Ta ställning för hög säkerhet

Ulf Hagström, depåchef på Plusmontage.

Ulf Hagström, depåchef på Plusmontage.

Ställningsbyggarbranschen är starkt konkurrensutsatt. Samtidigt som det, i stundande högkonjunktur, finns gott om jobb. Vi besökte en av Stockholms större ställningsbyggare för en pratstund om förutsättningarna att bygga ställning i huvudstaden och om konsten att bygga rätt efter det ändamål som gäller.

– Förutsättningar för att lägga grunden till ett bra ställningsbygge är att ha stor och bred erfarenhet av praktiskt arbete och vara rätt utbildad, säger Ulf Hagström, depåchef på Plusmontage, en av Stockholms större ställningsentreprenörer.

Efter 30 års erfarenhet konstaterar han att för personer som är ansvariga för ställningsbyggen är kravet stort på att ha järnkoll på vad som måste göras vid varje enskilt jobb.

– Det gäller att veta exakt vilka krav beställaren av ställningen har. Därför är en dialog med beställaren väldigt viktig. Alla önskemål måste sedan förmedlas till dem som bygger ställningen, alltså våra anställda och eventuell inhyrd personal.

Inför varje ställningsbygge går Ulf Hagström, direkt på byggplatsen igenom vilka specifika förutsättningar som gäller tillsammans med dem som ska bygga ställningen. Alla som bygger ställning vet att det är många frågor som ska redas ut för att bygget ska bli komplett och tillfredsställa allas behov och intressen.

Några frågor som kräver extra uppmärksamhet är hur bred ställningen ska vara och vilken lastklass den ska klara. Ställningens belastningsnivå har förstås extra stor betydelse om tyngre maskiner och till exempel taktegel ska förvaras på ställningen.

Ett exempel på hur en säker och korrekt monterad byggnadsställning bör se ut.

Ett exempel på hur en säker och korrekt monterad byggnadsställning bör se ut.

Två givna frågor, som alla ställningsbyggare, enligt Ulf Hagström inte alltid tänker på, är vilka yrkesgrupper som ska använda ställningen och vilka typer av arbetsmoment som ska utföras. Resultaten av det blir antingen att ställningen placerats för lågt i förhållande till taket, vilket ger ett otillräckligt skydd. Om ställningen sitter för högt uppstår andra problem, som till exempel att hängrännor inte kan monteras. Dessutom ökar snubbelrisken när nivåskillnader uppstår genom att plank läggs på plank.

– Det förekommer också att förankringsrör sitter för lågt, vilket kan leda till att man slår huvudet i dem. Tänk också på att anpassa längden på förankringsrören efter avstånd till vägg så de inte utgör någon risk för snubbling med personskada som följd.

Yrkesfolk som ska jobba på en byggställning måste förstås få så bra förutsättningar som möjligt. Därför välkomnar Ulf Hagström gärna att det alltid görs en egenkontroll där beställaren är med, som utförs när ställningen är monterad innan arbetet drar igång. Det är förstås både bra för beställaren och för det företag som bygger ställningen.

– Tänk ergonomi för dem som ska använda ställningen. Bra eller dålig ergonomi är lika med bra eller dålig byggnadsställning. För att undvika en undermåligt byggd ställning är det förstås upp till mig som arbetsledare att förmedla denna viktiga information till dem som ska bygga ställningen.

En annan ständigt aktuell fråga för ställningsentreprenörer i storstadsmiljö är framkomligheten. En punkt som kräver en stor skopa erfarenhet av praktiskt arbete för att planera transporterna av ställningen inför att den ska byggas eller plockas ner.

– Alla leveranser måste planeras efter när biltrafiken drar igång. Den första lastbilen rullar ut från depån i Länna omkring klockan sex på morgonen. Jag måste också planera in leveranserna efter städdagarna, alltså datumparkeringen.

Ställningsentreprenörer befinner sig i en starkt konkurrensutsatt marknad där det samtidigt finns mycket jobb. Det betyder också att branschen är prispressad, vilket kan leda till att kvaliteten inte alltid håller högsta klass.

– Vi försöker jobba med dem som inte bara tittar på prislappen. För vi gillar när företagen ställer krav på oss.

Ulf Hagström anser dock att det ibland kan brista i inköpsförfarandet från beställarsidan, vilket påverkar slutresultatet för den färdigbyggda ställningen.

– Vi skulle gärna se att ställningar var en viktigare del av offertförfarandet och att förfrågningsunderlaget var bättre utformat. Jag efterlyser tydligare offertunderlag där det framgår exakt vad som efterfrågas. Då skulle det vara lättare att jämföra olika offerter och konkurrensen skulle bli mer sund.

För att upprätthålla hög kompetens ser Plusmontage till att alla anställda och inhyrd personal får rätt utbildning. För utbildningen anlitar företaget Ställningsentreprenörerna, STIB – Sveriges rikstäckande branschorganisation.

Text Anders Myrdar
Foto: Anders Myrdal & Arbetsmiljöverket

6 punkter till rätt byggd ställning

  • Bygg ställningen så den fyller sin funktion efter yrkesgrupp och arbetsmoment – en bra byggd ställning är nämligen lika med god ergonomi
  • Framkomlighet är A & O för att minimera snubbelrisken
  • Använd temporära räcken för att höja säkerheten när du bygger ställningen
  • Under byggnationen ska du också använda personligt fallskydd och skyddssele med förankringslinor
  • När du bygger ställning tänk på att ha ytterspiror som sticker upp högt, där du direkt kan sätta ett räcke
  • Använd förankringspunkter där du sätter fast dig under hela byggtiden

 

Ställningsutbildning
För
att bygga ställningar som omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12 krävs information eller utbildning i tre olika nivåer: Särskild information, allmän utbildning och särskild utbildning.
Det finns flera företag/organisationer som utbildar ställningsmontörer. Ulf Hagström rekommenderar Ställningsentreprenörerna, STIB – Sveriges rikstäckande branschorganisation, som har en rad olika utbildningar. Den som leder arbetet och den som utför arbete som ställningsbyggare ska ha fått lämplig utbildning för det arbete som ska utföras. Här är ett urval av utbildningarna:

  • Allmän utbildning om ställningar. Lämplig för dem som utför arbeten med ställningar som är högst nio meter höga och där utformningen helt framgår av en generell monteringsinstruktion. Utformningen får alltså inte avvika från monteringsinstruktionen. Kursens längd är 16 timmar.
  • Särskild utbildning om ställningar. Lämplig för dem som bygger mer komplicerade ställningar som avviker från den generella monteringsinstruktionen och/ eller är högre än nio meter. Kursens längd är 80 timmar och genomförs i kombination 40 timmar självstudier och 40 timmar handledarledda studier.

Fler utbildningar

  • Tilläggsutbildning om väderskydd, arbetsledarkurs

Fakta: Ställningsentreprenörerna, STIB. www.stib.a.se.

 

DSC_0060FÖRETAGSFAKTA
Plusmontage
tillhör med sina 45 anställda de större ställningsbyggarna i Stockholm. Uppdragen skiftar från ställningsbyggen och väderskydd till hängställningar och hissar. Men merparten handlar om ROT-jobb och inklädnad. Plusmontage inriktar sig främst mot mellanstora byggföretag och mellanstora och stora företag i plåtslageribranschen. Företaget har sitt huvudkontor och stora depå i Länna, i södra Stockholm och har även en mindre depå i Uppsala.

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*