VVS Företagen och EIO startar gemensamt servicebolag

Efter VVS Företagens och Elektriska Installatörsorganisationen EIOs respektive årsmöten den 7 och den 8 maj går nu båda organisationerna vidare i processen att bilda ett gemensamt servicebolag. Anledningen till det är bland annat att kundkrav och ny teknik gör att marknaderna för båda organisationernas medlemmar alltmer går ihop.
– Trenden väntas öka. Idag erbjuder företagen ett allt bredare utbud av tjänster som går bortom den traditionella snävare indelningen i el-teknik, VVS och så vidare. Att samla resurserna i ett gemensamt servicebolag innebär bättre stöd och service till medlemmarna, säger Anders Mattsson, styrelseordförande i VVS Företagen i ett pressmeddelande.
VVS Företagen och EIO har redan idag närmare 100 medlemsföretag som är medlemmar i båda organisationerna.
– Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Små organisationer har svårt att ha all kompetens och expertis som behövs. Samverkar vi så kan vi dela resurser och fördelen för våra medlemmar blir effektivare service, starkare påverkansarbete och bättre avtalsförhandlingar, säger Thomas Carlsson, styrelseordförande i EIO.
De båda föreningarna fortsätter som vanligt och det är i föreningen som medlemskapet finns.
Den 4 juni hålls ett första styrelsemöte i det nya bolaget och först då fattas formella beslut om hur processen går vidare och en tydlig tidplan kan upprättas. Det första beslutet som ska tas är vem som blir ny vd och vice vd. EIOs vd Jan Siezing är föreslagen till posten som vd och VVS Företagens vd Johan Mossling är föreslagen som vice vd. Ambitionen är sedan att en ny organisation med dess olika funktioner och roller ska vara klar den 30 juni.
Det nya bolaget ska sjösättas januari 2016.

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*