Nytt projekt ska öka rekryteringen i branschen

Behovet av byggnads- och ventilationsplåtslagare är stort, både på lång och kort sikt. Samtidigt utbildar sig alldeles för få elever inom plåtslageri. Branschen måste agera. Därför har projektet ”Strålande utsikter” startas med målsättningen att höja statusen och kännedomen om yrket. På så vis ska rekryteringen i branschen öka.

Under hösten 2010 genomfördes en undersökning med 300 företag inom plåtslageri. Syftet var att utreda befintligt och framtida behov av arbetskraft. Resultatet visade ett tydligt underskott främst inom byggnadsplåtslageri. Mot denna bakgrund startar nu projektet ”Strålande utsikter” vars främsta målsättning är att vända denna utveckling.
– Genom att höja yrkets status förbättrar vi möjligheterna till att öka rekryteringen av duktiga och kompetenta plåtslagare. Men självklart vill vi framförallt att ökad status av branschen ska bidra till att företagen får bättre affärer och större framgång, säger Thomas Andersson VD för PVF Plåt & Vent Forum.
Under projektets första del kommer fokus att ligga på ökad tillväxt av byggnadsplåtslagare då behovet är mest akut där. Det kommer att ge ett bra underlag och en mängd insikter som är av nytta när man sedan tar sig an rekryteringen inom ventilationsplåtslageri.

Plåtslageribranschen är inte ensam om att ha ett stort rekryteringsbehov. En utmaning ligger därför i att lyfta fram yrket och särskilja det från övriga hantverksyrken. För att lyckas gäller det att nå ut till ungdomarna på rätt sätt och med rätt budskap. De som bäst kan göra det är företagarna själva, med sin erfarenhet och kompetens är de viktiga talespersoner för branschen.
– Den utmaning vi står inför är stor och otroligt viktig att lösa. Vi behöver branschens medverkan för att bli framgångsrika. Ju fler vi är som kan agera ambassadörer desto större chans har vi att vinna omvärldens förtroende, säger Thomas Andersson.

Målsättningen som projektet strävar mot är att branschen på sikt ska ha tillgång till kompetent arbetskraft, säkra ett stadigt flöde av ny arbetskraft och därigenom skapa en sund tillväxt.
– Projektet började redan i våras med att samla in underlag och synpunkter från flera håll. Vi har bland annat pratat med Plåtslageriernas Riksförbunds framtidsgrupp. Nu har vi tagit nästa steg och under de närmsta månaderna ska fler samtal med viktiga målgrupper genomföras. Allt för att säkerställa att vi på bästa sätt rustar de viktiga ambassadörer som kan hjälpa oss att lyfta yrket, säger Annika Waernström, projekt-ledare på PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd.
Projektgruppen består Annika Waernström från PVF, Hans Eriksson från Plåtslageriernas Riksförbund och Pär Lindelöf från Byggnads. Dessutom har kommunikationsbyrån Spring-time anlitats för att stötta under projektets gång. Projektet är planerat att pågå till och med 2014.

Text: Tomas Skagerlind
Foto: Stefan Evertson

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*