Luftrening med ozon – effektivt men kunskapskrävande

Det finns över 20 000 restauranger i Sverige och i takt med att befolkningen ökar så byggs det även fler och fler fastigheter med storkök. Tyvärr finns det många restaurang- och fastighetsägare som slarvar med ventilationen. Vilket leder till ökad brandrisk och dålig energiåtervinning.

Köksventilation handlar om att uppvärmd luft, som innehåller vattenånga och matos, sugs bort och ersätts med ny tilluft. Problemet är det kladdiga fettet samt de problem som fettet medför.

FBL-WC2014-FACILITIES-IRAN-TRAINING CENTRE

Slarv med ventilationen är en stor brandrisk i storkök och leder även till dålig energiåtervinning.

– Många fastighets- och restaurangägare kanske inte är medvetna om vilka risker som kan minskas och vilka värden som kan skapas med bra ventilation i kombination med luftrening och värmeåtervinning, säger Stefan Lindskog, affärsutvecklingschef på Ozone Tech Systems.

– En restaurang kan förlora flera hundra tusen kronor årligen i form av förlorad värme.

Med rätt luftrening kan dock en hel del värmeenergi återvinnas, men för att lyckas väl krävs en hel del kunskap och erfarenhet inom området.

Ozon_Stefan Lindskog Ozone Tech Systems OTS

Stefan Lindskog, affärsutvecklingschef på Ozone Tech Systems OTS.

– Ett annat stort problem är den ökade brandrisken som fettet medför i ett smutsigt kanalsystem, fortsätter Stefan Lindskog, som har mångårig erfarenhet av ozonbaserad rening av bland annat frånluft från storkök och restauranger.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sker det ungefär 270 restaurang- och hotellbränder varje år i Sverige. Bränder som i 40 procent av fallen börjar i köket.

– Det är här som användningen av ozon kan komma till användning. Ozon är en gas som har använts i industriella reningsprocesser för luft och vatten i över 100 år, och nu har den också blivit mer och mer vanlig som reningsmetod även för storkök. Men det finns fortfarande många fördomar kring ozon och bristen på kunskap kan skapa viss osäkerhet. Det krävs rätt teknisk lösning samt mer spridd kunskap om hur ozonet ska installeras och övervakas, säger Stefan Lindskog.

Vilka är de stora fördelarna med att rena med ozon?

– Det är en snabb metod med vilken man kommer åt överallt. Tiden man har till förfogande att bryta ner luftburna fettpartiklar är mycket kort. Några sekunder bara. Det kan ozon hantera. Det fett som kondenseras på imkanalernas väggar reagerar även det med ozon.

Ozon_Vanlig Hög Prestanda Installation

Ett exempel på ett högpresterande ozonsystem som förgrenar ozon genom tunna slangar till flera punkter.

– Man ska komma ihåg att det är kombinationen förfilter i kåpan plus ozonrening i imkanalen som reducerar mängden fett väsentligt. Förfiltret är till för de stora fettpartiklarna och ozonet för de små. Man ska inte hävda att systemet helt eliminerar de problem som fett orsakar. Det vore att lova för mycket. Ozonet är en del av en längre reningskedja. Och om maximal luktreduktion är det primära behovet så bör installationen avslutas med ett kolfilter.

Det finns två huvudtyper av ozonsystem, där den enklare varianten för mindre anläggningar är en luftmatad ozongenerator som ansluter med ett 100 mm rör till imkanalen.

För större anläggningar används ett centralt placerat högpresterande ozonsystem som förgrenar ozon genom tunna slangar till flera punkter. Detta system ger en hög kapacitet som även klarar mycket stora anläggningar, och systemet blir både kostnads- och reningseffektivt.

För Stefan Lindskog och hans kollegor på Ozone Tech handlar framtiden till stor del om att föra ut kunskapen om ozonets fördelar till aktörer i branschen. Ett mödosamt arbete, men Stefan ser redan ljuset i tunneln.

– Det viktigaste för oss just nu är att nå ut till konsulter och installatörer med information genom Ozon Akademin. Att utbilda dem om hur de här systemen fungerar, för det är fler och fler som börjar upptäcka de stora fördelarna som finns, men det krävs som sagt att rätt ozonaggregat väljs och sköts på rätt sätt.

Text: Tomas Skagerlind
Foto: Ozone Tech Systems och Scanpix

Vanliga brandorsaker i kök

  • Fettavlagringar i imkanaler
  • För hög temperatur i fritösen
  • Gammal och mer lättantändlig olja i fritösen
  • Felriktade sprinklers
  • Igenfettade smältlänkar till sprinklersystem leder till försämrad funktion

(Fakta: Ozone Tech Systems)

 

4 kommentarer