Ny certifiering för injusterare

Nu är det möjligt för dig som är injusterare att få ett ”körkort” på dina kunskaper. Plåt & Ventföretagen och Funktionskontrollanterna i Sverige (FunkiS) har tillsammans tagit fram en certifiering som ger injusterare ett kvitto på sina kunskaper. ”Detta har vi längtat efter länge”, säger Tobbe Knutsson, ordförande på FunkiS och själv injusterare.

En injusterare arbetar med att justera luftflödena i ventilationssystem och göra ventilationstekniska mätningar i fastigheter.  Det är viktigt att dessa mätningar och injusteringar utförs av personer som har god teknisk kompetens och förståelse för betydelsen av ett sunt inomhusklimat. För om det blir fel blir både inomhusklimat och ekonomi lidande.

Nu har Plåt & Ventföretagen tillsammans med Funkis tagit fram en certifiering för injusterare.

Annika Brännmark.

– Certifiering är ett bra verktyg för att få ett papper som bevisar ens kompetens. Det har länge efterfrågats en certifiering av injusterare, liknande den som finns för exempelvis funktionskontrollanter för OVK, men det är en yrkesgrupp som vi har missat hittills. Därför är det mycket bra att branschen nu får en gemensam standard, säger Annika Brännmark, branschchef, Plåt & Ventföretagen.

Med en certifiering får duktiga injusterare ett bevis på sina kunskaper, att visa upp för beställare. Beställare å sin sida kan vara trygga med att de får rätt kompetens.

– Certifieringen är ett kvitto på vad man kan. Med certifieringen kan man visa upp för kunderna att man verkligen kan jobba efter de metoder som är godkända och klarar av att använda rätt mätmetod för rätt tillfälle, säger Annika Brännmark.

Hon får medhåll av Tobbe Knutsson, som har varit med och tagit fram kravspecifikationen för certifieringen.

Tobbe Knutsson.

– Det är otroligt positivt att vi nu har fått till en certifiering även för injusterare, det behövs verkligen för branschen. Många av våra äldre, duktiga injusterare går nu i pension och flera av de yngre som kommer istället har inte samma kunskaper och erfarenhet. Då är en sådan här certifiering med tydliga krav på specifika kunskaper väldigt viktig.

Processen med certifiering sker i tre steg.

– Vi har tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial för mätning och injustering som man läser på egen hand i den takt man önskar. Det innehåller både text, filmer och animationer och passar även för de lite mer nya i branschen. Det är inte ett krav att läsa materialet men om man gjort det klarar man definitivt provet, säger Annika Brännmark. När man har gått igenom och tagit till sig det så har man en god grund att stå på för att bli en god injusterare.

I steg två genomgår man praktisk utbildning inom mätteknik och injustering. Redan idag hålls en sådan utbildning av Teknologiska institutet på flera orter runtom i landet och intresset brukar vara stort. Kursen omfattar bland annat kunskaper om system, kanaler, don, fläktar, lagar och normer, ljud, energiberäkningar och verkningsgrader.

I steg tre sker själva certifieringen. Den görs av certifieringsorganet KIWA och omfattar ett skriftligt prov samt en kontroll av att den praktiska utbildningsdelen är genomgången och godkänd. När provet är godkänt utfärdar KIWA ett certifikat. Injusteraren blir då sökbar i deras register över certifierade injusterare och kan på ett enkelt sätt visa upp sin kompetens. Det skriftliga provet kan göras i samband med kursen hos Teknologiska Institutet.

– Det finns dock vissa krav innan man blir godkänd, förutom att ha gått kursen och klarat provet. Till exempel ska du ha arbetat minst två år med mätning och injustering de senaste fem åren innan du får ditt certifikat, säger Annika Brännmark.

– Det är alltså ingen ”quick fix” att få sitt certifikat, utan kräver lite arbetstid från den som söker. Sedan får man givetvis fortsätta att träna dagligen för att bli bättre och bättre, tillägger Tobbe Knutsson.

Text: Karin Cedronius
Illustration: Catharina Nygård

2 kommentarer

 1. Rolf Eek
  2017-12-27

  Intresserad
  När o var ?

 2. Chefredaktören
  2018-01-23

  Hej Rolf
  Just nu går det inte att anmäla sig eftersom denna artikel var tänkt som lite förhandsreklam. Certifieringskraven för injusterare beräknas bli färdiga i början av februari. Kursen i mätning och injustering, som är helt webbaserad, kommer att lanseras på Nordbygg i april. Det går också att certifiera sig enligt den gamla modellen och mer information om det finns på https://tjanster.kiwa.se/personcertifiering/injusterare-ventilationssystem.

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*