Lyckad nystart för Framtidsgruppen

För fyra år sedan startade PLR ett projekt med syfte att stärka kontakten mellan yngre medlemmar och förbundet. En satsning som ska underlätta det kommande generationsskiftet och säkra den framtida tillväxten. Under ordförandekonferensen i mitten av oktober träffades gruppen och satsningen fick ny fart.

Framtidsgruppen består av ett tjugotal företagare under 40 år i plåt- och ventilationsbranschen. Syftet med Framtidsgruppen är främst att den yngre generationen ska skapa ett kontaktnät och vilja engagera sig i PLR. Tanken är också att utbilda yngre företagare inom områden som är viktiga för branschens tillväxt.
Sedan några månader tillbaka är det Claes Arenander, jurist baserad på kansliet i Stockholm, som är kontaktperson och projektledare för Framtidsgruppen.
– Jag tror att Framtidsgruppen är mycket viktig för förbundets framtid, inte minst för att branschen, och därmed PLR, står inför en generationsväxling och då gäller det att se till så att det finns efterträdare till alla poster. Det här är vårt sätt att förbereda oss inför det, säger Claes Arenander.
Kriterierna för att få vara med i Framtidsgruppen är att personen måste vara under 40 år och vara i eller ha för avsikt att få en företagsledande ställning inom en överskådlig framtid. Det krävs också ett mandat från ett medlemsföretag för att han eller hon ska få vara med.

På programmet fanns det flera lektionspass inplanerade. Claes Arenader föreläste bland annat om den svenska arbetsmarknaden, om konsumentköplagen och entreprenadjuridik samt om PLR:s och Svenskt Näringslivs verksamhet. Det togs också ett beslut om att Framtidsgruppen ska ha en styrgrupp på fyra ledamöter och dessa blev Fredrik Lövgren, från FL Plåt AB i Gantofta, Emma Johansson, Falla Plåtslageri i Västervik, Johan Vesterlund, Umeå Plåtslageri AB samt John Nyström från Gunnar Nyström Plåtslageri AB. En av ledamöterna i styrgruppen ska vara ordförande och en ska vara sekreterare. Ordförande ska dessutom ha en adjungerade post i PLR:s styrelse och till den posten valdes Fredrik Lövgren. Till sekreterare valdes Emma Johansson.
– De fyra styrgruppsledamöterna ska väljas om två och två, vartannat år, vilket innebär att hälften av styrgruppen byts ut vartannat år. För att få en överlappning nu i början sitter Fredrik och Emma i tre år, och Johan och John sitter i två år. Därefter byter samtliga vartannat år, förklarar Claes Arenander.

Framtidskonferens_8985_webb

Från vänster: Fredrik Lövgren, Kristian Nilsson, John Nyström, John Filipsson, Johan Vesterlund, Daniel Eriksson, Ola Falkeling, Mattias
Mattsson, Emma Johansson och Christian Johansson.

– Det här var ett bra och motiverande möte där vi fick lära oss mycket. På något sätt kändes det som vår första riktiga träff, som en nystart. Nu kan vi äntligen komma igång på riktigt, säger Fredrik Lövgren.
– Det var också ett lyft att få in Claes Arenander som projektledare från PLR:s sida. Det känns verkligen som helt rätt person.
Varför behövs Framtidsgruppen?
– Det är nyttigt att ett nätverk med likasinnade i samma ålder som det går att prata med och fråga hur han eller hon löste något problem. Det är mycket enklare att ta kontakt med en medlem om man har träffat personen tidigare.
Nu vill Fredrik Lövgren och hans kollegor få in ännu fler unga medlemmar i Framtidsgruppen.
– Ja, i princip finns det ju plats för hur många som helst. Så det är bara att höra av sig, säger Fredrik Lövgren.
Framtidsgruppens styrgrupp kommer att ha möten kontinuerligt under året och sedan kommer hela gruppen att samlas under varje kongress samt under ordförandekonferensen.

Text och foto: Tomas Skagerlind

Är du intresserad av att ingå i Framtidsgruppen?
Ta i så fall kontakt med Claes Arenander på telefon 08-762 74 86 eller via e-post claes.arenander@entreprenorforetagen.se. Du kan även kontakta Fredrik Lövgren eller en lokal medlem i styrgruppen.

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*