskap och den vilja som efterfrågas.
– Den största delen av utbildningen utförs på företagen i branschen, menar Fredrik Ljungkvist. Det är i alla fall min uppfattning.
– Och det tar fem år att bli duktig, säger Morgan Grönqvist. Vilket gör att det krävs att man har rätt driv och rätt energi.

ventproj2De är överens om att just utbildning är en av flera viktiga frågor som Plåt & Ventföretagen som förbund bör fokusera på.
– Hela branschen behöver kvalificerad arbetskraft, påpekar Stefan Franzén.
Något man dessutom saknar är ett certifieringsförfarande för ventilationsbranschen, med tydliga branschkrav.
– Generellt så tycker jag att ventilation fått stå åt sidan jämfört med plåt, säger Morgan Grönqvist. Förhoppningsvis blir det ändring på det.
Något som under senare tid visat sig vara en ordentlig utmaning för hela byggbranschen är språkproblem på arbetsplatserna, ytterligare en fråga som Plåt & Ventföretagen behöver adressera framöver.
– Vi träffar på många duktiga yrkesmän från andra länder ute på jobb men ibland uppstår problem när samarbetet inte funkar på grund av språket, suckar Stefan Franzén.

Trots att många saker förstås kan bli bättre ser Ventilationsprojekt ljust på framtiden. I takt med ökande krav inom energi- och miljöområdet och en snabb teknikutveckling hoppas man att yrkets status får sig en ordentlig skjuts uppåt framöver. Under tiden tänker företaget fortsätta leta efter rätt människor att samarbeta med och därmed bygga vidare på sin idé om lokal närvaro och bästa möjliga service till kunderna.

Text & foto: Niclas Kindvall

FÖRETAGSFAKTA
Namn: Ventilationsprojekt i Sverige AB
Säte: Norrköping
Företag i Ventilationsprojekt-gruppen:
Ventilationsprojekt i Norrköping
Ventilationsprojekt i Nyköping
Ventilationsprojekt Teknik
Ventilationsprojekt Stockholm Syd
Ventilationsprojekt i Eskilstuna
Ventilationsprojekt i Linköping
Energi och Inneklimat i Norrköping
Antal anställda: Cirka 100
Omsättning: 220 miljoner kr (2015)
Målsättning: Att omsätta 500 miljoner kr år 2020

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*