Ny certifiering för injusterare

Nu är det möjligt för dig som är injusterare att få ett ”körkort” på dina kunskaper. Plåt & Ventföretagen och Funktionskontrollanterna i Sverige (FunkiS) har tillsammans tagit fram en certifiering som ger injusterare ett kvitto på sina kunskaper. ”Detta har vi längtat efter länge”, säger Tobbe Knutsson, ordförande på FunkiS och själv injusterare.

En injusterare arbetar med att justera luftflödena i ventilationssystem och göra ventilationstekniska mätningar i fastigheter.  Det är viktigt att dessa mätningar och injusteringar utförs av personer som har god teknisk kompetens och förståelse för betydelsen av ett sunt inomhusklimat. För om det blir fel blir både inomhusklimat och ekonomi lidande.

Nu har Plåt & Ventföretagen tillsammans med Funkis tagit fram en certifiering för injusterare.

Annika Brännmark.

– Certifiering är ett bra verktyg för att få ett papper som bevisar ens kompetens. Det har länge efterfrågats en certifiering av injusterare, liknande den som finns för exempelvis funktionskontrollanter för OVK, men det är en yrkesgrupp som vi har missat hittills. Därför är det mycket bra att branschen nu får en gemensam standard, säger Annika Brännmark, branschchef, Plåt & Ventföretagen.

Med en certifiering får duktiga injusterare ett bevis på sina kunskaper, att visa upp för beställare. Beställare å sin sida kan vara trygga med att de får rätt kompetens.

– Certifieringen är ett kvitto på vad man kan. Med certifieringen kan man visa upp för kunderna att man verkligen kan jobba efter de metoder som är godkända och klarar av att använda rätt mätmetod för rätt tillfälle, säger Annika Brännmark.

Hon får medhåll av Tobbe Knutsson, som har varit med och tagit fram kravspecifikationen för certifieringen.

Tobbe Knutsson.

– Det är otroligt positivt att vi nu har fått till en certifiering även för injusterare, det behövs verkligen för branschen. Många av våra äldre, duktiga injusterare går nu i pension och flera av de yngre som kommer istället har inte samma kunskaper och erfarenhet. Då är en sådan här certifiering med tydliga krav på specifika kunskaper väldigt viktig.

Kravspecifikationen för certifieringen kommer att presenteras den 16 maj 2018. Mer information kommer då att finnas på www.pvforetagen.se.

 

Text: Karin Cedronius
Illustration: Catharina Nygård

2 kommentarer