Certifiering ger högre status och ökad konkurrenskraft

TorbjornNu har ventilationsbranschen möjlighet att stå stärkta och sammansvetsad som yrkesgrupp på marknaden. Entreprenörföretagens utbildning till certifierad ventilationsmontör höjer kunskapsnivån och därmed statusen, med ökad konkurrenskraft som följd.

Torbjörn Johansson, Entreprenörföretagen företagsrådgivare i Malmö, vill starkt tillråda medlemsföretag inom ventilationsbranschen att certifiera sina arbetsledare och ventilationsmontörer. Utbildningen till certifierad ventilationsmontör är internetbaserad och interaktiv. Det innebär lärande via en plattform på nätet, baserad på ett material som heter Frisk Luft, och tillbakakoppling i form av kontrollfrågor som görs efter varje genomgånget kapitel.

– De företag jag kommer i kontakt med har valt att certifiera sina medarbetare för att de ska få ett kompetensbevis på området ventilation. Ventilationsmontörer är en grupp arbetskraft som i de flesta fall lär sig yrket på företaget där de jobbar och det saknas en enhetlighet, säger Torbjörn och fortsätter peka på den snabba utvecklingen i branschen.

– Branschen ställer stadigt ökande krav på kunskaper och professionalitet. Med god utbildning i ryggen är det lättare att upptäcka fel tidigt, att ha en konstruktiv dialog med beställaren ute på plats och att se helheten i uppdraget. Du agerar kort sagt proffsigare.

Han menar inte att kunskapen i de enskilda företagen är dålig, utan det handlar om att fler ska kunna öka sin kompetens och bevisa sina kunskaper. Och det handlar om att få en rikstäckande standard i form av en certifiering som ger signalen ”vi är en yrkesgrupp som allihop kan det vi gör till fullo”.

– Både arbetsledare och ventilationsmontörer kan med fördel certifieras. Bortsett från att en certifiering ger en klar konkurrensfördel kommer man att känna sig säkrare i jobbet. Det i sin tur ger positiva effekter som ökat självförtroende och högre krav på sig själv, säger Torbjörn.

Att känna sig säker och kompetent är bra för humöret – ingen tvekan om det. Men de positiva effekterna av en certifiering spiller över också på uppdragsgivaren eftersom felprocenten minskar.

– Vi subventionerar utbildningskostnaden för de första hundra personer som väljer att gå utbildningen. Ännu är det inte så många som har hunnit certifieras, så chansen är god att bara behöva betala 1 000 kronor mot normalt 3 500 kronor, säger han.

Även om kostnaden för utbildningen är låg, kan givetvis den totala utgiften för företaget upplevas som ett hinder – inte minst på grund av att certifierade ventilationsmontörer har krav på en lönehöjning med fyra kronor i timmen. Men på sikt är de pengar som ska ut ingenting mot de fördelar det ger att ha välutbildad arbetskraft. Certifiering kan ses som en morot för medarbetaren att jobba mot. Den kan alltVentplatbilder09så användas som ett instrument för att öka produktiviteten och motivationen, att lyfta enskilda medarbetare. Efter genomförd utbildning bidrar den höjda lönenivån till goda prestationer och företagets trovärdighet utåt mot kund. Konkurrensfördelen för företaget är uppenbar.

– Det är välinvesterade pengar. Alla som har certifierat sig är väldigt positiva till utbildningen i det stora hela. Man beskriver en känsla av ökad delaktighet, samtidigt som helhetsbilden av yrket blir mer komplett och kunskapen om vad som krävs i jobbet blir tydligare, säger Torbjörn.

Certifieringen är strikt nätbaserad. Efter att ha pratat med deltagare har Plåt och Vent Magasinet fått uppfattningen att många hade uppskattat att få träffa kurskamrater och utbildare i verkliga livet någon gång under certifieringsprocessen. Men Torbjörn är övertygad om att internetbaserat lärande ligger i tiden och samtidigt är det mest effektiva.

– Vi går mot ett allt mer digitaliserat samhälle. Deltagarna har en pågående praktik i sitt dagliga arbete, med social samvaro och möjlighet till extra feedback från företagsledningen och kollegorna.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Cecilia Nordstrand & Björn Petrén

LÄNKAR
– Mer information om certifieringen av ventilationsmontörer
finns på Entreprenörföretagens hemsida

– Datum för certifiering av ventilationsmontörer hittar du här!

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*