Ren luft – en förutsättning för friskt liv

Håkan ”Lillis” Sidén, vd i Plåt & Ventilation (P&V) i Nyköping.

Håkan ”Lillis” Sidén, vd i Plåt & Ventilation (P&V) i Nyköping.

PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd har inlett ett unikt forskningssamarbete med Lunds Tekniska Högskola för att undersöka inomhusmiljön i nybyggda enfamiljshus. Det är ett spännande projekt som består av att gemensamt driva kampanjen ”Ren luft, friskt liv” som lyfter vikten av ren inomhusluft och som ska visa hur stor inverkan den har på människors välmående.

PVF, Plåt & Vent Yrkesnämnd, PVF har initierat ett samarbete med Lunds Tekniska Högskola, LTH för att åskådliggöra innemiljön och ventilationsbranschens möjligheter att förbättra inomhusluften. Samarbetet har resulterat i kampanjen ”Ren luft, friskt liv”, ett mätprojekt som utreder luftkvalitén i moderna enfamiljshus.
Kampanjen kommer att pågå under ett års tid och omfattar 100 enfamiljshus, jämnt fördelade mellan södra och norra Sverige, i första hand bostäder i städerna Jönköping och Umeå. Mätningarna kommer att logga temperatur, relativ fuktighet, koldioxidhalten samt ventilationens luftflöde.

Genom att mätningarna utförs under ett år erhålls resultat som täcker in samtliga årstider och gör att undersökningen blir mer vetenskapligt säkerställd. Målet med projektet är att få resultat som visar hur innemiljön är i nybyggda enfamiljshus. Resultaten kan sedan användas för att konstruera och optimera framtida nybyggnationer.

– Kampanjen ”Ren Luft, friskt liv” handlar om att få människor att förstå vad ventilation är, vilka fördelar som finns med frisk luft och hur det påverkar hälsan, säger Håkan ”Lillis” Sidén, företagsambassadör för PVF samt vd för medlemsföretagen Plåt & Ventilation (P&V) i Nyköping.

Ägarskifte_Lillis_0798LTH kommer under hösten att placera ut mätapparaterna som representanter från PVF kommer att samla in ett år senare. Datan överlämnas sedan till LTH som genomför analyserna och sammanställer resultaten. Dennis Johanssons roll som forskningsledare innebär att föra undersökningen framåt och sätta in resultaten i ett sammanhang som kan användas för att ställa krav på hur hus ska byggas i framtiden.
För tio år sedan gjordes en liknande luftmätning och resultatet från den undersökningen kommer att användas som referensvärden och jämföras med de nya resultaten.

– Eftersom människors hälsa är kopplade till luftkvalitén är det viktigt att vi utreder hur bra ventilationen är i moderna enfamiljshus. Resultaten kan användas till hur vi ska konstruera och optimera nya hus i framtiden, säger Dennis Johansson, forskningsledare för ”Ren luft, friskt liv” samt avdelningschef för Installationsteknik på LTH.

Inomhusklimatet är viktigt och har stark påverkan på människors välmående. Bra ventilerade sovrum gör att människor sover bättre och får mindre problem med huvudvärk.
Samtidigt duschar människor i dag oftare än för 50 år sedan vilket gör att det blir mer fukt i inomhusluften. Ett ventilationssystem som var tillräckligt för 50 år sedan riskerar att inte klara av att transportera bort all fukt som uppstår idag. Dagens livsstil ställer hårdare krav på effektiva ventilationssystem som transporterar bort den bildade fukten och föroreningar.

Dennis Johansson, forskningsledare för ”Ren luft, friskt liv” samt avdelningschef för Installationsteknik på LTH.

Dennis Johansson, forskningsledare för ”Ren luft, friskt liv” samt avdelningschef för Installationsteknik på LTH.

– Det nordiska klimatet, med en kort sommar och lång vinter, gör att svenskar tillbringar upp till 90 procent av sin tid inomhus. Därmed spelar inomhusluftens kvalité en stor roll i svenskarnas välmående, säger Dennis.

En bra ventilation tillför mycket luft till de ytor där människor spenderar mest tid, vilket framförallt är sovrum och vardagsrum. Luft avlägsnas från de rum där det finns mycket fukt och föroreningar vilket är kök och badrum.
Genom att installera ett värmeåtervinningsaggregat värms luften innan den tillförs rummen vilket ökar komforten. Människor trivs bäst när luften är frisk och dragfri samtidigt som det varken ska vara för kallt eller för varmt. Dessutom är människor som bor i hus med bra ventilation friskare och har mer sällan av allergier än de som bor i hus med undermålig ventilation.

– Det är en stor utmaning att få människor att inse hur viktigt det är med ren inomhusluft. Förhoppningen är att projektet leder till att fler människor får upp ögonen för hur viktigt vårt arbete i ventilationsbranschen är, säger ”Lillis”.

Text: Henrik Hedberg
Foto: Peter Lundström & Tomas Skagerlind

FAKTA
Kampanjen ”Ren luft, friskt liv” är ett unikt forskningssamarbete mellan PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd och Lunds Tekniska Högskola, som undersöker innemiljön i nybyggda enfamiljshus. Ren inomhusluft har stor inverkan på människors välmående, friskhet och sömn. Målet är att lyfta ventilationsbranschen och visa hur viktigt det är med bra ventilation hemma.
För mer information om ”Ren luft, friskt liv” se kampanjsajten: www.renluftfrisktliv.se

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*