Svensk Ventilation vill ha tuffare NNE-krav

Nu avstyrker också Svensk Ventilation regeringsförslaget om nära noll-energibyggnader (NNE-hus). Det krävs tuffare tag, annars riskerar svensk industri att halka på efterkälken, menar Svensk Ventilation.
Alla nya hus ska från och med år 2020 ha en energianvändning som är ”nära noll”, enligt ett EU-direktiv. I en regeringspromemoria föreslås att energikraven för NNE-husen ska vara i nivå med minimikraven i de nya byggreglerna (BBR).
Senast var det Energimyndigheten som gjorde tummen ner för regeringens förslag. Nu sällar sig också branschorganisationen Svensk Ventilation till kritikerna.
”Enligt vårt synsätt har förslaget en alldeles för låg ambitionsnivå. Departementet menar nämligen att många åtgärder för att klara kraven enligt EPBD2 redan är genomförda i BBR 19. Vi anser dessutom att bedömningen är fel i vad som är tekniskt och ekonomiskt motiverat”, skriver Svensk Ventilation i sitt remissvar.

Enligt förslaget skulle 90 kWh/m² och år för bostäder bli norm för NNE-hus i stora delar av Sverige. En kontrollstation för Sveriges genomförande av direktivet ska finnas år 2015.
”Vi anser att man redan nu borde bestämma att det från år 2015 krävs tuffare krav. Skärpta krav skulle också ge svensk industri möjlighet att stärka sin position på en alltmer globaliserad marknad, medan motsatsen skulle få svensk industri att hamna på efterkälken”, hävdar Svensk Ventilation.
Även VVS Företagen och Energieffektiviseringsföretagen har tidigare riktat skarp kritik mot regeringsförslaget på energikrav för NNE-hus.

(Källa: VVS Forum)

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*