”Ventilation är som lego”

Holstein Bygg grundades av Kenneth Holstein 2007 och drivs i dag som ett familjeföretag. Förutom Kenneth själv så arbetar också sönerna Daniel och Sebastian (till höger på bilden) samt mamma Annalena i firman.

Holstein Bygg grundades av Kenneth Holstein 2007
och drivs i dag som ett familjeföretag. Förutom
Kenneth själv så arbetar också sönerna Daniel och
Sebastian (till höger på bilden) samt mamma Annalena i firman.

Medlemsföretaget Holstein Bygg arbetar inom en sektor som har fått stort uppsving de senaste åren: ventilation. Med stort engagemang och glädje över möjligheterna bygger de vuxenlego med ventilationsdelar på arbetstid.

Holstein Bygg är medlemmar i Entreprenörföretagen sedan 2010. Anledningen är, enligt Kenneth Holstein som är ägare, väldigt enkel:
– Plåt och vent är vårt fack, Entreprenörföretagen vår organisation. Under åren som har gått har vi bland annat kunnat utveckla oss genom kurser i juridik, personalfrågor och brandsäkerhet. Jag vill rikta ett speciellt tack till företagsrådgivare Alexander Iliev som har hjälp oss mycket.
Holstein Bygg är ett familjeföretag i ordets verkliga bemärkelse. Här jobbar inte bara pappa Kenneth utan också de två sönerna Daniel och Sebastian och mamma i familjen, Annalena.
Kenneth har huvudansvaret för administrationen, Annalena hjälper till på kontoret och sönerna har var sitt ansvarsområde. Sebastian är platschef och Daniel sköter kundkontakter, uppföljning och marknadsföring.
– Men mina och Sebastians arbetsuppgifter går ganska mycket i varandra. Vi har en avslappnad stämning på jobbet, berättar Daniel och förklarar att familjemedlemmarna står varandra nära och är vana att jobba tillsammans.

plat karolinskaHolstein Bygg är inte Kenneths första företag. I 42 år har han startat och drivit företag. Först inom restaurangbranschen, sedan med uthyrning av chaufförer och så i anläggningsbranschen. Att verksamheten nu är inriktad på ventilation bottnar i en önskan från sönerna.
– De tyckte att vi skulle prova på något nytt. Kontoret var redan på plats, rutinerna likaså. Jag har ju lång erfarenhet av företagsmässigt tänkande och är van vid livet som företagare, med långa dagar och arbete på kvällar och helger. Och ventilation är ett spännande område, där det har hänt massor de senaste åren, säger Kenneth.
Han syftar inte bara på den teknologiska utvecklingen utan också på den attitydförändring som har skett. Idag ses goda ventilationslösningar som grundläggande vid ny-, om- och renoveringsbyggnation. Framförallt skolor och andra offentliga verksamheter har höjt sitt medvetande om ventilationens betydelse för välmående, miljö och drift. Energieffektiva lösningar är efterfrågade och värmeväxlare närmast standard, till skillnad från hur det såg ut för tio år sedan.
– Nu för tiden ritas det utifrån ventilationen på ett helt nytt sätt. Andra funktioner eller inredning flyttas på, så att ventilationen får plats. Det är ett varierat arbete, med många arbetstillfällen som ser olika ut från gång till annan. Det är lite som vuxenlego och väldigt långt ifrån gamla tiders murade schakt, säger Daniel Holstein engagerat.
Bröderna har bland annat hunnit med sex månader på oljeborrplattform i Norge, där ventilationsskisserna såg väldigt speciella ut, berättar han.
– Ritningarna var helt enkelt streck på A4-ark. Och det var en otrolig mängd papper med streck. När man ska installera ventilation på flytande objekt är varje moment extra viktigt så att allt hamnar rätt och är dimensionerat med tanke på vikt och balanspunkter, därför går det inte att beräkna i teorin utan det måste göras på plats.
Just nu är det Karolinska Universitetssjukhuset i Solna som är den stora arbetsplatsen. Trots att arbetet har pågått i ett par år är det mycket kvar som ska göras. Avdelningar och laboratorier byggs till, med olika krav på minsta partikelnivå och så vidare – även om grunden genomgående är svartplåt och spiroventilation. Holstein Bygg tar sig an hela kedjan från isolering till installation och även rivning de gånger det behövs. Att ha helhetsansvaret är en medveten strategi.
– Genom att även erbjuda dessa tjänster slipper vi vänta på andra för att komma igång med vårt. Det ger oss dessutom god översyn och är bra för kunden, säger Kenneth.

Han framhåller hur viktigt det är att tänka som företagare, också i plåt- och ventilationsbranschen. Konjunkturer går upp och ned, och att ha pengar på kontot är något annat än att ha ett överskott i firman. Långsiktigt tänkande, där företaget tar höjd för oväntade händelser och ekonomiska svängningar är otroligt viktigt, menar han. Till det kommer att ha ordning på pappren och veta vilka regler och lagar verksamheten fungerar i samspel med.
– Ett företag kan råka ut för att blöda under längre tid och då måste det finnas resurser att klara av det, säger han.
Kenneth menar att ventilationsbranschen på många sätt har det lättare än plåtslagerisidan som är väldigt väderutsatt. Här kan ekonomin drabbas hårt av till exempel en snöfri vinter. Många plåtslagare med egen tillverkning ligger ute med stora summor, till skillnad från ventilationsföretag som kan beställa material och vänta med betalningen tills kunden har betalat.
Daniel nämner en annan skillnad mellan plåtslageri och ventilationsmontage som han tycker är värd att uppmärksamma, nämligen att de flesta som arbetar med ventilation är platslärda medan plåtslagare av tradition dessutom har en utbildning att hänvisa till.
– Det kan vara både positivt och negativt. Oss har det gett möjligheten att jobba med ett väldigt spännande område och lära på vägen. Å andra sidan finns risken att utvecklingen stannar av, att kunskapsnivån i branschen inte höjs, säger han.
Klockan är nästan halv nio, Daniel och Kenneth har varit på farten i tre timmar redan. Nu hägrar en liten kaffepaus. Så när en telefon ringer mitt i alltihop tänker jag att det är bäst att sluta ventilera frågeställningar för den här gången och låta familjeföretaget jobba vidare.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Cecilia Nordström

plat karolinskaFakta
 Holstein Bygg
Grundades: År 2007 av Kenneth Holstein.
Verksamhet: Företaget jobbar med ventilation samt rivning och isolering i samband med installationer av ventilationssystem.
Anställda: Mellan 20 och 25, beroende på behov av arbetskraft och andra fluktuationer i verksamheten.
Omsättning: År 2012 låg den på cirka 10 miljoner kronor (exklusive material). Vinsten på 1.5 miljoner kronor.
Ort: Firman har kontor på Södermalm och det geografiska verksamhetsområdet är Storstockholm med omnejd. Exempel på ventilationsarbeten som Holstein Bygg har utfört finns i Arena 2 samt Stockholms tingsrätt. Företaget är underleverantör till bland andra Bravida.

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*